Jonas Johansson


Forsker II

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som forsker II (100%) ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), UiT. Jonas hovedfokus i forskningen er å bruke epidemiologiske forskningsdata fra Tromsø-studien for å studere aldringsprosesser, muskelstyrke, fysisk funksjon og sammenhengen med fysisk aktivitet. Han leder for tiden det vitenskapelige utvalget for den kommende Tromsø8-datainnsamlingsbølgen som er planlagt å finne sted i 2025-2026. Han jobber også med det NFR-finansierte RESTART-prosjektet, en randomisert kontrollert studie som vil undersøke hvordan en kompleks livsstilsintervensjon kan forbedre og opprettholde helsen til eldre voksne over 60 år. Han har en bakgrunn i idrettsfysiologi og fullførte en doktorgrad i folkehelse i 2018.

Jonas er medlem i forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi, og assosiert medlem av forskningsgruppen Sport, physical activity and health


 • Ingebjørg Tronstad, Mari Hoff, Julie Horn, Sigrid Anna Aalberg Vikjord, Vibeke Videm, Jonas Lars Johansson m.fl.:
  Rheumatoid arthritis, disease-modifying antirheumatic drugs and risk of major osteoporotic fracture: prospective data from the HUNT Study, Norway
  RMD Open 2024 ARKIV / DOI
 • Saija Mikkilä, Bjørn Helge Handegård, Jonas Lars Johansson, Laila Arnesdatter Hopstock, Roland Johannes Wilhelmus van den Tillaar, Nina Alice Emaus m.fl.:
  Cross-sectional associations between accelerometer-measured physical activity and hip bone mineral density. The Tromsø study 2015–2016
  JBMR Plus 2024 ARKIV / DOI
 • Rebecca Anne Hetland, Tom Wilsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock, Inger Ariansen, Jonas Lars Johansson, Bjarne K. Jacobsen m.fl.:
  Social inequality in prevalence of NCD risk factors: a cross-sectional analysis from the population-based Tromsø Study 2015-2016
  BMJ Open 2024 DOI
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Eirik Årsand, Alexander Horsch, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen :
  Health Research Requires Efficient Platforms for Data Collection from Personal Devices
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Erlend Johannessen, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, André Henriksen :
  Collecting health-related research data using consumer-based wireless smart scales
  International Journal of Medical Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Shreeshti Uchai, Lene Frost Andersen, Jonas Johansson, Laila Arnesdatter Hopstock, Anette Hjartåker :
  Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Derived Adiposity Measures and Pre-Frailty/Frailty among Norwegian Adults: The Tromsø Study 2007–2015
  The Journal of Nutrition, Health & Aging 2023 ARKIV / DOI
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Laila Arnesdatter Hopstock, Bente Morseth, Bjørge Hermann Hansen, Jostein Steene-Johannessen, Jonas Lars Johansson m.fl.:
  Device-measured physical activity, sedentary time, and risk of all-cause mortality: an individual participant data analysis of four prospective cohort studies
  British Journal of Sports Medicine 2023 ARKIV / DOI
 • Jonas Lars Johansson, Anne Sameline Grimsgaard, Bjørn Heine Strand, Avan Aihie Sayer, Rachel Cooper :
  Comparing associations of handgrip strength and chair stand performance with all-cause mortality—implications for defining probable sarcopenia: the Tromsø Study 2015–2020
  BMC Medicine 2023 ARKIV / DOI
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, Jonas Johansson :
  Ubiquitous digital health-related data: clarification of concepts
  2022 ARKIV / DOI
 • Saija Mikkilä, Jonas Johansson, Anna Hava Nordström, Peter Nordström, Nina Emaus, Bjørn Helge Handegård m.fl.:
  A 15-year follow-up study of hip bone mineral density and associations with leisure time physical activity. The Tromsø Study 2001-2016
  PLOS ONE 2022 ARKIV / DOI
 • Jonas Johansson, Nina Emaus, Bastiaan Geelhoed, Edvard Hamnvik Sagelv, Bente Morseth :
  Vertebral Fractures Assessed by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry and All-Cause Mortality: The Tromsø Study, 2007-2020
  American Journal of Epidemiology 2022 ARKIV / DOI
 • Trygve Sigvart Deraas, Laila Arnesdatter Hopstock, André Henriksen, Bente Morseth, Anne-Sofie Sand, Inger Njølstad m.fl.:
  Complex lifestyle intervention among inactive older adults with elevated cardiovascular disease risk and obesity: a mixed-method, single-arm feasibility study for RESTART—a randomized controlled trial
  BMC Pilot and Feasibility Studies 2021 ARKIV / DOI
