Ansatte – Seksjon for rekruttering

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for rekruttering

Augustinussen, Hanne

Rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Bentsen, Thomas

Førstekonsulent
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Bjarnadottir, Åsta Nordeng

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Borkenhagen-Frøili, Emilie

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Fismen, Anne

Ledelse av Seksjon for rekruttering
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Hemmingsen, Ane Buhl

Førstekonsulent
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Jorde, Rolf

Professor
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Karlstrøm, Guri

Rekruttering av ansatte - vitenskapelige stillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Meyer, Gro Mette

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Mortensen, Lisbeth Woll

Rekruttering av ansatte til stipendiat- og postdoktorstillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

1-10 av 17 | Siste 7