Personkort bilde

Silje Gaupseth

Daglig leder og førsteamanuensis i polar kulturvitenskap Polarmuseet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Polar kulturvitenskap
 • Museologi med hovedvekt på polare museumsutstillinger
 • Ekspedisjons- og fangstlitteratur
 • Arktiske diskurser
 • Arktiske kjønn

Utdanning:

 • 2017: Ph.D., engelsk litteraturvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
 • 2004: Cand. philol., hovedfag i engelsk litteratur

Utvalgt arbeidserfaring:

 • 2017: Førsteamanuensis/daglig leder, Polarmuseet, UiT
 • 2014: Rådgiver/førstekonsulent ved Norges fiskerihøgskole, UiT
 • 2013: Universitetslektor i engelsk, institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT
 • 2007: Stipendiat i engelsk litteratur, institutt for kultur og litteratur, UiT

Utvalgte verv:

 • Medlem av UiTs polarforskningskomité (2019)
 • Styreverv i Stiftelsen Polaria (2019)
 • Styreleder i tidsskriftet Løvetann (2002-2003)

 

Silje Gaupseth er førsteamanuensis i polar kulturvitenskap og konstituert daglig leder ved Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum.

I 2017 forsvarte Gaupseth PhD-avhandlingen "How to Be a Heroic Explorer in a Friendly Arctic", om selvrepresentasjon i Vilhjalmur Stefanssons ekspedisjonsberetning fra det nordlige Canada, The Friendly Arctic: The Story of Five Years in Polar Regions (1921). De siste to årene han hun vært involvert i flere utstillingsprosjekter ved Polarmuseet: videoverket Antifreeze: Rehearsals as Score av Katja Aglert (2017-18), Living Ice / the freezer version (2018) - og sist som prosjektleder/kurator for utstillinga Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis (2019), om representasjoner av kjønn i norsk overvintringsfangsthistorie. Sammen med Per Pippin Aspaas og Marie-Theres Federhofer var hun redaktør av boka Travels in The North: A Multidisciplinary Approach to Travel Writing (2013).

 • Gaupseth, Silje. An Arctic Tom Sawyer: Vilhjalmur Stefansson and Violet Irwin's Kak. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-36080-1.s 44 - 56.

 • Gaupseth, Silje. The Odyssean Polar Hero: Plot and Self-Representation in Vilhjalmur Stefansson's Friendly Arctic (1921). Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 169 - 190.

 • Gaupseth, Silje. A Hero in the Friendly Arctic: Deconstructing Vilhjalmur Stefansson's Rhetorical Maneuver. (http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/view/2302) Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 69 - 78.s doi: 10.7557/13.2302.

 • Gaupseth, Silje. Naiva naturbarn eller ren klokskap? Inuittene i Vilhjalmur Stefanssons vennlige Arktis. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 201 - 220.

 • Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 9 - 13.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Travels in the North: A Multidisciplinary Approach to the Long History of Northern Travel Writing. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 113 - 135.

 • Gaupseth, Silje; Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen / Looking to the North: Maps of the northern areas from the beginning of the art of printing to the Barents expedition. Kartutstilling 2021-01-13 - 2021-12-15 2021.

 • Aarekol, Lena; Berge, Jørgen; Savinova, Tatiana; Gaupseth, Silje. Полярная ночь – жизнь и свет в темноте ночи [Polar Night – Life and Light in the Dead of Night]. Vandreutstilling 2019-01-14 - 2019-03-02 2019.

 • Gaupseth, Silje; Dietrichson, Susanne. Polarmuseet bryter kjønnsrollemønstre. (http://kjonnsforskning.no/nb/2019/12/polarmuseet-bryter-kjonnsrollemonstre?fbclid=IwAR3jfPACMT2ZFi3X9R8Mb9B7jhV3Asi3X9L4bRZoJQEgYGQjWGJRE6BLgA4) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kulturreportasjen. (https://radio.nrk.no/serie/kulturreportasjen/MKRH05004119/01-12-2019?fbclid=IwAR3eB21UXDyjnTCHBvT3qRBN0D2oi_g_I0fr80WqRK-stGivfoM3PV_q8Os) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kjønn på Polarmuseet: Prosessen bak en utstilling om bjørnejakt og brødbakst i Arktis. Medlemsmøte i Arktisk forening 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kjønn på Polarmuseet: Prosessen bak en utstilling om bjørnejakt og brødbakst i Arktis. Kjønnsforskning NÅ! 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Gaupseth, Silje. Fra Shakespeare til Stefansson: Med litteraturviterbakgrunn på Polarmuseet. ISK-dagen, karrieredag for studenter på Institutt for språk og kultur 2019-10-23 - 2019-10-23 2019.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena. Ettermiddagssending fra NRK Troms: "Utstillingsåpning ved Polarmuseet". (https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011019/13-06-2019?fbclid=IwAR3ly_55cLrNYyrsJOD1MhWUuQcQYPwHy1g49QvEyOA3YPODAzzA2SriafA#t=1h4m51.56s) 2019.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (https://uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=634721) 2019-06-13 - 2019.

