Toril Sørheim Nilsen


Førsteamanuensis/Psykologspesialist

Stillingsbeskrivelse

Toril Sørheim Nilsen er Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet. Hun er førsteamanuensis og psykologspesialist innenfor klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Hun har Norsk psykologforenings veilederutdanning, og har deltatt på Program for yngre forskningsledere. Forskningen hun deltar i omhandler tiltak og hjelpetilbud ved bekymringsfullt skolefravær, Feedback Informed Treatment (FIT) med barn og unge, og ferdighetstrening i kognitiv atferdsterapi ved sosial angst. Hun benytter både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hun er Førsteamanuensis ved Forskningsgruppe for klinisk psykologi


 • Toril Sørheim Nilsen, Bjørn Helge Handegård, Martin Eisemann, Siv Kvernmo :
  Predictors of rate of change for children and youth with emotional disorders: a naturalistic observational study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2016 ARKIV / DOI
 • Toril Sørheim Nilsen, Bjørn Helge Handegård, Martin Eisemann, Siv Kvernmo :
  Evaluating change in symptomatic and functional level of children and youth with emotional disorders: a naturalistic observation study
  European Child and Adolescent Psychiatry 2015 DOI
 • Toril Sørheim Nilsen, Martin Eisemann, Siv Kvernmo :
  Predictors and moderators of outcome in child and adolescent anxiety and depression: a systematic review of psychological treatment studies
  European Child and Adolescent Psychiatry 2013 DOI
 • Bente Træen, Toril Sørheim Nilsen, H Stigum :
  Use of pornography in traditional media and on the Internet in Norway
  Journal of Sex Research 2006
 • Toril Sørheim Nilsen, Frode Adolfsen :
  Back 2 School - Et multisenter pilotprosjekt
  2023
 • Toril Sørheim Nilsen, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Bente Storm Mowatt Haugland, Frode Adolfsen, Trude Havik m.fl.:
  Back 2 School - Våger vi å la være?
  Dagsavisen 2022 ARKIV
 • Trude Havik, Toril Sørheim Nilsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Henriette Kyrrestad m.fl.:
  Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi?
  Forskersonen.no 2022
 • Tore Brøyn, Toril Sørheim Nilsen :
  Ønsker å prøve ut Back2School i Norge
  20. mai 2021
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Prediktorer for endring hos barn og ungdom med emosjonelle lidelser
  2015
 • Toril Sørheim Nilsen, Siv Kvernmo, Martin Eisemann, Bjørn Helge Handegård :
  Evaluating change in symptomatic and functional Level of children and youth With emotional disorders: A naturalistic observation study
  2015
 • Toril Sørheim Nilsen, Martin Eisemann, Siv Kvernmo, Bjørn Helge Handegård :
  The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): What kinds of problems predict self-, parent- and teacher reported impact score?
  2011
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Mange småbarn sliter psykisk
  08. mai 2011
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Praksisbasert evidens: Virker det vi gjør?
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Fra unntaket til regelen
  Nordlys 10. januar 2011
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Prediktorer for endring hos barn og unge med angstlidelser og depresjon. Resultater fra en Multisenterundersøkelse ved fire Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord
  2011
 • Toril Sørheim Nilsen :
  Effekt av behandlingsforløp ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk: Gruppeforskjeller og prediktorer
  2010
 • Bente Træen, Toril Sørheim Nilsen, Hein Stigum :
  Use of pornography and the Internet as an arena for erotic chatting and finding a partner in Norway
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser er knyttet til praksisnære tema, og klinisk psykologisk fagutvikling.

  Sentrale interesser er: 1). Bekymringsfullt skolefravær - Hva er virksom hjelp? 2) Systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy i praksis, 3) Hva er virksom behandling for hvem? Virksomme mekanismer i psykologisk behandling for barn og ungdom, og deres foreldre. 

  Nettsider til forskningsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

  Back 2 School multisenter pilotstudie: Back 2 School Klinisk psykologi | UiT

  FIT i arbeid med barn og unge i psykiske helsetjenester FIT - Klinisk psykologi | UiT

  Forskningsprosjekt som jeg er deltaker i:

  Ferdighetstrening i kognitiv atferdsterapi for sosial angst Ferdighetstrening - Klinisk UiT  

  Undervisning

  Jeg er emneleder for PSY 2802-2 klinisk psykologi, og underviser innenfor klinisk psykologi. Jeg er praksisveileder ved Psykologisk klinikk Psykologisk klinikk | UiT, og seminarleder/mentor i profesjonsforberedende emner.

  Jeg veileder PhD-stipendiat, og hovedoppgaver ved profesjonsstudiet i psykologi. 

  Kliniske spesialfelt er angst og depresjon hos barn og unge, kognitiv atferdsterapi, og bekymringsfult skolefravær.