Plankton og mikroalger

Portrettbilde

Sünnje Linnéa Basedow

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Plankton - Biophysical Interactions - Biovolume Spectrum Theories - New Technologies (Remote Sensing, Laser Optical Plankton Counter, Underwater Video Profiler, Gliders) - Calanus finmarchicus

Current projects:

SFI HARVEST (2021-2028) - Pioneering lower-trophic level fisheries with innovations to unlock the blue bioeconomic potential. Project partner. PI Sintef Ocean

STRESSOR (2019-2022) - How multiple stressors affect zooplankton and fish resources. PI.

CARDINAL (2019-2022) - Calanus redness index from artifical intelligence applications to image analysis. PI.

GONAD (2018-2022) - Recruitment of C. finmarchicus in the Norwegian Sea. WP lead. PI Akvaplan-niva.

Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Gunilla Kristina Eriksen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Massedyrking av marine kieselalger.

-Fra en enkel kieselalgecelle, via fabrikkrøyken til Finnfjord AS, til laksefòr.

Portrettbilde

Marit Reigstad

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

  • Arktiske og subarktiske marine økosytem
  • Plankton
  • Pelagisk-bentisk kobling
  • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org)

ARCTOS forskernettverk medlem (www.arctos.uit.no)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi (AMSE)

Forskningsprosjekt:

Arven etter Nansen (www.nansenlegacy.org), PI

Arctic Passion (Atlantisk-Arktisk DBO, Styringsgruppen)

HAVOC (Vertikal fluks under skrugarder)

A-TWAIN (Observatorium på sokkelskråningen mot Polbassenget)

CLEAN (Samlet effekt av påvirkning - eksempel Barentshavet)

DOGA (havrettsprosjekt om implementering av økosystem basert forvaltning, medl. rådgivende utvalg)

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no