Ansatte – Seksjon for rekruttering

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for rekruttering

Augustinussen, Hanne

Rekruttering ansatte i vitenskapelige stillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Bjarnadottir, Åsta Nordeng

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Borkenhagen-Frøili, Emilie

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
Teorifagbygget Hus 4 4,554
+4777645399

Fismen, Anne

Ledelse av Seksjon for rekruttering
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
Teorifagbygget Hus 4 kontor 4.564
+4777644826

Karlstrøm, Guri

Rekruttering av ansatte - vitenskapelige stillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
TEO 4.568
+4777620890

Meyer, Gro Mette

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
Gimleveien 78 rom 417
+4777645977

Mortensen, Lisbeth Woll

Rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
Gimleveien 78 rom 401
+4777644830

Rødberg, Lise Høier

Rekruttering av stipendiater og postdoktorer
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer
Seksjon for rekruttering
Fellesadministrasjonen

1-10 av 13 | Siste 3