Bilde av Schots, Pauke C.
Bilde av Schots, Pauke C.
Institutt for arktisk og marin biologi pauke.schots@uit.no Her finner du meg

Pauke C. Schots


Rådgiver til Arven etter Nansen prosjekt

Stillingsbeskrivelse

Rådgiver til Arven etter Nansen prosjektet med en PhD i marin bioteknologi. I min doktorgrad fokuserte jeg på helseeffektene av den nye marine oljen "calanus oil", som er avledet fra dyreplanktonet Calanus finmarchicus. Jeg fokuserte på helseeffekter knyttet til fedme, insulinresistens og diabetes, og hjerte- og karsykdommer. Doktorgraden var delt mellom Sjømatvitenskap på Norges Fiskerihøgskole av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Kardiovaskulær Forskningsgruppe Institutt for Medisinsk Biologi av Helsevitenskapelige fakultet.


 • Kirsten Maria Jansen, Norma Dahdah, Pau Gama-Perez, Pauke C. Schots, Terje Larsen, Pablo M. Garcia-Roves :
  Impact of GLP-1 receptor agonist versus omega-3 fatty acids supplement on obesity-induced alterations of mitochondrial respiration
  Frontiers in Endocrinology 2023 ARKIV / DOI
 • Pauke C. Schots, Guro Kristine Edvinsen, Ragnar Ludvig Olsen :
  A simple method to isolate fatty acids and fatty alcohols from wax esters in a wax-ester rich marine oil
  PLOS ONE 2023 ARKIV / DOI
 • Pauke C. Schots, Kirsten Maria Jansen, Jakub Mrazek, Alice Marie Pedersen, Ragnar Ludvig Olsen, Terje Larsen :
  Obesity-induced alterations in the gut microbiome in female mice fed a high-fat diet are antagonized by dietary supplementation with a novel, wax ester–rich, marine oil
  Nutrition Research 2020 ARKIV / DOI
 • Pauke C. Schots, Alice Marie Pedersen, Karl-Erik Eilertsen, Ragnar Ludvig Olsen, Terje Larsen :
  Possible Health Effects of a Wax Ester Rich Marine Oil
  Frontiers in Pharmacology 2020 ARKIV / DOI
 • Erling Sverre Nordøy, Anne Regine Lager, Pauke C. Schots :
  Seasonal changes in background levels of deuterium and oxygen- 18 prove water drinking by harp seals, which affects the use of the doubly labelled water method
  Journal of Experimental Biology 2017 ARKIV / DOI
 • Pauke Carlijn Schots, Marie Emilie Sørdal Bue, Erling Sverre Nordøy :
  Hooded seal (Cystophora cristata) pups ingest snow and seawater during their post-weaning fast
  Journal of Comparative Physiology. B, Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology 2016 ARKIV / DOI
 • Tim Wijgerde, Pauke Schots, Eline van Onselen, Max Janse, Eric Karruppannan, Johan A. J. Verreth m.fl.:
  Epizoic acoelomorph flatworms impair zooplankton feeding by the scleractinian coral Galaxea fascicularis
  Biology Open 2013 DOI
 • Marit Reigstad, Ingrid Wiedmann, Pauke Carlijn Schots, Christine Schumann Dybwad :
  Bruk av Viva Engage (tidligere Yammer) som projektplattform for Arven etter Nansen
  2024

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →