Stress og utbrenthet

Portrettbilde

Monica Martinussen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Psykisk helse hos barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder

Meta-analyse og psykometri

Utbrenthet og engasjement

Luftfarts- og militærpsykologi

No picture, placeholder image

Ida Therese Solhaug

Enhet: Institutt for psykologi

ida.solhaug@uit.no +4777649212
Forskningsinteresser:
  • Helsepsykologi
  • Mindfulness /oppmerksomt nærvær
  • Klinisk psykologi
  • Stressmestring
  • Pasientkommunikasjon
  • ME/utbrenthet/smerter
Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Enhet: Institutt for psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no