Ansatte – Enhet for legeutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte – Enhet for legeutdanning

Andreassen, Ida-Kristine

Rådgiver for profesjonsstudiet i medisin 6. studieår
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Emaus, Kjersti

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Fjellstad, Kristin

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Gasior-Chrzan, Barbara

Førsteamanuensis
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Gjerdrum, Eva

Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen, administrativ ansvarlig for MED-3950
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Hansen, Kristoffer

Rådgiver ved Enhet for Legeutdanning, ved 5. og 6. studieår i Finnmark
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
TP

Holm, Elin

Seniorrådgiver
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Høifødt, Heidi S Hafstad

Studieleder
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

Irtun, Øivind

Professor II
Enhet for legeutdanning
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 19 | Siste 9