Økologi

Portrettbilde

Michaela Aschan

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Bodil Bluhm

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

bodil.bluhm@uit.no +4777644382
Forskningsinteresser:

I have a strong interest in community ecology, biodiversity and population dynamics of benthic and sea ice-associated fauna. My research also focuses on coupling processes between the benthic, pelagic and sea ice realms in the Arctic through trophic interactions and life cycles. I am also interested in regional and pan-Arctic  integration and biophysical linkages.

Current projects

Nansen Legacy (Norwegian Research Council), also read https://sciencenorway.no/blog-nansen-legacy-project

Catchment to Coast (C2C) (Fram Center)

Sustainable development of the Arctic Ocean SUARCO (Fram Center)

Arctic Seasonal Ice Zone Ecology (Norwegian Government, UiT) 

Long-term monitoring of a subtidal hard-bottom benthic community

TUNU East Greenland Ecology

Kitikmeot Sea Science Study (Polar Knowledge Canada)

 

Recent projects

Arctic Ocean ecosystems - Applied technology, Biological interactions and Consequences in an era of abrupt climate change, Arctic ABC (Norwegian Research Council)

Long-term Benthos Monitoring network for detecting chance in the Arctic benthic ecosystem (LTM-Benthos) (Nordic Council of Ministries)

Impact of chemosynthetic carbon sources in marine food webs at Arctic cold seeps (VISTA)

The quest for the pole: Are southern species already capable of invading the Barents Sea? (Fram Center)

A knowledge platform for industrial macroalgae cultivation, MACROSEA (Norwegian Research Council)

Portrettbilde

Kari Anne Bråthen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Jeg er interessert i planters funksjonalitet i sine økosystemer, spesielt i samspill med herbivorer og hvordan planter i sine samfunn endrer seg med klimaendringene. Jeg er også opptatt av hva som fremmer biodiversitet samt sammenhengen mellom biodiversitet og plante- og økosystemfunksjonalitet. Prosjekter som jeg for tiden er delaktig i er;

MONEC - To manage or not: assessing the benefit of managing ecosystem disservices

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

Portrettbilde

Karl Frafjord

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Økologi og atferd hos små pattedyr: flaggermus, spissmus og smågnagere

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
 • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
 • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
 • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Marit Reigstad

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

 • Arktiske og subarktiske marine økosytem
 • Plankton
 • Pelagisk-bentisk kobling
 • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org)

ARCTOS forskernettverk medlem (www.arctos.uit.no)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi (AMSE)

Forskningsprosjekt:

Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org), PI

Arctic Passion (Atlantisk-Arktisk DBO, Styringsgruppen)

HAVOC (Vertikal fluks under skrugarder)

A-TWAIN (Observatorium på sokkelskråningen mot Polbassenget)

CLEAN (Samlet effekt av påvirkning - eksempel Barentshavet)

DOGA (havrettsprosjekt om implementering av økosystem basert forvaltning, medl. rådgivende utvalg)

Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
 • Arctic marine system ecology
 • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
 • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
 • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
 • Eutrophication in the coastal zone
 • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no