Samisk politikk og Sametinget

Foto: Sámediggi/Sametinget
Portrettbilde

Else Grete Broderstad

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

Portrettbilde

Jonathan Crossen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Urfolks internasjonalisme

Portrettbilde

Hans-Kristian Hernes

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:
 • Interesseorganisasjoner og demokrati.
 • Miljø- og ressursforvaltning.
 • Globalisering, demokrati og rettigheter.
Portrettbilde

Eva Josefsen

Enhet: Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Forskningsinteresser:

Demokrati, politisk styring og offentlig forvaltning

Governance og samstyringsordninger

Ressursforvaltning

Valgforskning

Samepolitikk

Portrettbilde

Ketil Zachariassen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Samisk historie
 • Sannhets- og forsoningskommisjoner
 • Urfolks- og minoritetshistorie
 • Etnopolitisk mobilisering
 • Regionalisme og nasjonsbygging
 • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
 • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Økonomisk historie etter 1950
 • Kyst- og fiskerihistorie
 • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no