Personkort bilde
Foto: Torbein Kvil Gamst

Eli Margrete Pedersen

Økonomidirektør Ledelse og stab ORGØK
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Ledelse av økonomiavdelingen
  • Noe saksbehandling og saksforberedelser innenfor avdelingens områder
  • Utviklingsoppgaver

 

[Loading...]