 • Jonas Johansson, Bente Morseth, David Scott, Bjørn Heine Strand, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Moderate-to-vigorous physical activity modifies the relationship between sedentary time and sarcopenia: the Tromsø Study 2015–2016
  Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 01. juni 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne Koster Jacobsen, Jonas Johansson, Emanuella de Lucia Rolfe, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Reference Values for DXA-Derived Visceral Adipose Tissue in Adults 40 Years and Older from a European Population: The Tromsø Study 2015–2016
  Journal of Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne Koster Jacobsen, Jonas Johansson, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Anthropometric measures are satisfactory substitutes for the DXA‐derived visceral adipose tissue in the association with cardiometabolic risk—The Tromsø Study 2015–2016
  Obesity Science & Practice 2021 ARKIV / DOI
 • Marie Wasmuth Lundblad, Jonas Johansson, Bjarne Koster Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Tom Wilsgaard m.fl.:
  Secular and longitudinal trends in body composition: The Tromsø Study, 2001 to 2016
  Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Niklas Sörlén, Andreas Hult, Peter Nordström, Anna Hava Nordström, Jonas Johansson :
  Short-term balance training and acute effects on postural sway in balance-deficient older adults: a randomized controlled trial
  BMC sports science, medicine and rehabilitation 2021 ARKIV / DOI
 • Rachel Cooper, Vladimir M. Shkolnikov, Alexander Kudryavtsev, Sofia Malyutina, Andrew Ryabikov, Laila Arnesdatter Hopstock m.fl.:
  Between-study differences in grip strength: a comparison of Norwegian and Russian adults aged 40–69 years
  Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2021 ARKIV / DOI
 • Anna Hava Nordström, Jonathan Bergman, Sabine Björk, Bo Carlberg, Jonas Johansson, Andreas Hult m.fl.:
  A multiple risk factor program is associated with decreased risk of cardiovascular disease in 70-year-olds: A cohort study from Sweden
  PLoS Medicine 2020 ARKIV / DOI
 • David Scott, Jonas Johansson, Peter R. Ebeling, Peter Nordström, Anna Hava Nordström :
  Adiposity Without Obesity: Associations with Osteoporosis, Sarcopenia, and Falls in the Healthy Ageing Initiative Cohort Study
  Obesity 2020 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Measuring Physical Activity Using Triaxial Wrist Worn Polar Activity Trackers: A Systematic Review
  International Journal of Exercise Science 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • David Scott, Jonas Johansson, Anoohya Gandham, Peter R Ebeling, Peter Nordström, Anna Hava Nordström :
  Associations of accelerometer-determined physical activity and sedentary behavior with sarcopenia and incident falls over 12 months in community-dwelling Swedish older adults
  Journal of Sport and Health Science 2020 ARKIV / DOI
 • Jonas Johansson, Bjørn Heine Strand, Bente Morseth, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Differences in sarcopenia prevalence between upper-body and lower-body based EWGSOP2 muscle strength criteria: the Tromsø study 2015–2016
  BMC Geriatrics 2020 ARKIV / DOI
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Laila Arnesdatter Hopstock, Jonas Johansson, Bjørge Hermann Hansen, Brage Søren, Alexander Horsch m.fl.:
  Criterion validity of two physical activity and one sedentary time questionnaire against accelerometry in a large cohort of adults and older adults
  BMJ Open sport & exercise medicine 2020 ARKIV / DOI
 • Jonas Johansson, Ewa Jarocka, Göran Westling, Anna Hava Nordström, Peter Nordström :
  Predicting incident falls: relationship between postural sway and limits of stability in older adults
  Human Movement Science 2019 DOI
 • David Scott, Jonas Johansson, Lachlan McMillan, Peter R Ebeling, Peter Nordström, Anna Hava Nordström :
  Associations of Sarcopenia and Its Components with Bone Structure and Incident Falls in Swedish Older Adults
  Calcified Tissue International 2019 ARKIV / DOI
 • David Scott, Jonas Johansson, Lachlan McMillan, Peter R Ebeling, Anna Hava Nordström, Peter Nordström :
  Mid-calf skeletal muscle density and its associations with physical activity, bone health and incident 12-month falls in older adults: The Healthy Ageing Initiative
  Bone 2019 ARKIV / DOI
 • Jonas Johansson, Erik Krogseth Heimdal :
  Ingeborg Thue (89) satt i en stol nesten hele dagen. Metoden som endret livet hennes, hylles av eksperter.
  23. juli 2023
 • Erlend Jan Johannessen, André Henriksen, Eirik Årsand, Ludwig Alexander Horsch, Jonas Lars Johansson, Gunnar Hartvigsen :
  Health Research Requires Efficient Platforms for Data Collection from Personal Devices
