Velkommen til det første Peter F. Hjort-seminaret

Vi har forandret Nord-Norge. Vi har lykkes med å øke kompetansen i arbeidsstyrken i nord og å styrke kunnskapen i landsdelen. Bare på 2000-tallet har andelen av arbeidsstyrken i Nord-Norge som har høyere utdanning, økt fra 17 prosent til 25 prosent. Kunnskapen fra UiT har bidratt til forståelse av hvilke ressurer landsdelen har og hvordan landsdelen kan bidra til nasjonal vekst. Det har gitt identitet og stolthet, og på vegen utløst nye muligheter for næringslivet.

Av Husebekk, Anne
Postet 25.02.2015 17:23

Veksten i nord kommer til å fortsette. Studenter, kandidater og forskere ved UiT kommer fortsatt til å spille en avgjørende rolle for den veksten. Men i den videre utviklingen av landsdelen, kommer våre samarbeidspartnere i arbeidslivet til å bli enda viktigere enn før; de vil, mer enn tidligere, være med på å bestemme hva vi kommer til å satse på og hvilke ringvirkninger vår utdanning, forskning og formidling vil skape. Derfor åpner vi nå en ny arena for samarbeid mellom arbeidslivet rundt oss og fagmiljøene ved UiT: Peter F. Hjort-seminaret.
 
Peter F. Hjort var universitetets førte rektor, og han var med på å legge grunnlaget for UiT. Han var en eksponent for samfunnsoppdraget til universitetet; universitetet skulle tjene vitenskapen og folket.
UiT har alltid lagt vekt på å være i tett dialog med omgivelsene. Et slikt samfunnsoppdrag stiller krav til åpenhet og tilgjengelighet, og vilje til å møte andre aktører. Samtidig er også universitetet i seg selv en viktig møteplass. Hos oss skal andre kunne ta del i den kunnskapen som skapes på vitenskapelig ansattes egne premisser.
I debatten om opprettelsen av universitetet, var det en av kritikerne som mente at et universitet stilte visse krav til omgivelsene: Det burde minst ha et teater og et storting som nærmeste nabo. I dag kan vi si at havet spiller en større rolle som universitetets nabo enn både et teater og et storting. Vi kan konstatere at en landsdel med store ressurser, global interesse og betydelig relevans for sentrale problemstillinger som klima, medisin og helse, teknologi, kunst, språk og demokrati, er et godt omland for et universitet. UiT inngår i internasjonale nettverk av kunnskapsaktører og virksomheter som genererer kompetanse og resultater i forskning. Det er mange eksempler på virksomheter som er skapt av ansatte og kandidater fra universitetet, og enda flere som er resultat av samarbeid mellom fagmiljø ved universitetet, investorer og bedrifter. Virksomhetene er i mange tilfeller rettet mot internasjonale samarbeidspartnere og markeder, og har bidratt til å forsterke bildet av Tromsø som en internasjonal by og Nord-Norge som en dynamisk landsdel.
 
Samarbeidspartnerne rundt oss er andre i dag enn de var da universitetet åpnet i 1972. På Andøya har vi Norges mest moderne plattform for satelittforskning. I Harstad og Hammerfest har olje- og gassnæringa etablert seg tungt, med en tilhørende leverandørindustri som sikter seg inn mot det som kan bli verdens nye petroleumsprovins. Rundt vår hovedcampus i Tromsø har det vokst fram et mangfold av biotekselskaper. En blomstrende sjømatindustri sier de er etablert i nærheten av universitetet fordi kompetanse er viktig for næringens utvikling. Innenfor det som nå er vår felles ramme, UiT Norges arktiske universitet, har vi virksomhet i nært samarbeid med industri, næringsliv og offentlig sektor i alle de tre nordlige fylkene.
 
Vi vil fortsette med å være et åpent universitet, hvor solid samhandling med aktører på utsiden, stiller krav til oss. I denne samhandlingen er også en betydelig del av vår evne til å skape verdier og sysselsetting i nord. Selvsagt er nærhet til ressurser og råvarer viktig for næringslivet i nord, men når vi ser på hva som er avgjørende for hvor bedrifter ønsker å etablere seg, er nærhet til kunnskapsmiljø avgjørende. UiT representerer på noen områder noe helt unikt og fremragende, og vi utdanner kandidater som er etterspurt. Våre fagmiljø er også innfallsporten til den internasjonale forskningsfronten, og oversetter hva som er mulig å forstå og hva som er mulig å gjøre til virksomheter som er avhengig av å være ledende på teknologi og kunnskap. Investeringer i universitetsmiljøer er  investering i nordområdenes attraktivitet knyttet til næringsvirksomhet og verdiskaping.
 
Peter F. Hjort var UiTs første rektor og en viktig talsperson for byggingen av et universitet som tok samfunnsoppdraget på alvor. Det er i den ånden vi nå etablerer et nytt, fast møtepunkt for arbeidslivet og fagmiljøene ved universitetet. Seminaret handler om hvordan vi i fellesskap kan fortsette å utvikle regionen, være fremtidsrettet og uredd. Det handler om å søke muligheter, kunnskap og løsninger på tvers av bransjer, fagområder og tradisjonelle tenkesett. Om å legge premissene for at regionen vår fortsatt forandrer seg til det beste for nasjonen og folket.