Bilde av Arntzen, Cathrine
Bilde av Arntzen, Cathrine
Institutt for helse- og omsorgsfag cathrine.arntzen@uit.no +4777644862 92616852 Tromsø MH2 L.11.350

Cathrine Arntzen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i helsefag ved master i helsefaglig utviklingsarbeid og faglig leder ved Senter for omsorgsforskning nord.


 • Tore Bonsaksen, Sissel Horghagen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Linda Stigen :
  Job Satisfaction among Occupational Therapists Employed in Primary Care Services in Norway
  International Journal of Environmental Research and Public Health 2023 ARKIV / DOI
 • Anniken Bogstrand, Astrid Gramstad, Audny Gabriele Wagner Anke, Henriette Holm Stabel, Cathrine Arntzen :
  Healthcare Professionals' Experiences with Rehabilitation Practices for Patients with Cognitive Impairment after Stroke in North Norway: A Qualitative Study
  Rehabilitation Research and Practice 2022 ARKIV / DOI
 • Astrid Gramstad, Linda Stigen, Ruca Elisa Katrin Maass, Unni Sveen, Sissel Horghagen, Cathrine Arntzen m.fl.:
  Er det regionale skilnader når det gjeld kommuneergoterapeutane i Noreg?
  Ergoterapeuten 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Ruca Elisa Katrin Maass, Tore Bonsaksen, Astrid Gramstad, Unni Sveen, Linda Stigen, Cathrine Arntzen m.fl.:
  Factors associated with the establishment of new occupational therapist positions in Norwegian municipalities after the Coordination reform
  Health Services Insights (HSI Journal) 2021 ARKIV / DOI
 • Cathrine Arntzen, Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord :
  Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Mai Camilla Munkejord, Cathrine Arntzen :
  En analyse av arbeidssøkeres erfaringer med å få oppfølging: "Jobbspesialisten ble min redning"
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Andre Vågan, Ann Britt Sandvin Olsson, Cathrine Arntzen, Marit By Rise, Jan Grue, Trude Haugland m.fl.:
  Rethinking long-term condition management: An actor-level framework
  Sociology of Health and Illness 2021 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Audny Anke, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Cathrine Arntzen :
  Family members and health care workers' perspectives on motivational factors of participation in physical activity for people with intellectual disability: A qualitative study
  Journal of Intellectual Disability Research 2020 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, Miroslav Muzny, André Henriksen m.fl.:
  Physical Activity With Tailored mHealth Support for Individuals With Intellectual Disabilities: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2020 ARKIV / DOI
 • Sissel Horghagen, Tore Bonsaksen, Unni Sveen, Anne-Stine Dolva, Cathrine Arntzen :
  Generalist, specialist and generic positions experienced by occupational therapists in Norwegian municipalities
  Irish Journal of Occupational Therapy (IJOT) 26. november 2020 ARKIV / DOI
 • Cathrine Arntzen, Schou Anne Sofie Bach :
  Ergoterapi ved kognitive dysfunktioner
  Munksgaard Forlag 2020
 • Cathrine Arntzen :
  Guest speaker at lunchbox seminar: Research activities at Center for Care Research north
  2023
 • Cathrine Arntzen, Sissel Horghagen, Astrid Gramstad :
  Kulturel og situeret aktivitet
  Munksgaard Forlag 2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos-studien: Ergoterapeuters bidrag i rehabiliteringsmodell for økt arbeid- og samfunnsinkludering til voksne med ervervet hjerneskade
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos- presentasjon av et samskapingsprosjekt innefor rehabiliteringsfeltet
  2022
 • Cathrine Arntzen, Unni Sveen, Tore Bonsaksen, Sissel Horghagen :
  Innhold, dilemmaer og prioriteringer i kommuneergoterapipraksis
  2022
 • Cathrine Arntzen, Siri Moe, Lena Aadal, Hanne Pallesen :
  Supporting learning and change in daily lives:A comparative analysis of municipal stroke rehabilitation services in Northern Norway and Central Denmark
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt :
  Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Coronavirus Pandemic: Pragmatism and Performativity
  2022
 • Morten Nikolaisen, Lina Forslund, Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad :
  RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
  2022
 • Linda Stigen, Unni Sveen, Cathrine Arntzen, Tore Bonsaksen, Ruca Elisa Katrin Maass, Sissel Horghagen m.fl.:
