Ansatte – Enhet for legeutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte – Enhet for legeutdanning

Rustli, Eirin

Førstekonsulent ved ELU i Hammerfest
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Grønvold, Natalie

Førstekonsulent ved ELU i Hammerfest
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Røreng, Anita

Studiekonsulent for 5. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Gjerdrum, Eva

Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Dahl, Christen Peder

Studieleder Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Undervisning

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Kim Allan

Rådgiver på legeutdanningen
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Eiterjord, Øyvind

Rådgiver femte og sjette studieår Bodø
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
NLSH sentrum
+4777645322
Jobber med:
Studieveiledning

Holm, Elin

Seniorrådgiver
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Pedersen, Tove Anita


Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
Bodø
+4776966959