RESTART

RE-inventing STrategies for healthy Ageing Recommendations and Tools

Smilende mennesker i natur
Foto: Marius Fiskum

RESTART – for et frisk og sunt liv som pensjonist

Noen eldre har større risiko for å bli syke og inngangen til pensjonisttilværelsen kan gi akkurat den muligheten man trenger for å ta grep. RESTART vil utvikle og teste «frisklivstiltak» som skal hjelpe utsatte eldre i denne livsfasen å etablere varige livsstilsendringer og forebygge sykdom.

Tilbudet skal bli en del av kommunale tjenester, koordineres med tilbud i frivillige organisasjoner og styrkes med nettbaserte verktøy for livsstilsendring for å gi mest mulig langvarig effekt.

Hva skal vi finne ut?

Forskerne bak studien skal finne ut om RESTART kan gi varig forbedring i kondisjon, øke fysisk aktivitet og redusere fedme blant eldre voksne med økt sykdomsrisiko.

Hvem står bak RESTART?

Forskere ved UiT Norges arktiske universitetet, Tromsø kommune, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) og Den Norske Turistforening/Troms Turlag har samarbeidet om å utvikle RESTART. Norges forskningsråd har i 2022 bevilget 16 millioner kroner til å teste RESTART-modellen i en randomisert kontrollert studie (RCT) fra 2023. Vi samarbeider med Re-start | Helse og Livsstil 

[Loading...]