  What does the research tell us about occupational therapy services in primary health care in the Nordic countries?
  2022
 • Tore Bonsaksen, Anne-Stine Dolva, Cathrine Hagby, Unni Sveen, Sissel Horghagen, Else Merete Thyness m.fl.:
  Involvement in research and development projects among community-working occupational therapists in Norway
  2022
 • Sissel Horghagen, Tore Bonsaksen, Unni Sveen, Cathrine Arntzen :
  WFOT: Dilemmas experienced by occupational therapists in community health services
  2022
 • Cathrine Arntzen :
  Nytenkning om rehabilitering i Nord
  11. oktober 2022
 • Cathrine Arntzen :
  Rehabiliteringstjenester med egenmobilisering, aktivitet og deltakelse i fokus
  2022
 • Cathrine Arntzen :
  Nytenkning om rehabilitering i Nord
  11. oktober 2022
 • Cathrine Arntzen :
  USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre
  09. mai 2022
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Maria Letizia Jaccheri m.fl.:
  mHealth Support to Stimulate Physical Activity in Individuals With Intellectual Disability: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri Andreassen Devik, Oddvar Førland, Martin Sollund Krane, Linda Madsen m.fl.:
  Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem
  2021
 • Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt, Monika Dybdahl Jakobsen :
  Forskning på kvinnehelse ved Senter for omsorgsforskning nord
  2021
 • Henriette Michalsen, Silje C. Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study
  Journal of Intellectual Disability Research 2021 DOI
 • Martin Sollund Krane, Cathrine Arntzen, Jill-Marit Moholt :
  Crisis management in Norwegian nursing homes during the coronavirus pandemic: experiences and possibilities for organizational learning
  2021
 • Linda Stigen, Cathrine Arntzen, Sissel Horghagen, Unni Sveen, Astrid Gramstad, Tore Bonsaksen :
  Kjennetegn, styrker og utfordringer ved norske kommuneergoterapeuters praksis
  Ergoterapeuten 2021
 • Cathrine Arntzen :
  Presentasjon av forskning ved SOF nord med vekt på RehabLos prosjektet
  2021
 • Cathrine Arntzen :
  Strategiarbeidet i SOF nord
  2021
 • Cathrine Arntzen :
  Åpning av Vårkonferansen
  2021
 • Cathrine Arntzen :
  Senter for omsorgsforskning sin rolle i kommunenes FOU-etablering
  2021
 • Cathrine Arntzen :
  Opprykk til professor: Hvordan arbeide med søknad og CV
  2021
 • Cathrine Arntzen :
  En kvalitativ studie som sammenligner kommunale rehabiliteringstjenester etter hjerneslag i Nord-Norge og Midt-Jylland i Danmark
  2021
 • Sissel Horghagen, Tore Bonsaksen, Unni Sveen, Anne-Stine Dolva, Cathrine Arntzen :
  Erfaringer med ulike rolleforståelser og -praksiser blant ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten; generalist, spesialist eller generisk rolle?
  Ergoterapeuten 2021
 • Anita Berg, Cathrine Arntzen, Hege Bentzen, Mari Hysing, Ingunn Barmen Tysnes, Cecilie Varsi m.fl.:
  UHR-HS Sluttnotat styrking av forskningssamarbeid mellom UH- og kommunal sektor 17.12.2021
  2021
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, Physical Activity and Intellectual Disability – Protocol for a Pilot Study
  2021
 • Audhild Høyem, Jill-Marit Moholt, Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen :
  Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography
  2021 OMTALE
 • Cathrine Arntzen :
  Senter for omsorgsforskning sin rolle i Leve hele livet reformen
  2020
 • Cathrine Arntzen :
  Rehabiliteringen i Nord-Norge er kritisk under koronatida
  Senter for omsorgsforskning.no 05. juni 2020
 • Cathrine Arntzen :
  Rehabilitering i kommunale omsorgstjenester I Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det.
  2020
 • Cathrine Arntzen :
  Snublesteiner og suksessfaktorer En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging
  2020
 • Cathrine Arntzen :
  Presentasjon av Senter for omsorgsforskning nord
  2020
 • Cathrine Arntzen, Audny Anke, Audhild Høyem, Anne Winther, Tove Hauan Løvli, Vegard Horne m.fl.:
  Rehabilitering i Nord Norge - kritisk under koronatida
  nordnorskdebatt.no 04. juni 2020
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen, Thomas Johansen, Mai Camilla Munkejord :
  Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020
  2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

     MH2 L.11.350

  Klikk for større kart