Yngve Antonsen, ILP
Foto: Torje Jenssen
Yngve Antonsen, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk yngve.antonsen@uit.no +4777660495 Tromsø ILP-bygget 4077

Yngve Antonsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskerinteresser:

 • Ledelse, læring og endring i utdanningsinstitusjoner
 • Lærerutdanning

Leder forskningsgruppen i utdanningsledelse

Deltar i forskningsprosjektene:

 • STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke usn.no/step
 • RELEMAST - Relevant masterutdanning for grunnskolelærere https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=458982
 • LABTed - LEARNING, ASSESSMENT AND BOUNDARY-CROSSING IN TEACHER EDUCATION).

  LAB-TEd er et strategisk innovasjonsprosjekt i partnerskap med NTNU og støttet av Norges forskningsråd.

Emneansvarlig på ulike emner i:

 • Master i utdanningsledelse
 • Master i pedagogikk

Pedagogisk mappe: https://digitalmappe.uit.no/yan000/

 


 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen:
  Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Åse Slettbakk:
  Skoleutvikling i et aksjonsforskningsperspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Sally Windsor, Gregor Ross Maxwell, Yngve Antonsen:
  Incorporating sustainable development and inclusive education in teacher education for the Arctic
  Polar Geography 03. august 2022 Ekstern lenke
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby:
  "I'm just so scared of how I'm affecting the students." Challenges and possibilities of introducing public health and life mastery in the norwegian language arts
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere
  Universitetsforlaget 2021
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln:
  Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 Ekstern lenke
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby:
  «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget
  Acta Didactica Norden (ADNO) 10. april 2021 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller:
  Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management
  Educational Action Research 2020 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Gregor Maxwell, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln:
  «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 Ekstern lenke
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln:
  FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, Geir Bye:
  Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?
  Leadership in Health Services 16. oktober 2020 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen:
  Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke
  Nordisk politiforskning 2019 Ekstern lenke
 • Christian Lo, Ragnhild Holmen Waldahl, Yngve Antonsen:
  Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester
  Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 21. februar 2019 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen, anne k meinich Normann, Heidi Rapp Nilsen, Morten Magelssen:
  Systematisk etikkarbeid krever lederforankring
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 Ekstern lenke
 • Are K. Sydnes, Maria Sydnes, yngve Antonsen:
  International Cooperation on Search and Rescue in the Arctic
  Arctic Review on Law and Politics 2017 Ekstern lenke
 • May-Britt Ellingsen, yngve Antonsen:
  Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 Ekstern lenke
 • yngve Antonsen:
  The downside of the Balanced Scorecard: A case study from Norway
  Scandinavian Journal of Management 09. september 2014 Ekstern lenke
 • yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller:
  Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning
  Reflective Practice 2011 Ekstern lenke
 • Tom Tiller, yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg:
  Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller:
  Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization
  Journal of Workplace Learning 2010 Ekstern lenke
 • Yngve Antonsen:
  Aktør- og offerhistorier som læringsverktøy
  Eureka forlag 2009
 • Tor Arne Lillevoll, Yngve Antonsen:
  Oppgaven er læring – erfaringer med ulike oppgavetyper i fleksibel utdanning
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Yngve Antonsen:
  Hvordan kan universitetsskolesamarbeidet bidra til å styrke lærerstudenters U-kompetanse
  2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln:
  Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.
  2022
 • Tonje Harbek Brokke, Eva Bjerkholt, Yngve Antonsen, Knut Rune Olsen, Heidi Gilberg, Sissel Havre, Jorun Sandsmark:
  Symposium Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to Profession: Becoming a Professional Teacher (STEP)
  2022
