Bilde av Antonsen, Yngve
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Antonsen, Yngve
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk yngve.antonsen@uit.no +4777660495

Yngve Antonsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskerinteresser:

 • Nyutdannede lærere
 • Ledelse, læring og endring i utdanningsinstitusjoner
 • Utdanning og arbeidsoppgaver
 • aksjonsforskning og aksjonslæring

Leder forskningsgruppen i utdanningsledelse

Leder forskningsprosjektet RELEMAST- Relevant masterutdanning for grunnskolelære

Deltar i forskningsprosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke 

Emneansvarlig på ulike emner i:

 • Master i utdanningsledelse
 • Master i pedagogikk

 

 


 • Siri Sollied Madsen, Hanne Merete Hestvik Kleiven, Sissel Mørreaunet, Yngve Antonsen, Betty Steinsvik :
  Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen – en arena for kvalifisering, sosialisering og subjektivering
  Nordisk barnehageforskning 2024 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Jessica Aspfors, Gregor Ross Maxwell :
  Early career teachers’ role in school development and professional learning
  Professional Development in Education 2024 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Ove Gunnar Drageset :
  Relevance of the master's thesis for becoming a professional teacher
  Routledge 2024 DOI
 • Ove Gunnar Drageset, Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Annfrid Rosøy Steele, Siw Turid Killengreen, Astrid Unhjem :
  Using Research and Development to establish coherence in teacher education  
  Routledge 2024 OMTALE / SAMMENDRAG / DOI
 • Camilla Steine Munk, Yngve Antonsen, Svein-Erik Andreassen :
  Devised theatre methodology to promote creativity in school
  Educational Action Research 2024 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Auli Toom, Marit Ulvik, Ove Gunnar Drageset, Knut Rune Olsen, Finn Rudolf Hjardemaal m.fl.:
  Research approaches in master-based teacher education preparing student teachers for professional work
  Frontiers in Education 10. juli 2024 FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Solo, collaborative or collective? Newly qualified teachers’ experiences of being stirred into induction practices
  European Journal of Teacher Education 2023 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Åse Slettbakk :
  Skoleutvikling i et aksjonsforskningsperspektiv
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Sally Windsor, Gregor Ross Maxwell, Yngve Antonsen :
  Incorporating sustainable development and inclusive education in teacher education for the Arctic
  Polar Geography 2022 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby :
  «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget
  Acta Didactica Norden (ADNO) 10. april 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Lise-Mari Lauritzen, Yngve Antonsen, Linda Hamrin Nesby :
  "I'm just so scared of how I'm affecting the students." Challenges and possibilities of introducing public health and life mastery in the norwegian language arts
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere
  Universitetsforlaget 2021 ARKIV
 • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Tom Tiller :
  Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management
  Educational Action Research 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Gregor Maxwell, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 PROSJEKT / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Geir Bye :
  Line managers and employees use of lean task boards in Norwegian municipal healthcare sector: A tool for action learning?
  Leadership in Health Services 16. oktober 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Christian Lo, Ragnhild Holmen Waldahl, Yngve Antonsen :
  Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester
  Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 21. februar 2019 FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen :
  Samlokalisering av nødmeldingssentralene til politi, brann og helse utvider praksisfellesskapet og læring om samvirke
  Nordisk politiforskning 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, anne k meinich Normann, Heidi Rapp Nilsen, Morten Magelssen :
  Systematisk etikkarbeid krever lederforankring
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Are K. Sydnes, Maria Sydnes, yngve Antonsen :
