Bilde av Sønvisen, Signe Annie
Bilde av Sønvisen, Signe Annie
Norges fiskerihøgskole signe.a.sonvisen@uit.no +4777646028

Signe Annie Sønvisen


Første amanuensis


 • Signe Annie Sønvisen :
  Motivation for learning statistics: An example from fishery and aquaculture science
  Teaching Statistics 2023 ARKIV / DOI
 • Tore Syversen, Grethe Lilleng, Jørgen Vollstad, Hanssen Bård, Signe Annie Sønvisen :
  Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Trine Thorvaldsen, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  The impact of fisheries management on fishers' health and safety: A case study from Norway
  Marine Policy 2022 ARKIV / DOI
 • Signe A. Sønvisen, Christian Vik :
  Shaping aquaculture management—an interest tug o’ war
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Dag Standal :
  Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Mariann Sandsund, Anita Øren, Trine Thorvaldsen, Ingunn Marie Holmen, Signe Annie Sønvisen, Cecilie Thon Heidelberg m.fl.:
  Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway
  International Maritime Health 2019 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Jahn Petter Johnsen :
  Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance
  Maritime Studies 12. juli 2017 ARKIV / DOI
 • Charles Mather, Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Aarthi Sridhar, Johny Stephen :
  Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries
  Maritime Studies 2017 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Ingunn Marie Holmen, Anita Øren :
  Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers
  International Maritime Health 2017 DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Ungraying of the Fleet - More and younger
  2024
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  New Ways of Seeing Community? Understanding Local Value Creation and Viable Communities in Global Assemblages
  2023
 • Anne Gaspers, Andreas Ugelvik Misund, Daniel Jensen, Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen :
  NEW PRODUCTION SYSTEMS, NEW OPINIONS: EXPLORING PUBLIC PERCEPTION OF EMERGING AQUACULTURE SYSTEMS
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund :
  Aquaculture technology governance - from streamlined efficiency to complex heterogeneity
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund :
  Aquaculture technology and governance - going down rabbit holes
  2023
 • Ingunn Marie Holmen, Trine Thorvaldsen, Cecilie Salomonsen, Signe Annie Sønvisen, Halvard Laurits Aasjord :
  Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold
  2023 ARKIV
 • Trine Thorvaldsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Signe Annie Sønvisen :
  Innovation first! Managing operational risk in aquaculture technology development
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Mellom nettverk og marked III - Rekruttering og sysselsettingssystem i den norske fiskeflåten
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  uit.no/nyheter 2023
 • Signe Annie Sønvisen :
  Akvakulturteknologi og forvaltning - Utviklingskonsesjoner...om å gå ned kaninhull
  2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  Kyst og fjord 2023
 • Signe Annie Sønvisen :
  Planning for sustainable growth in aquaculture - The Norwegian Case
  2023
 • Ingunn Marie Holmen, Trine Thorvaldsen, Cecilie Salomonsen, Signe Annie Sønvisen, Halvard Laurits Aasjord :
  Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold
  SINTEF akademisk forlag 2023
 • Trine Thorvaldsen, Heidi Moe Føre, Tonje Cecilie Osmundsen, Andreas Ugelvik Misund, Kristine Vedal Størkersen, Samson Afewerki m.fl.:
  A cross regional study of drivers for innovation in aquaculture
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund m.fl.:
  Aquaculture technology and governance - Going down rabbit holes
  2022
 • Gjertsen Arild, Susanne Normann, Bjørkan Maiken, Løvland Jarle, Signe Annie Sønvisen :
  Havbruksnæringens kompetansebehov i Nordland og Helgeland
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Ståle Walderhaug, Marius Mikalsen, Elena Parmiggiani :
  Usability evaluation of decision support systems in challenging contexts
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Christian Vik :
  Shaping Aquaculture Management – An interest Tug O’War
  2022
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Roy Robertsen, Nathan Young, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Knud Simonsen m.fl.:
  Salmon farming in the North: How do we regulate growth?
  Fram Forum 2021 ARKIV
 • Kine Charlotte Jakobsen, Signe Annie Sønvisen, Ståle Walderhaug, Truls Bakkejord Ræder :
  Arbeidskraft i Nord
  2021 ARKIV
 • Signe Annie Sønvisen :
  Rekruttering og sysselsetting i endring
  2021
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective
  2021
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway
  2019
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen :
  Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR)
  2019
 • Trine Thorvaldsen, Mariann Sandsund, Ingunn Marie Holmen, lisbeth Aasmoe, Signe Annie Sønvisen, Anita Øren m.fl.:
  Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer
  2018 ARKIV
 • Kine Charlotte Jakobsen, Signe Annie Sønvisen :
  Regionale forskjeller i sykefravær
  2018
 • Jakobsen Kine, Signe Annie Sønvisen :
  Regionale forskjeller i sykefravær
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs
  2018
 • Signe Annie Sønvisen, Hydle Katja :
  Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Forgubbing i fiskeflåten?
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Plast fra havbruk – verdifull ressurs?
  2018
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?
  2018
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten
  16. mars 2017 OMTALE
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017
  16. mars 2017 OMTALE
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten
  16. mars 2017 OMTALE
 • Roger Richardsen, Signe Annie Sønvisen, Heidi Bull-Berg, Inger Lise Tyholt Grindvoll :
  Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120
  2017 ARKIV
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet
  2017
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske
  2017 DATA / ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2019
  Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.