  2023
 • Anne Sameline Grimsgaard, Trygve Sigvart Deraas, Laila Arnesdatter Hopstock, André Henriksen, Jonas Lars Johansson :
  RESTART skal styrke helsen til eldre voksne med høy sykdomsrisiko
  2023
 • Anne Sameline Grimsgaard, Jonas Lars Johansson :
  Vi rigger oss for nytt «tokt»:​ Tromsøundersøkelsen planlegger sin 8. datainnsamling i​ 2025. ​
  2023
 • Jonas Lars Johansson, Anne Sameline Grimsgaard :
  RESTART vil styrke helsen blant eldre voksne med høy sykdomsrisiko
  2023
 • Shreeshti Uchai, Lene Frost Andersen, Jonas Lars Johansson, Laila Arnesdatter Hopstock, Anette Hjartåker :
  Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Derived Adiposity Measures and Pre-Frailty/Frailty among Norwegian Adults: The Tromsø Study 2007–2015
  2023
 • Shreeshti Uchai, Lene Frost Andersen, Jonas Lars Johansson, Laila Arnesdatter Hopstock, Anette Hjartåker :
  Dual-Energy X-Ray Absorptiometry Derived Adiposity Measures and Pre-Frailty/Frailty among Norwegian Adults: The Tromsø Study 2007–2015
  2023
 • Jonas Johansson, Sameline Grimsgaard, Silje Dyregrov :
  Fire myter om trening og eldre
  16. september 2022
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, Jonas Johansson :
  Ubiquitous digital health-related data: clarification of concepts
  2022
 • Marie Wasmuth Lundblad, Laila Arnesdatter Hopstock, Jonas Johansson :
  Kan du måle hvor sunn du er?
  UiT Forskerhjørnet 2022
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Laila Arnesdatter Hopstock, Bente Morseth, Bjørge Hermann Hansen, Jostein Steene-Johannessen, Sigmund Alfred Anderssen m.fl.:
  Physical activity and mortality: Effect modification by sedentary time. An individual participant data analysis of four cohorts with accelerometry measured physical activity
  2022
 • Jonas Johansson, Nina Emaus, Bastiaan Geelhoed, Edvard Hamnvik Sagelv, Bente Morseth :
  Associations between vertebral fracture and mortality. The Tromsø Study 2007-2020
  2021
 • Jonas Johansson :
  Prevalence of sarcopenia and association with objectively measured physical activity: The Tromsø Study
  2021
 • Jonas Johansson :
  Idrettsforskning podcast : Eldre og styrketrening - episode 48
  11. oktober 2021
 • Jonas Johansson, Bente Morseth, David Scott, Bjørn Heine Strand, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Moderate-to-vigorous physical activity modifies the relationship between sedentary time and sarcopenia: The Tromsø Study 2015-2016
  2021
 • Jonas Johansson, Bjørn Heine Strand, Bente Morseth, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Prevalence of sarcopenia in a Northern Scandinavian population according to updated EWGSOP2 thresholds for upper-body or lower-body strength: The Tromsø Study
  2020
 • Marie Wasmuth Lundblad, Bjarne K. Jacobsen, Sameline Grimsgaard, Lene Frost Andersen, Monica Hauger Carlsen, Jonas Johansson m.fl.:
  Total energy and macronutrient intake according to body mass index, fat mass index and body fat percentage: The seventh Tromsø Study 2015-16
  2019
 • André Henriksen, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock, Jonas Johansson, Trygve Sigvart Deraas :
  One year of physical activity tracking using a consumer pulse watch: Wear time and device accuracy in a 6-month complex lifestyle intervention feasibility study
  2019
 • Trygve Sigvart Deraas, Bente Morseth, Jonas Johansson, André Henriksen, Gøran Knaplund, Laila Arnesdatter Hopstock m.fl.:
  Effects of a 22-week strength and endurance training intervention in sedentary, obese people with increased cardiovascular disease risk: Lessons learned from a complex feasibility study
  2019
 • Jonas Johansson, André Henriksen, Gøran Knaplund, Bente Morseth, Laila Arnesdatter Hopstock, Trygve Sigvart Deraas :
  Protocol adherence during cycling-based interval exercise using Polar M430 physical activity trackers for self-monitoring of heart rate: Lessons learned from a 6-month feasibility study
  2019
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Ulf Ekelund, Jonas Johansson, Søren Brage, Alexander Horsch, Laila Arnesdatter Hopstock m.fl.:
  Comparing a short physical activity questionnaire with accelerometer measures as criterion validity: The Tromsø Study
  2019
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Ulf Ekelund, Jonas Johansson, Boye Welde, Sameline Grimsgaard, Nina Emaus m.fl.:
  Measures of adiposity and its association to physical activity: The Tromsø Study
  2019
 • Vilde Lehne Michalsen, Jonas Johansson, Nils Abel Aars :
  Det er ikke ett fett hvor fettet lagres
  https://blogg.uit.no/helsefak/ 2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Undervisning

