Fornorskningsfasen

Foto: Åse Frøysadal, RMD - SÁMIID VUORKA DÁVVIRAT - De samiske samlinger
Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Ketil Zachariassen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
  • Samisk historie
  • Urfolks- og minoritetshistorie
  • Etnopolitisk mobilisering
  • Regionalisme og nasjonsbygging
  • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
  • Økonomisk historie etter 1950
  • Kyst- og fiskerihistorie
  • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no