  2017
  Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.

  2016
  Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.

  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.

  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.

  2014
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Contemporary fisher images; Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies, Vol. 34, pp 193-203.

  2013
  Johnsen, J.P, Vik, J. og Sønvisen, S.A. 2013. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. I Jentoft, S., Nergård, J-I. og Røvik, K.A (red) Hvor går Nord-Norge – Politiske tidslinjer. Stamsund: Orkana Akademiske.

  2013
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies (MAST) 2013; Volume 12(1), p. 1-26.

  2012
  Sønvisen, Signe Annie. 2012. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. In: Fishing People of the North – Cultures, Economies and Management Responding to Change. Proceedings from the 27th Lowell Wakefield Fisheries Symposium, Alaska Sea Grant.

  2011
  Sønvisen, Signe A., Jahn Peter Johnsen, and Jostein Vik. 2011. The Coastal Employment System - what it was and what it is. MAST 10 (1), pp 31-56.

  2011
  Vik, Jostein, Jahn Peter Johnsen, and Signe A. Sønvisen. 2011. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts og lokalsamfunnspolitikk in Rurale brytninger edited by M. S. Haugen and E. P. Stræte. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

   


  Forskningsinteresser

  • Fisheries and aquaculture management
  • Fisheries and aquaculture development
  • Recruitment and employment in fisheries and aquaculture
  • Qualitative and quantitative methods

  Undervisning

  FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap

  SVF-3555 Marine Spatial Planning
  CV

  Education

  2007-2013
  PhD: Coastal Communities and Employment Systems? Networks and Communities in Change

  2001-2003
  MSc International Fisheries Management, (NCFS/UoT).

  1991-1996
  BSc Economics and Environmental Studies (University of Victoria, Canada)    


  1988-1991
  High school - Gulf Island Secondary School (Saltspring Island, Canada)
   

  Work Experience

  2018-present
  Associate Professor, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø.


  2019-2020
  Deputy Head of Department, Norwegian College of Fishery Science, Univeristy of Tromsø.


  2017-2018
  Research Manager at SINTEF Ocean for the research groups Managment, Climate and Safety.


  2013-2017
  Researcher at SINTEF Fisheries and Aquaculture/Ocean


  2003-2007
  Project Coordinator of International Relations, NCFS/UoT.

   
   Ongoing projects

  Compareit -  Opportunities and challenges with innovations in aquaculture production systems


  Auroral - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas large scale applications (project participant).


  Climate change and value chains in the Arctic (project participant).


