Medier

Portrettbilde

Britt Kramvig

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

 

Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering.  Kolonialiseringskritikk og avkolonialisering er både et faglig og et personlig anliggende - som gir meg mer innsikt i, og erkjennelsen av min egen samiske arv. I mange prosjekter samarbeider og samskriver jeg med forskere fra andre fagområder og sammen med kunnskapsaktører fra andre praksisfelt. Jeg er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samproduksjon av kunnskap har - for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forskning og samfunnendring.

Jeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som søker å integrere forskning og kunst, og er interessert i de felleskap som skapes gjennom kunstnerisk virksomhet. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, og vært interessert i hvordan samiske kunnskapstradisjoner ivaretas når det samiske språket ikke lenger er i bruk. 

 

Pågående forskningsprosjekter:


Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 

Mediating Arctic Geografies  

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

 I 2022 har jeg vært fellow ved University of Durham knyttet til prosjektet Exploring Arctic Soundscape (ledet av Phil Steinberg).

Jeg er medlem av: 

- Norwegian Scientific Academy for Polar research 

- IASC The International Arctic Science Committee.

 

Portrettbilde

Trine Kvidal-Røvik

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

Jeg er professor i kommunikasjon og kulturfag og er ansatt på Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet. Min faglige bakgrunn er i kommunikasjon, media og kulturfag.

  • Kommunikasjon, medier og samfunn
  • Media og populærkultur
  • Makt og medierepresentasjoner
  • Sted, samfunn og media

Ongoing projects:
Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (WP Leader)
This project deals with contemporary Kven heritage and revitalization processes that take place in the intersection between commodification, political and institutional boundary making of different scale in Northern Norway today. Consortium: UiT, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum, Nicolaysen Film AS
Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (Researcher)
Samarbeid med Varanger museum, Alta museum, Nord-Troms Museum, Universitetsmuseet, samt andre museum og kvenske institusjoner
Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

 

Completed projects:

Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer (WP Leader)
Consortium: Nord Universitet og UiT
Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

Sami Entrepreneurs and Research Collaboration (WP leader)
The overall objective is to address entrepreneurial innovation in Sami areas through research collaborations. Consortium: Norut, UiT, Dalarna University
Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

Joint Higher Education on Northern Tourism (Project Leader)
The project aims to foster quality improvements, innovation and excellence of higher education on northern tourism, in the context of the Arctic region.
Consortium: UiT, University of Oulu, University of Lapland, University of Umeå, Vancouver Island University, Cape Breton Univerity, University of Iceland
Funded by: SIU High North Programme

Winter: New Turns in Arctic Winter Tourism (WP leader)
In this project we explore winter tourism developments in the Arctic linked to Winter Tourism Activities;  Event Tourism; Potensials and Barriers in Mass Tourism Developments; and Tourism Performances and Symbolic Meanings.
Consortium: UiT, Norut, University of Lapland, Cardiff Metropolitan University, University of Alaska, University of Utah, University of Iceland
Funded by: Forskningsrådet

Partnership for Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (Researcher)
Consortium: U of Lapland, U of Umeå, U of Iceland, U of Oulu, Cape Breton University, Vancouver Island University
Funded by: NordRegio

Path Development in Different Regional Settings. Regional Policy Approaches in the Global Economy (Researcher)
Consortium: AFI, IRIS, Norut Alta, Høgskolen i Bergen
Funded by: Forskningsrådet (VRI)

Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer: Lokale aktører sin posisjon og rolle i Nordiske periferier (WP Leader)
Consortium: Norut Alta, NordRegio, Norut Tromsø
Funded by: RFF Nord

Forankring og bærekraftig verdiskaping i råvarebaserte næringer? Lokale stabilisatorer’s posisjon og rolle i nordiske periferier (Project Leader)
Consortium: Norut Alta, NordRegio, Univ of Akureyri Research Centre
Funded by: Nordisk Ministerråd

Northern Insights. Service Innovation and Tourist Experiences in the High North: The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourism Industry (WP Leader)
Consortium: Nord universitet, Nordlandsforskning, UiT, Høgskolen i Harstad, Bioforsk, Norut Alta
Funded by: Forskningsrådet

