Ansatte – Enhet for legeutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte Enhet for legeutdanning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for profesjonsstudiet i medisin 6. studieår

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin
+4777646891

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning
+4777645990

Enhet for legeutdanning
Campus Hammerfest

Rådgiver for Finnmarksmodellen, administrativ ansvarlig for MED-3950

Enhet for legeutdanning
Campus Hammerfest

Rådgiver ved Enhet for Legeutdanning, ved 5. og 6. studieår i Finnmark

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645487

Enhet for legeutdanning
Campus


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Professor II

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Assisterende studieleder og universitetslektor
+4777646285

Enhet for legeutdanning
Campus


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Studiekonsulent for 6. studieår - Bodøpakken. Kontor Bodø
+4776966616

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Studiekonsulent for 6. året Bodøpakken
Bodø

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Fungerende studieleder for Profesjonsstudiet medisin
+4777644834

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver ved Enhet for legeutdanning med kontorsted i Tromsø
+4777646756

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seksjonsleder
+4777645391

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for profesjonsstudiet i medisin 6. studieår
+4777644828

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

+4777645084

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø