Kroniske sykdommers epidemiologi
Mostphotos

Om oss

Vi arbeider med befolkningsbaserte studier om kroniske sykdommer og deres risikofaktorer, med fokus på kjønn og sosioøkonomiske forskjeller. Vi tar for oss forskningsspørsmål knyttet til forekomst, longitudinelle trender, årsaker, konsekvenser og intervensjoner av kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft, respiratoriske sykdommer, psykisk helse, og muskel- og skjelettlidelser. Vi sikter mot å bidra til forebygging og håndtering av disse sykdommene.

Data fra Tromsøundersøkelsen danner gunnlaget for det meste av vår forskning. Formålet med Tromsøundersøkelsen var opprinnelig å identifisere årsakene til den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i Nord-Norge, men har senere blitt utvidet til å omfatte mange andre sykdommer. Studien har blitt utformet som gjentatte helseundersøkelser av store deler av kommunens befolkning. I alt er syv Tromsøundersøkelser gjennomført mellom 1974 og 2016.

Mange av våre doktorgradsprosjekter og andre forskningsprosjekter utføres i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord. Vi deltar også  i flere nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.

Publikasjoner

Se våre publikasjoner i Cristin

Medlemmer i hovedstilling


Medlemmer i bi-stilling