COP28 Klimatoppmøtet

UiT Norges arktiske universitet arrangerer et pop-up universitet under klimatoppmøtet COP28, sammen med Michigan Technological University (MTU) i USA og University of Sussex (US) i Storbritannia .

UiT deltar med forskere med spisskompetanse innen fornybar energi, hav og arktiske spørsmål.

Målet er å tilby beslutningstakere, næringsliv og sivilsamfunn ny og relevant kunnskap om energiomstilling, hav og arktiske spørsmål.

– Ingen land kan ikke løse dette alene. Utfordringene vi som verdenssamfunn står overfor er så krevende at vi må være gode på samarbeid, på alle nivåer, ikke minst på den globale arenaen, sier Winther, prorektor for forskning og utvikling.

Drivis