 • Gaupseth, Silje. For første gang på nesten 30 år skal denne velkjente utstillingen endres: – Vi ønsket å slippe løs kjønnsforskere på materialet. 2019.

 • Gaupseth, Silje. Roald Amundsen og mangfoldet. Tale ved Amundsen-statuen 2019-05-17 - 2019-05-17 2019.

 • Gaupseth, Silje. Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske. Henrik-Steffens Vorlesungen 2019-05-07 - 2019-05-07 2019.

 • Gaupseth, Silje; Slettli Hansen, Christel. Også eventyrlystene kvinner reiste på fangst i Arktis. (https://forskning.no/historie-likestilling-partner/ogsa-eventyrlystne-kvinner-reiste-pa-fangst-i-arktis/1304870) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Da Amundsen satte kursen mot Polhavet - ble konjakktønna liggende igjen i Tromsø. 2018.

 • Gaupseth, Silje. Vil ta Tromsø tilbake til 50-tallet med strandfest i Gamlebyen. (Fulltekst: https://www.itromso.no/nyheter/2018/06/12/Vil-ta-Troms%C3%B8-tilbake-til-50-tallet-med-strandfest-i-Gamlebyen-16912838.ece 2018.

 • Gaupseth, Silje. Markering av 90-årsdagen for Latham-ekspedisjonen. (Fulltekst: https://www.tromso.kommune.no/markering-av-90-aars-dagen-for-latham-ekspedisjonen.6123009-110070.html 2018.

 • Gaupseth, Silje. 90 år siden Amundsen forsvant. 2018.

 • Gaupseth, Silje. Den siste dagen han ble sett var her i Tromsø. (Fulltekst: https://www.itromso.no/nyheter/2018/06/18/%E2%80%93-Den-siste-dagen-han-ble-sett-i-live-var-her-i-Troms%C3%B8-16948457.ece 2018.

 • Gaupseth, Silje. Living Ice (freezer version). Vandreutstilling basert på forskningen til Arctic SIZE (Arctic Seasonal Ice Zone), UiT Norges arktiske universitet 2018-08-22 - 2020-08-22 2018.

 • Gaupseth, Silje. Fremstillingen av en polarheltinne: Ada Blackjack: A True Story of Survival in the Arctic. Forskningsseminar 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Gaupseth, Silje. Ada Blackjack: A Story of Survival in the Arctic av Jennifer Niven. Polar bokkafé 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.

 • Gaupseth, Silje. Bloggbidrag til Museumsviten: Den ufrivillige polarheltinnen. (https://forskning.no/blogg/museumsviten/den-ufrivillige-polarheltinnen) www.forskning.no 2018.

 • Gaupseth, Silje. Interview with Katja Aglert (KA). 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 18 - 25.

 • Gaupseth, Silje. Utfordrer de norske polarheltene. (https://www.itromso.no/kultur/2017/12/14/Utfordrer-de-norske-polarheltene-15756681.ece) 2018.

 • Gaupseth, Silje. Slik feiret de soldagen på Polarmuseet. (https://www.nordlys.no/soldagen/sola/polarmuseet/slik-feiret-de-soldagen-pa-polarmuseet/s/5-34-773167) 2018.

 • Gaupseth, Silje. How to Be a Heroic Explorer in a Friendly Arctic: A Chronotopic Approach to Self-Representation in Vilhjalmur Stefansson's The Friendly Arctic: The Story of Five Years in Polar Regions (1921). 2017.

 • Aarekol, Lena; Berge, Jørgen; Savinova, Tatiana; Gaupseth, Silje. Полярная ночь – жизнь и свет в темноте ночи [Polar Night – Life and Light in the Dead of Night]. Vandreutstilling 2017-10-06 - 2017-10-09 2017.

 • Aglert, Katja; Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. Videoverk 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Gaupseth, Silje. Friendly Arctic: Angry Inuk (innledning til Polart vin & viten-filmvisning). Polart vin & viten 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Gaupseth, Silje. Nyhetssak til BFE-fakultetets nettsider: "En fest for miljøet i fjæra". (http://intranett.uit.no/intranet/vis-nyhet?p_document_id=380618) 2014.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Foreword. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 7 - 8.

