Deltakere

UiT deltar med forskere med spisskompetanse innen fornybar energi, arktis og havrett. De deltar på ulike deler av programmet i løpet av de to ukene klimakonferansen arrangeres.

Prorektor Jan-Gunnar Winther
Jan-Gunnar Winther

Prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere vært leder ved Norsk Polarinstitutt og kommer sist fra stillingen som direktør for Senter for hav og Arktis ved UiT.

Deltar 8.-9. desember.

---

E-post: jan-gunnar.winther@uit.no
Mobil: +47 90 78 48 74

Førsteamanuensis Berit Kristoffersen
Berit Kristoffersen

Førsteamanuensis og samfunnsgeograf ved Institutt for samfunnsvitenskap. Hun leder forskningsprosjektet RENEW (knyttet til Smart Senja) og er forskningsleder for samfunn og etikk ved UiTs tverrfaglige senter ARC (Arctic Center for Sustainable Energy).

Forskningsfelt er energisikkerhet i overgangen fra fossil til fornybar energi og hvordan dette påvirker klima- og energipolitikk på ulike nivå, samt hvordan metoder og strategier for hvordan energiomstilling kan realiseres i ulike lokalsamfunn, med et fokus på Nordområdene og Arktis.

Deltar 30. november til 12. desember.

---

E-post: berit.kristoffersen@uit.no
Mobil: +47 95 70 26 00

Matteo
Matteo Chiesa

Professor innen fornybar energi ved Institutt for fysikk og teknologi og skal delta i en rekke paneler, eksempelvis CCS, hydrogen, batteriteknologier.

Chiesa forsker på teknologier som er nødvendige for å tilpasse det nåværende energisystemet til et mer bærekraftig, konkurransedyktig og sikkert system.

Han designer, undersøker og konstruerer nanomaterialer for solenergikonvertering og lagringssystemer.

Deltar 1.-6. desember.

---

E-post: matteo.chiesa@uit.no
Mobil: +971 56 601 8336

Maria Madalena das Neves
Maria Madalena das Neves

Førsteamanuensis ved Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet.

Hun forsker på regulering av offshore energi (hydrokarboner, fornybar, kjernekraft), gruvedrift på dyp havbunn og beskyttelse av kritisk offshore energiinfrastruktur. Hun underviser blant annet i havrett og energi- og klimarett.

Deltar 8.-12. desember.

---

E-post: maria.m.neves@uit.no
Mobil: +47 90 41 10 05

Larry Ibrahim Mohammed
Larry Ibrahim Mohammed

Stipendiat i komparative urfolksstudier ved Samfunnsvitenskapelig institutt, UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsprosjektet hans undersøker sammenhengen mellom urfolks selvbestemmelse og utvinningsaktiviteter (vindenergi på land, gruvedrift) i Norge og Canada, med fokus på deltakelse i prosesser for miljøkonsekvensvurdering. Han er tilknyttet forskerskolen Empowered Futures (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og medlem av forskningsgruppen Changing Arctic ved UiT. 

Deltar 8.-12. desember.

---

E-post: ibrahim.m.larry@uit.no
Mobil: +47 48 62 66 55

Nikolaos Gkikas
Nikolaos Gkikas

Stipendiat ved Norsk senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet.

Forskningen hans fokuserer på lovens rolle i å sikre en bærekraftig og rettferdig utvikling av vindkraft til havs i Norge.

Gkikas er medlem av forskningsgruppene NCLOS og Changing Arctic.

Deltar 8.-12. desember.

---

E-post: nikolaos.gkikas@uit.no
Mobil: +47 45 48 85 49

 

Claudia Cheng
Claudia Cheng

Stipendiat ved ved Institutt for samfunnsvitenskap, Changing Arctic Research School og Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun forsker på mulighetene for hydrogen i den sosiotekniske energiomstillingen i Nord-Norge, grønne skipskorridorer og energirettferdighet i arktiske Norge. Hun underviser på masternivå i energiomstilling – fra teori til praksis.

Deltar 30. november til 6. desember.
---

E-post: claudia.s.cheng@uit.no
Mobil: +47 40 59 79 98

Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen
Ragnhild Batseba Ødegaard Skaugen

Stipendiat i samfunnsplanlegging ved Institutt for Samfunnsvitenskap. Hun er forsker i forskningsrådprosjektet Drivkraft. I Drivkraft arbeider kommune, ungdom, politikere, næringsliv og forskere sammen om å gjøre kommunale klima- miljø og energiplaner til mer effektive og handlingsorienterte verktøy. Skaugen forsker særlig på koblingen mellom arealplanlegging og klimaomstilling, og samskaping i planlegging.

Skaugen har tidligere erfaring som byplanlegger, og har arbeidet med lokal bærekraftig omstilling og samskaping i prosjekter som Oslo Bilfritt Byliv og Områdeløft Tøyen og Grønland.

Deltar 30. november til 6. desember.

---

E-post: ragnhild.skaugen@uit.no
Mobil: +47 97 02 76 00

Tomas Rolland
Tomas Rolland

Strategisk seniorrådgiver UiT Norges arktiske universitet.

Lang erfaring som kommunikasjonsrådgiver fra blant annet UiT, Statens vegvesen og Kartverket, og ellers fra stillinger innen høyere utdanning og kommunal sektor.

Deltar 30. november til 12. desember.

---

E-post: tomas.rolland@uit.no
Mobil: +47 48 25 57 61