 • Eva Bjerkholt, Knut-Rune Olsen, Yngve Antonsen, Heidi Gilberg, Elise Wedde, Tonje Harbek Brokke, Sissel Havre, Jorun Sandsmark:
  Partnerskap for Sustainable Transition from Teacher Education to Profession: Becoming a Professional Teacher (STEP)
  2022
 • Anja Hackbart, Lisa Rosen, Tanja Sturm, Màrcia Denise Pletsch, Teferra Tirussew, Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Jürgen Budde:
  Inclusion and exclusion in the discourse of educational research – an international comparison
  2021
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Behold femårig lærerutdanning
  Forskerforum.no 08. februar 2021 Ekstern lenke
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway
  2019
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway
  2019
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.
  2019
 • Yngve Antonsen:
  Pedagogisk forskning for fremtiden
  2019
 • Bent-Cato Hustad, Yngve Antonsen:
  Principals – innovators of new practice in schools.
  2019
 • Yngve Antonsen, Roar Skare:
  Nesten ikke til stede – distanseledelse i praksis Gode ledere ser sine ansatte. Det blir vanskelig når effektiviseringer og sammenslåinger skaper stor avstand.
  Dagens Perspektiv 20. februar 2019 Ekstern lenke
 • Rita Sørly, Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Yngve Antonsen, Roar Skare:
  Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal:
  RELEMAST - Relevant masterutdanning
  2018
 • yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen:
  Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene
  Nordlys 16. oktober 2017 Ekstern lenke
 • Jan Håvard Skjetne, yngve Antonsen, Stian Anfinsen:
  SARiNOR - Delt situasjonsforståelse
  2016
 • Ida Maria Haugstveit, Jan Håvard Skjetne, Ståle Walderhaug, yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen, Nils Håheim-Saers, Yngve Heggelund:
  Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene
 • yngve Antonsen:
  Et offer, en aktør og en suksess
  2016
 • yngve Antonsen:
  Delt Situasjonsforståelse
  2016
 • May-Britt Ellingsen, Yngve Antonsen:
  Trygghet basert på tillit. Brukerundersøkelse av trygghetsteknologi i Tromsø kommune. (rapport 21/2015)
  2015
 • May-Britt Ellingsen, Geir Bye, Yngve Antonsen:
  FoUoI Kartlegging og analyse for utforming av Troms fylkeskommunes forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi (FoUoI-strategi). Rapport 29/2015
  2015
 • yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen:
  Organisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
  2015
 • yngve Antonsen:
  Offer og aktør
  2015
 • yngve Antonsen, Agnar Holten Sivertsen:
  Foreløpige resultater SARiNOR WP3 SØK
  2015
 • yngve Antonsen, Agnar Holten Sivertsen, Tom Grydeland, Kjell-Sture Johansen, Rune Storvold, Andrew Rognmo-Hodge, Snorre Hagen, Geir-Arne Sørensen, Maria Sydnes, Are K. Sydnes, Bernt Inge Hansen:
  SARINOR WP 3 "SØK". (Norut rapport 11/2015)
  2015
 • Sindre Myhr, yngve Antonsen:
  TRENDANALYSE - NØDMELDETJENESTEN DELRAPPORT I «NASJONALT NØDMELDINGSPROSJEKT»
  2014
 • yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen:
  ”RASKERE OG RIKTIGERE NØDHJELP” Evaluering av samhandling i mellom politiets, brannvesenets og helsevesenets nødmeldingssentraler i casene SAMLOK, SPREDT og NÆR
  2014
 • Markus Eckerstorfer, Dagrun Vikhamar Schuler, Eirik Malnes, yngve Antonsen:
  Evaluating the local avalanche danger in Tromsø, Northern Norway using field monitoring, field investigations and the Surfex/Isba-Crocus snowpack model
  2014
 • Yngve Antonsen, Geir Bye:
  Foresight Reiseliv - VRI Troms. Resultater fra innspillskonferansen 27. september 2012. Norut rapport 17/2012.
  2012
 • Yngve Antonsen, Geir Bye:
  Foresight Reiseliv – VRI Troms. Resultater fra prosessmøte 24. oktober 2012. Norut rapport 20/2012.
  2012
 • yngve Antonsen:
  Organisasjons- og lederstruktur ved UNN HF
  2012
 • Geir Bye, yngve Antonsen:
  Oppsummering fra Innspillskonferansen Reiseliv foresight VRI Troms
  2012
 • Odd Arne Thunberg, yngve Antonsen, Tom Tiller:
  Styring, strategier og dialoger for læring
  2011
 • yngve Antonsen, Christoph Micheal Wahl:
  Risikovurdering på topptur, erfaringer fra Fjellsportgruppa i Troms Turlag
  2011
 • yngve Antonsen:
  Engasjement og kontroll på arbeidsplassen, funn fra banken
  2011
 • yngve Antonsen:
  Styring, måling og stress blant bankansatte
  2011
 • yngve Antonsen:
  Engasjement og kontroll på arbeidsplassen En studie av hvordan styring påvirker refleksiv læring
  2011
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Undervisning

  Jeg underviser på

  - Masterprogrammet i Utdanningsledelse

  - Emnene PED 2016/3016

  - Emnene PED 3054/3055

  - Styrerutdanningen
  ILP-bygget 4077