  DIVA – Incrased digital competency i ocean education (WP leader)


  Develop – Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects of technology, industry and regulation (NFR) (project participant)

  SMADI – Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (UD) (project leader)


  Balance – Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands (NFR) (WP leader)


  HermChain - Digitalisering ved bruk av blokkjede-teknologi for sikker dokumentasjon av fangst, transport og behandling av hvitfisk (RFF) (project worker).


  GearTrack – Teknologi for tyverisikring og posisjonering av utstyr (RFF) (project worker).
  2020


   

   Scientific Publications (since 2015)

  2019
  Mariann Sandsund, Anita Øren, Trine Thorvaldsen, Ingunn Holmen, Signe Sønvisen, Cecilie Thon Heidelberg, Lisbeth Aasmoe. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. Int.Marit. Health 70(2):100-106.


  2019
  Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen, Holmen and Øren. Work environment and health in the fishing fleet: results from a survey amongst Norwegian fishers. Int Marit Health 2017; 68, 4:203-210.


  2017
  Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.


  2016
  Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.


  2015
  Thorvaldsen, T; Sønvisen, S. and Holmen I.M. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap må norske fiskefartøy. In Sikkerhet i norske farvann, Antonsen S. and Kongsvik T. (eds). Oslo: Gyldendal.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.


   

  Most recent scientific reports

  2020
  Solås et al. Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts. Nofima report 47/2020.
   
  2019
  Appraisal: Fish for Development Programme – institutional cooperation between Ghana and Norway. Mai 2019.
   
  2018
  Thorvaldsen, Holmen, Aasmoe, Sønvisen, et al. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helefremmende faktorer. SINTEF rapport: 2018:0287.
   
  2018
  Høst et al. From shool to skipper – Recrutiment and generational change in Nordic fisheries. Oxford Research.
   
  2017
  Richardsen, Sønvisen, Bull-Berg og Grindvoll. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016. SINTEF rapport: OC2017A-120.
   
  2017
  Sønvisen, S.A., Johnsen J.P, og Vik J. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. Rapport 1/2017 Bygdeforsk.
   
  2017
  Sønvisen SA, Syversen T., og Bekkevoll, A. TeineSpor. SINTEF Nord rapport nr. 2017:00102 – Restricted.
   
  2017
  Sønvisen, S.A. and Standal D. Levendelagring: En framtidig næring? SINTEF rapport A28012.
   
  2016
  Thorvaldsen, T.M; Sønvisen, S.A., Holmen I.M.; Øren, A. Fiskerhelseundersøkelsen - Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. SINTEF rapport A27653.
   
  2016
  Holte E.A., Sønvisen S.A., Holmen, I.M. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer. SINTEF rapport MT2015 F-182 (oppdrag for NFR og IN)MT2015 F-182
   
  Popular Scientific Articles and Media Contributions (since 2015)

  2018
  Mest optimisme i Norge. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.


  2018
  Lærer ikke å fiske på skolen. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.


  2017
  Levende lagring – næring med framtid? FiskeribladetFiskaren 27.01.2017


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. Nett.no 280.01.2017.


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – samarbeid på tvers må til få å utvikle ny havteknologi. Holte og Sønvisen, Sysla, 26.01.2017


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknoloig. Gemini 26.01.2017.


  2016
  Mest bekymret for helsa. http://www.fjt.no/nyheter/2016/08/29/Dette-bekymrer-de-norske-fiskerne-mest-13253628.ece


  2016
  Kyst og fjord – Norfisning issue


  2016
  Hvordan er rekrutteringen til fiskerinæringen? 13.06.2016 Radio Nordkapp


  2016
  Forsket på Norges triveligste yrke. Kyst og fjord, Juni 2016.


  2016
  Derfor trives fiskerne så godt i jobben sin. FiskeribladetFiskaren.18.06.2020. https://fiskeribladet.no/nyheter/?lukk_cookieinfo=ja&artikkel=47558


  2015
  Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar nr. 4-2015 p. 27-32


  2015
  Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. Norwegian Broadcasting Company (NRK-Nordnytt) http://www.nrk.no/troms/_-vi-har-landets-farligste-yrke_-men-ingen-trives-sa-godt-som-oss-1.12422450. 22. June 2015.


