Foto: Marius Fiskum

RESTART – RE-inventing STrategies for healthy Ageing Recommendations and Tools


Smilende mann som trener
Foto: Mostphotos.com

RESTART – for en god og aktiv alderdom

Det er en gave at stadig flere blir eldre. Forskning fra Tromsøundersøkelsen viser at folk over 65 år er mest tilfredse med livet. Samtidig er det mange som får helsemessige utfordringer etter hvert som de blir eldre, og RESTART-prosjektet tester en metode for å skape positive endringer i livene til folk som er omkring pensjonistalder.

Tilbudet skal bli en del av kommunale tjenester, koordineres med tilbud i frivillige organisasjoner og styrkes med nettbaserte verktøy for livsstilsendring for å gi mest mulig langvarig effekt.

Vi rekrutterer!

Akkurat nå er vi i gang med å rekruttere deltakere til RESTART. Er du mellom alder 60-75, beveger deg lite og opplever at du er litt for tung så kan du være aktuell for å delta i studien. Personer som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag kan dessverre ikke delta i akkurat denne studien.

Kontakte oss gjerne på restart@helsefak.uit.no eller telefon 920 80 494 dersom du tenker at du kan være en aktuell deltaker. 

Hva skal vi finne ut?

Forskerne bak studien skal finne ut om RESTART kan gi varig forbedring i kondisjon, øke fysisk aktivitet og redusere fedme blant eldre voksne med økt sykdomsrisiko.

Hvem står bak RESTART?

Forskere ved UiT Norges arktiske universitetet, Tromsø kommune, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) og Den Norske Turistforening/Troms Turlag har samarbeidet om å utvikle RESTART. Norges forskningsråd har i 2022 bevilget 16 millioner kroner til å teste RESTART-modellen i en randomisert kontrollert studie (RCT) fra 2023. Vi samarbeider med Re-start | Helse og Livsstil 

[Loading...]