Eva Gjerdrum


Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning


 • Trine Fossland, Eva Gjerdrum, Kirsti Rye Ramberg :
  Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum :
  Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen :
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators
  Journal of Telemedicine and Telecare 2003
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen :
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: barriers and facilitators
  Journal of Telemedicine and Telecare 2003
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum :
  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus
  2013 FULLTEKST
 • Berit Johanne Kjeldstad, Harald Alvestrand, Mathis Persen Bongo, June Breivik, Endre Elvestad, Ola Erstad m.fl.:
  NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning
  2014 FULLTEKST
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen :
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators
  2003
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen :
  Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer
  2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →