Kristin Fjellstad


Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin

Studentveiledning, permisjon, innpassing av ekstern utdanning