  2015
  Om trivsel i fiskeriene. Nyhetsettermiddag (P2), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.


  2015
  Fiskere er lykkligst på jobb. Nordpå! (P1), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.


  2015
  De har Norges triveligste arbeidsplass. http://forskning.no/fiskerifag-arbeid/2015/06/de-har-norges-triveligste-arbeidsplass-0. 22. June 2015.


  2015
  Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og Fjord, nr. 3, årgang 5.


  Conferences and Presentations (since 2015)

  2021
  Rekruttering og sysselsetting i endring. Digitalt foredrag for Håp i Havet, 2021.


  2021
  GDPR in research project (Presentasjon for BFE supervisors obligatory for employees attending the Result, UiT course in research supervision in the academic year 2020/2021)


  2019
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with the freezer longline fleet in Seattle, WA, USA. 11th November 2019.


  2019
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with fishing industry at the Seattle Maritime College, WA, USA. 11th November 2019.


  2019
  Who shall populate the fisheries?- the fisher occupation in the age of the fourth industrial revolution (4IR). Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019


  2019
  Acceptance of aquaculture growth by non-aquaculture industry stakeholders. Mare Conference, Univeristy of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019.


  2018
  Forgubbing i fiskeflåten? Har endringsprosessene i fiskerinæringa påvirket rekruttering? Presentasjon på stand, Norfishing, Aug. 2018


  2018
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session on Aquaculture (Oljemessa), Stavanger Aug. 2018


  2018
  Plast fra havbruk – verdifull ressurs? Internasjonalt Seminar Tromsø 27.09.2018.


  2018
  Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Svolvær 9.5.2018.


  2018
  Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation? Ocean Week Conference, Trondheim, Norway. June 2018.


  2018
  Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av resultater for FHF fra prosjektet Fra virkemidler til verdi: Hvordan få mer verdiskaping ut av marin FoU.


  2017
  Historic and Contemporary Employment and recruitment Patterns the Norwegian fishing fleet. Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 


  2016
  Får vi folk til en moderne fiskerinæring? Presentation at the conference Fisk & Folk in Havøysund 20.-21.September.


  2016
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session Transition – Aquaculture (Oljemessa)


  2016
  Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? Presentation at dialogue conference North Cape. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? in Honningsvåg, 6-8 juni 2016.


  2016
  Paradise Lost? Transformation of Fisheries Employment Systems in Norway. 4th Nordic Conference on Rural Research. 22-24 May, University of Akureyri, Iceland


  2016
  Teknologi for utnyttelse av havrommet – teknologiske synergier og framtidige utviklingsbehov. Presentasjon for Sogn og Fjordane maritim forening, Loen April 2016.


  2016
  Fisher Health Survey Results (Fiskerhelse undersøkelsen). Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Mortsund, Lofoten 12-13. Mai 2016.


  2015
  Governing fishers' bodies. The MARE Conference, University of Amsterdam, Netherlands.


  2015
  Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Presentation for Tromstrygd-skolen, Tromsø. Nov. 2015.


  Teaching

  2021
  Responsible and teaching Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap (FSK-1121)


  2020
  Responsible and teaching Marine Planning (SVF-3555)


   

  International Scientific Review

  Reviewer for Sociologia Ruralis, MAST, Marine Policy, ICES journal, Ambio, Journal of Social Science and Medicine.

   

  Other Relevant Experience

  2020-present
  Redaksjonråd for Økonomiskfiskeriforskning


  2019-present
  NFH representant Fiskerifaglig forum (FFF)


  2019-present
  Deputy leader for the research programme Fjord og Kyst, Fram senteret


  2006-2012
  Member of the Steerring Commitee for Internship (Co-Op) At NCFS


  2006-2008
  Deputy chair for SEMUT (Center for Environment and Development Studies at UiT)