Ansatte – Institutt for psykologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for psykologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645343

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

PhD-student

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777649234

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

PhD Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis Helsepsykologi
+4777646323

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Koordinator for bachelorprogrammet i psykologi

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
+4777625252

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Instituttleder IPS
+4777645874

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646776

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645456

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
+4777620951

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor, nestleder

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

TEO-H5 5.610

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor - Leder Forskningsgruppe Helsepsykologi

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi, psykologspesialist i klinisk nevropsykologi

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645989

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646281

Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646368

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
+4777646775

Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Barns utvikling
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for Årsstudiet og Bachelor i psykologi

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for Årsstudiet i psykologi
+4777625144

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777645342

Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent for Profesjonsstudiet i psykologi (1.-3. studieår)

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777645949

Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

+4777645302

Institutt for psykologiInstitutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646533

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Klinikkleder psykologisk klinikk

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777620721

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Professor
+4777644593

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Post Doctoral Fellow

Barns utvikling
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646358

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Underviser i klinisk psykologi og profesjonsforberedende.
+4777649231
TEO-H5 5.533

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

Professor
+4777646276

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor - Forskningsgruppeleder Atferd, Aldring og Demens

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777625186

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Prodekan forskerutdanning - professor
+4777645687

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649232

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645446

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Gruppeleder / Førsteamanuensis
+4777649215

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777649212

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Koordinator Psykologisk klinikk/praksisk-koordinator for profesjonsstudiet

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Psykologspesialist
+4777649229

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644345

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644852

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinisk barne- og ungdomspsykologi
+4777625159

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777644348

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for Profesjonsstudiet i psykologi (4.-6. studieår)

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Ekspedisjon, Institutt for psykologi

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646557
Mellomveien

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor
5.601

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor i samfunnspsykologi
+4777646369

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor og psykologspesialist, leder av forskningsgruppen for klinisk psykologi (FoU-termin 2021-22)
+4777646446

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646360

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646365

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646778

Barns utvikling
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Universitetslektor