Barns rett til medvirkning

Portrettbilde

Trude Haugli

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barnevern

Barns menneskerettigheter

Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning
Grunnlovesbestemmelsen om barn

 

Portrettbilde

Anita Salamonsen

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

 

Forskningsinteresser i  prosjektet CANCUL, UiO:

  • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
  • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.
Portrettbilde

Renee Thørnblad

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:
  • Familie- og velferdssosiologi
  • Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
  • Foreldremekling, barns deltakelse
  • Kvalitative metoder, mixed methods 
Portrettbilde

Svein Arild Vis

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

Barnevernets meldings og undersøkelsesarbeid

Virkning av hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet

Barnevernets beslutningsprosesser

Bruk av administrative data i ledelse og kvalitetsutvikling

 

 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no