Sjømat

Foto: Audun Rikardsen
Portrettbilde

Karl-Erik Eilertsen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Sjømat og helse

- Ernæring og kardiovaskulær sykdom (+ andre livsstilssykdommer)
- Biologisk aktive forbindelser i sjømat og annen marin biomasse (inkl. restråstoff eller lite utnyttet biomasse) 

- Effekter av prosessering og tilberedning

- Optimalisering av næringsinnhold/funksjonell mat

 

Bioprospektering

- MabCent-SFI; Søken etter marine forbindelser som motvirker hjerte-karsykdom (inflammasjon, oksidativt stress mm.)

Portrettbilde

Ida-Johanne Jensen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Sjømat og helse - med spesielt fokus på kardiovaskulær sykdom

Næringsinnhold i sjømat

Effekter av prosessering/tilberedning av mat

Bioaktive komponenter i mager sjømat

 

Portrettbilde

Andreas Langdal

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:
  • Miljømessig og sosial bærekraft
  • Livssyklusanalyser 
  • Produksjon-, prossesering-, og transport av sjømat, og en fornøyd konsument av alle former for mat
  • Mat kvalitet
  • Næringsinnhold i mat og matprodukter
  • Miljøgifter
  • Kjemiske analyser
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no