  International Cooperation on Search and Rescue in the Arctic
  Arctic Review on Law and Politics 2017 ARKIV / DOI
 • May-Britt Ellingsen, yngve Antonsen :
  Samlokalisering bygger tillit i nødmeldingstjenesten.
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Remi Skytterstad Pedersen, Yngve Antonsen, Jessica Aspfors, Hannu Heikkinen :
  From Deficit Perspectives on Induction of New Teachers towards a Risky Process of “Becoming an I”
  2024
 • Yngve Antonsen, Jessica Aspfors, Gregor Ross Maxwell :
  Masterlærernes bidrag til skoleutviklingen
  Bedre Skole 2024
 • Yngve Antonsen, Jessica Aspfors, Gregor Ross Maxwell, Rachel Elise Jakhelln :
  School development strategies and teachers' professional learning – Norwegian teachers’ experiences
  2023
 • Anna-Maria Stenseth, Yngve Antonsen, Auli Toom :
  Master-based teacher education - Understanding and Explaining Early Career Teachers’ Disproportion between Subject Knowledge and Interpersonal Relationship in Norway
  2023
 • Yngve Antonsen, Antonio Portela Pruaño, Anna-Maria Stenseth, Remi Skytterstad Pedersen :
  Norwegian and Spanish early career teachers work tensions in times of neo-liberalism and work intensification
  2023
 • Eva Bjerkholt, Knut-Rune Olsen, Tonje Harbek Brokke, Janne Madsen, Sissel Havre, Finn Hjardemaal m.fl.:
  Tittel på konferansen: NERA Conference 2023 15. – 17. March Oslo Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges  
  2023 ARKIV
 • Remi Skytterstad, Elise Wedde, Anna Maria Helena Stenseth, Gunn Gallavara, Yngve Antonsen :
  Ny lærerutdanning i møte med virkeligheten
  Bedre Skole 09. oktober 2023 PROSJEKT / FULLTEKST
 • Yngve Antonsen :
  Mastergrad fungerer - ingen vei tilbake nå
  Bedre Skole 09. oktober 2023
 • Yngve Antonsen :
  Hvordan kan universitetsskolesamarbeidet bidra til å styrke lærerstudenters U-kompetanse
  2022
 • Knut-Rune Olsen, Elise Wedde, Yngve Antonsen, Eva Bjerkholt, Gunn Gallavara, Heidi Gilberg m.fl.:
  Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. USN Skriftserien nr. 105 2022
  Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg 2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.
  2022
 • Eva Bjerkholt, Knut-Rune Olsen, Yngve Antonsen, Heidi Gilberg, Elise Wedde, Tonje Harbek Brokke m.fl.:
  Partnerskap for Sustainable Transition from Teacher Education to Profession: Becoming a Professional Teacher (STEP)
  2022
 • Tonje Harbek Brokke, Eva Bjerkholt, Yngve Antonsen, Knut Rune Olsen, Heidi Gilberg, Sissel Havre m.fl.:
  Symposium Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to Profession: Becoming a Professional Teacher (STEP)
  2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Hvordan bedre yrkesstarten for lærere
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Anja Hackbart, Lisa Rosen, Tanja Sturm, Màrcia Denise Pletsch, Teferra Tirussew, Gregor Maxwell m.fl.:
  Inclusion and exclusion in the discourse of educational research – an international comparison
  2021
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Behold femårig lærerutdanning
  Forskerforum.no 08. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly trained teachers in Norway
  2019
 • Yngve Antonsen, Roar Skare :
  Nesten ikke til stede – distanseledelse i praksis Gode ledere ser sine ansatte. Det blir vanskelig når effektiviseringer og sammenslåinger skaper stor avstand.
  Dagens Perspektiv 20. februar 2019 FULLTEKST / ARKIV
 • Bent-Cato Hustad, Yngve Antonsen :
  Principals – innovators of new practice in schools.
  2019
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway
  2019
 • Yngve Antonsen :
  Pedagogisk forskning for fremtiden
  2019
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.
  2019
 • Rita Sørly, Geir Bye, May-Britt Ellingsen, Yngve Antonsen, Roar Skare :
  Oppsummering KOMII H-2017- V 2018 Arbeidsnotat i KOMII- prosjektet- en kort,stikkordsbasert oppsummering. Notat 2/2018
  2018 ARKIV
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST - Relevant masterutdanning
  2018
 • yngve Antonsen, May-Britt Ellingsen :
  Hvorfor samlokalisering gir bedre samhandling mellom nødetatene
  Nordlys 16. oktober 2017 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Jeg underviser på

  - Masterprogrammet i Utdanningsledelse

  - Emnene PED 2016/3016

  - Emnene PED 3054/3055

  - Styrerutdanningen  Medlem i prosjekt