  Veileder masteroppgaver på masterprogram i folkehelse, masterprogram i klinisk ernæring, og medisinstudiet. Har i perioder undervisningsoppdrag på bachelor i idrettsvitenskap og ernæringsstudiet. Har siden 2012 veiledet 12 masteroppgaver i idrettsmedisin, klinisk ernæring, folkehelse, og medisin.

  PhD veiledning

  2018-2021: Biveileder for Marie W Lundblad. Tittel på doktoravhandling: The obesity epidemic; population levels of visceral adipose tissue and trends in body composition - insights from The Tromsø Study. 

  2021-2026: Hovedveileder for Elisabeth Dahl Martinsen. Preliminær tittel på doktoravhandling: Mental health trends among older adults and association with lifestyle factors and non-communicable disease

  2021-2024: Biveileder for Erlend Johannesen. Preliminær tittel på doktoravhandling: Collecting health data using wearable sensors and smartphones: towards establishing a digital twin concept

  2021-2025: Biveileder for Ingebjørg Tronstad. Preliminær tittel på doktoravhandling: Rheumatoid arthritis, bone mineral density and fractures - The HUNT and Tromsø Studies 2001-2019

  2021-2025: Biveileder for Rebecca Hetland. Preliminær tittel på doktoravhandling: Socioeconomic gradients in non-communicable disease - biological and lifestyle risk factors: The Tromsø Study

  2023-2027: Biveileder for Tord Hammer. Preliminær tittel på doktoravhandling: The influence of physical activity on bone mass from adolescence to young adulthood: The Fit Futures Study
  CV

  Akademisk bakgrunn:

  2008: Bachelor i idrettsvitenskap, UmU, Sverige

  2010: Master i idrettsmedisin, UmU, Sverige

  2010-2011: Forskningsassistent, Idrettsmedisinske enheten, UmU, Sverige

  2010-2011: Universitetslektor i idrettsfysiologi, Idrettsmedisinske enheten, UmU, Sverige

  2012-2018: PhD-kandidat, UmU, Sverige

  2015-2018: Projektkoordinator, Region Västerbotten, Sverige

  2018: PhD i folkehelse, UmU, Sverige

  2018-2019: Forsker, UiT, Norge

  2019-2022: Postdoktor, UiT, Norge

  2022->: Forsker II, UiT, Norge

   

  Akademiske oppdrag:

  2017: Ekstern ekspertanmelder for kvalitetskontroll og karaktervurdering av evidens angående anbefalinger for fysisk aktivitet i helsevesenet - Socialstyrelsen, Sverige

  2020: Komitéleder (3. opponent) - PhD-evaluering og forsvar (Kandidat: Marisa Da Silva) ved UiT, Norge

  2022: 2. opponent - PhD-evaluering og forsvar (Kandidat: Hilde Bårdstu) ved NTNU, Norge

  2023: 2. opponent - PhD-evaluering og forsvar (Kandidat: Tiril Tøien) ved Høgskolen i Molde, Norge

  2021-2023: 3x Ekstern sensor for masteroppgaver ved NTNU og Høgskulen på Vestlandet, Norge