Samisk helse og barnevern

Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde

Bodil Hansen Blix

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her

Portrettbilde

Ann Ragnhild Broderstad

Enhet: Senter for samisk helseforskning SSHF

Forskningsinteresser:

Folkehelse i nord med fokus på den samsike og norske befolkning.

Diabetes, metabolsk syndrom og overvekt

Jern og hemoglobin fordeling i nord.

Helse og levekår i samisk og inuitisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Klinisk forskning med temaene palliativ medisin og IBD

Kulturkompetanse i helsetjenesten

Portrettbilde

Inger Dagsvold

Enhet: Senter for samisk helseforskning SSHF

Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse dreier seg hovedsaklig rundt begrepene kultur, språk og helse i en samisk og nordnorsk kontekst.

Portrettbilde

Siv Kvernmo

Enhet: Institutt for klinisk medisin

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse og spesielt samiske barn. Samisk folkehelse. Urfolkshelse

Kliniske studier og barne- og ungdomspsykiatrisk epidemiologi. ADHD.

 

Portrettbilde

Grete Mehus

Enhet: Sykepleie Bsc i Hammerfest

grete.mehus@uit.no +4778450628
Forskningsinteresser:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet. Herunder står samisk sykepleie, samisk sykepleierutdanning og distriktssykepleie (Rural Nusing) sentralt. 

 

 

Portrettbilde

Anne-Hedvig Salmi Nordsletta

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

 

Kvinnehelse

Jordmorfag

Urfolkshelse

 

 

Portrettbilde

Merete Saus

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

merete.saus@uit.no +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 

Portrettbilde

Susanna Ragnhild Andersdatter Siri

Enhet: Senter for samisk helseforskning SSHF

Forskningsinteresser:

Hjerte- og karsykdommer blant samer og ikke-samer i Norge.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no