 
 

Portrettbilde

Bård Borch Michalsen

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Forskningsinteresser:

Medlem av forskergrupper:

- Organisasjon og ledelse

- Strategi, styring og ledelse

Portrettbilde

Holger Pötzsch

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Media studies: Critical and materialist approaches to digital technologies, digital & media literacies

Film studies: War films, (neo)formalist approaches

Game studies: War games, (neo)formalist approaches, games & education

Border studies: Border technologies, border culture

Memory studies: Cultural and media memories

Mass media and propaganda

Algorithmic and autonomous systems: Critical approaches

Technology in education

PUBLICATIONS:

EDITORSHIP:

Eludamos: Journal for Computer Game Culture. Editor-in-Chief (from 2022; with Kristine Jørgensen, UiB)

Krüger, Uwe, Holger Pötzsch, Florian Zollmann & Michael Schiffmann (eds.). 2023. Die Konsensfabrik [Herausgabe der Übersetzung von Edward Herman und Noam Chomskys Manufacturing Consent]. Frankfurt a.M.: Westend Wissenschaft.

Wijermars, Mariëlle, Holger Pötzsch, Annette Markham & Daria Gritsenko (eds.). 2022. Algorithmic Governance in Context. Special issue. New Media & Society 24(4).

Jørgensen, Kristine, Faltin Karlsen & Holger Pötzsch (eds.). 2021. Spillstudier. Temanummer. Norsk Medietidsskrift. 28(4). Accessible here (open access).

Hammond, Phil & Holger Pötzsch (eds.). 2019. War Game: Memory, Militarism, and the Subject of Play. New York: Bloomsbury Academic.

Beyer, Christian, Juliane C. Bockwoldt, Emil L. Hammar & Holger Pötzsch (eds.). 2019. Manufacturing Monsters. Special issue. Nordlit 42. Accessible here (open access).

Pötzsch, Holger & Phil Hammond (eds.). 2016. WAR/GAME. Special issue. Game Studies 16(2). Accessible here (open access).

ARTICLES & BOOK CHAPTERS:

Forthcoming:

Algorithms at School: Digital Disruption, EdTech, and Teacher Unions. In: Gino Canella (ed.) Raising Class Consciousness: Digital Technology and the Changing Spaces of Labor Power. New York: Bloomsbury. (2024)

Games and Memory. In: Lucas Bietti and Martin Pogačar (eds.) The Palgrave Encyclopdia of Memory Studies. London: Palgrave Macmillan. (2023)

Digitalisierung, Daten, Eigentum: Bildung im digitalen Kapitalismus. In: Hendrik Theine et al. (eds.) Eigentum, Medien, Öffentlichkeit. Frankfurt a.M.: Westend Wissenschaft. (mit Marc Fabian Buck) (2023)

For PUBLISHED CHAPTERS & ARTICLES, see CRISTIN database and overview here.

Portrettbilde

Rossella Ragazzi

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Museologi, Visuelle antropologi, Kulturminner, Mobilitet, Migrasjon og Mangfoldihet, Transcultural Cinema, Barndom, Urfolk.

Portrettbilde

Stine Agnete Sand

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

stine.sand@uit.no +4778450127
Forskningsinteresser:

Samisk film, regional film- og tv-produksjon

Medieindustri og produksjonsstudier

Urfolk og representasjoner i media

Kultur- og mediepolitikk

Journalistikk og allmennkringkasting

 

 

Portrettbilde

Roswitha Skare

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Dokumentteori
  • ABM-institusjoner: digitalisering og offentlighet; COVID-19; sosiale medier
  • Folkebibliotek og flyktninger
  • Dokument – tekst – paratekst
  • Filmhistorie med vekt på stumfilm
  • Historie og film; film og erindring
Portrettbilde

Hallvard Tjelmeland

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Arbeidarrørslas historie, innvandringshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng, norsk-sovjetiske/russiske relasjonar, andre verdskrigen i ein  regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no