Bilde av Bjerkan, Bertil
Foto: Jan Fredrik Frantzen

Bertil Bjerkan


Førstemanuensis

Stillingsbeskrivelse

Medlem av Programstyret

Spesialpsykolog (20 %) ved Regionsenteret for døvblinde, UNN


 • Bertil Bjerkan :
  Døvblindhet - fra begrep til diagnose
  2012
 • Bertil Bjerkan :
  Utvikling: De første leveårene
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Bertil Bjerkan :
  Språkvansker
  Gyldendal Akademisk 2011
 • Karl Henry Jacobsen, Bertil Bjerkan :
  Tidlig samspill med spedbarn med alvorlig psykisk utviklingshemming
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Karl Jacobsen, Bertil Bjerkan, Randi Sørlie :
  Challenging behaviour in an adult male with congenital deaf-blindness: analysis and intervention
  Scandinavian Journal of Disability Research 2009
 • Bertil Bjerkan :
  Ulike typer sosial kontakt med mennesker med og uten utviklingshemming
  Universitetet i Oslo 2006
 • Bertil Bjerkan :
  Døvblindhet, trivsel - og Tromsø
  Døvblinde-Nyt 2006
 • Bertil Bjerkan :
  Sosialt samspill og kommunikasjon i utviklingspsykologisk perspektiv
  Norsk tidsskrift for logopedi 2005
 • Bertil Bjerkan :
  Trivselen til tre døvblinde personer på sydentur
  Døvblinde-Nyt 2001
 • Bertil Bjerkan :
  Variasjoner i trivselen til voksne brukere med medfødt døvblindhet
  Døvblinde-Nyt 2000
 • Ingunn Skre, Bertil Bjerkan, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  25 år med dette studiet har gitt landsdelen 450 nye psykologer
  08. april 2016
 • Karl Henry Jacobsen, Bertil Bjerkan :
  Hvordan kan miljøarbeid bidra til å tilrettelegge for god psykisk helse
  Utvikling : kompetanse i utvikling 2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Bjerkan, B. (2012). Døvblindhet - fra begrep til diagnose. I L. W. Wehner (red.), Døvblindes hverdag (s. 42-50). Dronninglund, DK: Nordens Velfærdscenter. ISBN 978-87-7919-069-6

  Jacobsen, K. & Bjerkan, B. (2011). Hvordan kan miljøarbeid bidra til å tilrettelegg for god psykisk helse? Utvikling: kompetanse i utvikling, 5(3), 12-13.

  Bjerkan, B. (2011). Språkvansker. I F. Svartdal (red.), Psykologi i praksis (s. 199-208). Oslo: Gyldendal Akademisk.

  Bjerkan, B. (2011). Utvikling: De første leveårene. I F. Svartdal (red.), Psykologi: En introduksjon (s. 149-165). Oslo: Gyldendal Akademisk.

  Jacobsen, K., & Bjerkan, B. (2010). Tidlig samspill med spedbarn med alvorlig psykisk utviklingshemming. I V. Moe, K. Slinning, & M. Bergum Hansen (red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse (s. 480-492). Oslo: Gyldendal Akademisk.

  Jacobsen, K., Bjerkan, B., & Sørlie, R. (2009). Challenging behaviour in an adult male with congenital deaf-blindness: analysis and intervention. Scandinavian Journal of Disability Research, 11, 209-220.

  Jacobsen, K., Bjerkan, B., & Tiller, K. (2008). Utredning og diagnostisering av mennesker med psykisk utviklingshemming. Utvikling, 2(3), 4-5.

  Bjerkan, B. (2006). Døvblindhet, trivsel – og Tromsø. Døvblinde-Nyt nr. 2, 24-27. Udgivet af Danske Døvblindfødtes Forening og Videnscenter for Døvblindfødte, ISSN 1396-1632.

  Bjerkan, B. (2006). Ulike typer sosial kontakt med mennesker med og uten utviklingshemming. I S. v. Tetzchner, E. Grindheim, J. Johannessen, D. Smørvik & V. Ytterland (red.), Biologiske forutsetninger for kulturalisering. Festskrift til Harald Martinsen på 60-årsdagen 6. juni 2006 (s. 47-58). Oslo: Universitetet i Oslo og Autismeforeningen i Norge. ISBN 82-569-2332-6.

  Bjerkan, B. (2005). Sosialt samspill og kommunikasjon i utviklingspsykologisk perspektiv. Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr. 1.

  Bjerkan, B. (2001). Trivselen til tre døvblinde personer på sydentur. Døvblinde-Nyt, nr. 1.
  Forskningsinteresser

  Social development in infancy; early communication - normal and abnormal processes; deaf-blindness; stuttering.

  Undervisning

  Fagområde utdanning

  Utviklingspsykologi - barn

  Kommunikasjon og språk - typisk og utypisk

  Klinisk psykologi - habilitering

  Undervisning:

  PSY-1503 Språk og språkvansker; PSY-2541 Barns utvikling; PSY-2543 Praksis i barnehage; PSY-1001 Innføring i psykologi; PSY-1007 Utviklingspsykologi;