Barnevern

Portrettbilde

Trude Haugli

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barnevern

Barns menneskerettigheter

Perspectives on Children, Rights and Vulnerability, Anthology in progess, 2023

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgitt på Brill 2019.

Children's Right to Health, prosjekt Fripro fra 2020 til 2024.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning
Grunnlovesbestemmelsen om barn

 

No picture, placeholder image

Solveig Marianne Nordhov

Enhet: Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsinteresser:

Neonatologi

Psykatri

Portrettbilde

Charlotte Reedtz

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

Portrettbilde

Merete Saus

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

merete.saus@uit.no +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse

 

Portrettbilde

Eli Synnøve Skum Hanssen

Enhet: Seksjon for personal og organisasjon

Forskningsinteresser:

Kvalitetssikring av offentlige tjenester 

Internkontroll 

Kommunalt barnevern 

Portrettbilde

Marius Storvik

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Marius Storviks hovedinteresse er spørsmål relatert til tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Spesielt mennesker som er særlig sårbare innen helsetjenestenestene, inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter og personer med utviklingshemning. Utenfor helsetjenester inkluderer dette områder som barnevernsrett, sosialrett og trygderett.

Han er spesielt interessert i å undersøke rettsystemets rolle i hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan rettsystemet kan bidra til å forbedre livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten for mennesker. Han er også interessert i hvordan erstatningsrettens reparerende funksjon kan bidra til å sikre rettferdighet.

Portrettbilde

Astrid Strandbu

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Profesjonsutvikling, studiedesign, samskapt læring, barnerettigheter og beslutningsprosesser. 

Portrettbilde

Renee Thørnblad

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:
  • Familie- og velferdssosiologi
  • Barnevern, offentlig omsorg, slektsfosterhjem, fosterhjem
  • Foreldremekling, barns deltakelse
  • Kvalitative metoder, mixed methods 
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no