Film

Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde

Siv Ellen Kraft

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020

Portrettbilde

Holger Pötzsch

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Media studies: Critical and materialist approaches to digital technologies, digital & media literacies

Film studies: War films, (neo)formalist approaches

Game studies: War games, (neo)formalist approaches, games & education

Border studies: Border technologies, border culture

Memory studies: Cultural and media memories

PUBLICATIONS:

EDITORSHIP:

Eludamos: Journal for Computer Game Culture. Editor-in-Chief (from 2022; with Kristine Jørgensen, UiB)

Wijermars, Mariëlle, Holger Pötzsch, Annette Markham & Daria Gritsenko (eds.). 2022. Algorithmic Governance in Context. Special issue. New Media & Society 24(4).

Jørgensen, Kristine, Faltin Karlsen & Holger Pötzsch (eds.). 2021. Spillstudier. Temanummer. Norsk Medietidsskrift. 28(4). Accessible here (open access).

Hammond, Phil & Holger Pötzsch (eds.). 2019. War Game: Memory, Militarism, and the Subject of Play. New York: Bloomsbury Academic.

Beyer, Christian, Juliane C. Bockwoldt, Emil L. Hammar & Holger Pötzsch (eds.). 2019. Manufacturing Monsters. Special issue. Nordlit 42. Accessible here (open access).

Pötzsch, Holger & Phil Hammond (eds.). 2016. WAR/GAME. Special issue. Game Studies 16(2). Accessible here (open access).

ARTICLES & BOOK CHAPTERS:

Forthcoming:

"Games and Memory", in The Palgrave Encyclopdia of Memory Studies, edited by Lucas Bietti and Martin Pogačar. London: Palgrave Macmillan.

"Promises, Pitfalls, and Potentials of Immersive Journalism", in Ana Luisa Sánchez-Laws (ed.) Insights on Immersive Journalism. London: Routledge.

"Towards a Diagnostics of the Present: Popular Culture, Post-Apocalyptic Macro-Dystopia, and the Petrification of Politics", in Lene Johannessen and Asbjørn Grønstad (eds.) Micro-Dystopia. London: Lexington Books.

For PUBLISHED CHAPTERS & ARTICLES, see CRISTIN database.

Portrettbilde

Rossella Ragazzi

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Museologi, Visuelle antropologi, Kulturminner, Mobilitet, Migrasjon og Mangfoldihet, Transcultural Cinema, Barndom, Urfolk.

Portrettbilde

Stine Agnete Sand

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

stine.sand@uit.no +4778450127
Forskningsinteresser:

Samisk film, regional film- og tv-produksjon

Medieindustri og produksjonsstudier

Urfolk og representasjoner i media

Kultur- og mediepolitikk

Journalistikk og allmennkringkasting

 

 

Portrettbilde

Roswitha Skare

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Dokumentteori
  • ABM-institusjoner: digitalisering og offentlighet; COVID-19; sosiale medier
  • Dokument – tekst – paratekst
  • Filmhistorie med vekt på stumfilm
  • Filmmusikk
  • Forhold mellom faktisitet og fiksjonalitet
  • Historie og film; film og erindring
  • DDR, DDR-litteratur og offentlighetsforhold (litterær offentlighet)
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no