Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Aahlin, Eirik Kjus

Førsteamanuensis
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Adamsen, Nina Yvonne Lid

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Akselsen, Jannike Frantzen

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Albertsen, Marita

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Alfhei, Fredrik Kristoffersen

Høgsk-/øvingslærer
Paramedisin Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Erling

Universitetslektor
Paramedisin Bsc
Det helsevitenskapelige fakultet

Andersen, Janne Marlen

Studieadministrasjonen
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Studieveiledning

Andersen, Runa Anneli

Universitetslektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for omsorgsforskning Nord
Det helsevitenskapelige fakultet

Andreassen, Tore


Institutt for helse- og omsorgsfag
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 480 | Neste 10 Siste 10