Ansatte – Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450244

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor religionsvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent, Phd, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor
+4777660495
ILP-bygget 4077

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777623347
ILP Lærerutdanning 5.031

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent - utdanningsgruppa

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor pedagogikk
ILP-bygget 5.014

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i naturfagdidaktikk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis
+4778450487

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660416
3008

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450120

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Utdanningsledelse
ILP Lærerutdanning 4.080

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagogikk
+4777646194
ILP Lærerutdanning 5.076

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660507

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Assisterende kontorsjef Alta

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Fagansvarlig for norskdidaktikk på lektorutdanning 8.-13. og praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
+4777660402
ILP Lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i sosiologi

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450269

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Hovedtillitsvalgt Forskerforbundet
+4777660458

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i kroppsøving
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Associate professor Early Childhood Teacher Education/Førstelektor, barnehagelærerutdanning
+4777660404

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Seniorrådgiver, ILP
+4778450133

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

PhD pedagogikk/spesialpedagogikk
+4778450237

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent samfunnsfag
ILP-bygget 4.049

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor kroppsøving

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450287

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor emeritus matematikkdidaktikk
+4777660243
ILP-bygget 3.004

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent - utdanning
+4777660508

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777645469

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent, utdanningsgruppe og kvalifiseringsprosjektet
ILP-bygget 3.049

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor - studieprogramleder barnehagelærerutdanninga

Institutt for lærerutdanning og pedagogikkInstitutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor Veiledningspedagogikk
+4777660728
ILP lærerutdanning 5.052

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

ADM

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i mat og helse

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644269

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i engelsk språk og didaktikk
+4777660764

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent lederstøtte
+4777645475
ILP-bygget 3.030

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor mat og helse
+4777660436

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor naturfag
+4777646666

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Programstyreleder GLU 5-10 / Universitetslektor i engelsk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i organisasjon & ledelse
ILP-Lærerutdanning 4.024

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk
ILP-bygget 4.009

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450375

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksiskonsulent
+4777645286

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Eksamensgruppa
+4777645826

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660475

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
MV.110 C 407C

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i kroppsøving

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660459

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Dosent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644223

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i norsk språk GLU

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikkInstitutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Rådgiver for praksis
ILP Lærerutdanning 3.055

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksiskonsulent
+4777660541

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor kunst og håndverk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Professor i nordisk litteraturvitenskap
+4778450131

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis naturfag/kjemi

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksiskonsulent spes.ped. og logopedi / refusjon og lønn

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645105

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Undervisningsassistent

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
ILP Lærerutdanning 3.021

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor engelsk språk
+4777660467

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis i norsk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644442

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikkLærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646243

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor i realfagsdidaktikk
+4778450276

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i historiedidaktikk
+4777649251

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i engelsk/Fagseksjonsleder språk
Universitetsvegen 39 5054

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Teorifagbygget, hus 4 4.559

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660430

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis historie
+4777646715

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat i norskdidaktikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent
+4777660427

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646238

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Aksjonsforskning/skoleutvikling/pedagogikk
+4777644743
MV.110 F 216

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Praksisrådgiver

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i Pedagogikk
+4777660254
ILP 5018

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor i matematikkdidaktikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk
+4777660417

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Stipendiat i barnehagepedagogikk
Alta, Btr. 1-2-3

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Seniorrådgiver praksis, Alta
+4778450273

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor i naturfag
+4778450143

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450406

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i idrettsvitenskap og friluftsliv
+4777645755

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent
+4777660442

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450354

Institutt for lærerutdanning og pedagogikkInstitutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagog og superbruker for MODO

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4777625125

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i spesialpedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Matematikkdidaktikk/Kulturpedagogikk
+4777660746

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Fagdidaktikk religion
+4777644909

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor russisk
+4778450360

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor, engelskdidaktikk; studieprogramleder, profesjonsfag Lektor 8 - 13, PPUA og PPUY
ILP Lærerutdanning 4.057

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Professor
+4778450465

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Førstelektor
+4777660401

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i naturfag/naturfagdidaktikk
+4777644207

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777623225

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor kunst og håndverk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Pedagogikk - samfunnsvitenskapelig og kulturfaglig orientering
+4777646615
ILP-bygget 5.072

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor i matematikkdidaktikk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Førsteamanuensis i norsk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644374

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777623365

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450126
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646141

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor utdanningsledelse

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644729

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Emerita
+4778450166

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Dosent pedagogikk PhD
ILP Lærerutdanning 4.012

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor
+4777623274

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor
+4777660428

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Stipendiat, samfunnsfag
+4777645106
ILP Lærerutdanning 4.044

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Rådgiver - Lederstøtte

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Komparativ pedagogikk/Utdanningssosiologi/Utdanningshistorie

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis pedagogikk
+4777660504

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777660506
ILP-bygget 4031

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor utdanningsledelse
+4777644217
ILP Lærerutdanning 5.031

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i engelsk (Associate Professor of English)
+4777660727

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor Naturfagsdidaktikk
+4777660450
ILP Lærerutdanning 3.026

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Kontorsjef
ILP bygget 3.029

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646905

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644289

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i pedagogikk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstelektor pedagogikk
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor i pedagogikk
ILP Lærerutdanning 4.074

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis RLE
+4777660454

Lærerut. og pedagogikk campus AltaLærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

+4778450214

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Norsklektor/stipendiat
+4777660587

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Stipendiat nordisk språkvitenskap

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Programstyreleder GLU 1-7Universitetslektor i norsk
ILP-bygget 4.056

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Faglærer i drama på barnehagelærerutdanningen og i grunnskolelærerutdanningen
+4778450271

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Tromsø

Professor Informatikk, IKT.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660435
Lærerutdanningsbygget 4078

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Emeritus professor pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstekonsulent - Eksamensgruppen
+4777660510

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646182

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i pedagogikk

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
+4778450171
ALTA 1009 b

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor matematikk
+4777660443
ILP-bygget 3.010

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 5.002

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

seniorrådgiver lederstøtte
+4777660423

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777623345

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Førstelektor - Veiledningspedagogikk
+4777660481

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Universitetslektor i norsk / Phd.stipendiat i pedagogikk.
+4777645542

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Professor - Special Education / Developmental Psychology
+4777644344
ILP Lærerutdanning 5.025