 • Gaupseth, Silje. "A Hero in the Friendly Arctic: Deconstructing Vilhjalmur Stefansson’s Rhetorical Maneuver". Arctic Frontiers 2012: Side event 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.

 • Gaupseth, Silje. Blogginnlegg på HSLs forskerblogg: "Den utstyrsløse polarekspedisjonen". 2011.

 • Gaupseth, Silje. Fire menn og en ekspedisjonssyerske. Kuiper 2011 (2). ISSN 0809-8212.

 • Gaupseth, Silje. "An Arctic Explorer’s Self-Portrayal: Vilhjalmur Stefansson’s Wanderings Through the Friendly Arctic". "Travels in the North" 2011-10-05 - 2011-10-06 2011.

 • Gaupseth, Silje. Konferanseforedrag: "A hero in the friendly Arctic: Deconstructing Stefansson’s rhetorical manoeuvre". Narrating the High North: Svalbard-konferansen 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Gaupseth, Silje. Children or shrewdness itself? The Inuit in Vilhjalmur Stefansson’s friendly Arctic. "Frozen heart/Freeze in hell - the seminar", i forbindelse med utstillinga "Iceploitation" 2011-04-08 - 2011-04-08 2011.

 • Gaupseth, Silje. Naive naturbarn eller ren klokskap? Inuittene i Vilhjalmur Stefanssons vennlige Arktis. Miniforedrag under litteraturfestivalen Ordkalotten 2010 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.

 • Braaten, Eva S; Gaupseth, Silje; Rødseth, Eirin. Spekulativt om islam i Tromsø. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 58 - 58.

 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid; Gaupseth, Silje. Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. Forskerforum 2010; Volum 42 (10). ISSN 0800-1715.s 24 - 26.

 • Gaupseth, Silje. Bidrag til interaktiv presentasjon av forskningsgruppa "Narrating the High North" under Forskningsdagene 2010. Forskningsdagene 2010 2010-09-25 - 2010-09-25 2010.

 • Gaupseth, Silje. Den utstyrsløse polarekspedisjonen. Kuiper 2010 (3-4). ISSN 0809-8212.s 52 - 59.

 • Gaupseth, Silje. Kultur og kropp. Intervju av sosiolog Åse Strandbu om minoritetsjenters forhold til kroppskulturer. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • Gaupseth, Silje. Den språkløse kvinnen. Intervju av litteraturviter AnnaCarin Billing om Cora Sandels noveller. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • Gaupseth, Silje. Samiske fedre og deres sønner. Intervju av Else Målfrid Boine om historiske endringer i den samiske mannsrollen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • Gaupseth, Silje; Aspaas, Per Pippin; Hansen, Poul Henning Gustaf. Blikket vendes mot nord: Nordområdekart fra trykkekunstens begynnelse til Barents-ekspedisjonen / Looking to the North: Maps of the northern areas from the beginning of the art of printing to the Barents expedition. Kartutstilling 2021-01-13 - 2021-12-15 2021.

 • Aarekol, Lena; Berge, Jørgen; Savinova, Tatiana; Gaupseth, Silje. Полярная ночь – жизнь и свет в темноте ночи [Polar Night – Life and Light in the Dead of Night]. Vandreutstilling 2019-01-14 - 2019-03-02 2019.

 • Gaupseth, Silje; Dietrichson, Susanne. Polarmuseet bryter kjønnsrollemønstre. (http://kjonnsforskning.no/nb/2019/12/polarmuseet-bryter-kjonnsrollemonstre?fbclid=IwAR3jfPACMT2ZFi3X9R8Mb9B7jhV3Asi3X9L4bRZoJQEgYGQjWGJRE6BLgA4) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kulturreportasjen. (https://radio.nrk.no/serie/kulturreportasjen/MKRH05004119/01-12-2019?fbclid=IwAR3eB21UXDyjnTCHBvT3qRBN0D2oi_g_I0fr80WqRK-stGivfoM3PV_q8Os) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kjønn på Polarmuseet: Prosessen bak en utstilling om bjørnejakt og brødbakst i Arktis. Medlemsmøte i Arktisk forening 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.

 • Gaupseth, Silje. Kjønn på Polarmuseet: Prosessen bak en utstilling om bjørnejakt og brødbakst i Arktis. Kjønnsforskning NÅ! 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Gaupseth, Silje. Fra Shakespeare til Stefansson: Med litteraturviterbakgrunn på Polarmuseet. ISK-dagen, karrieredag for studenter på Institutt for språk og kultur 2019-10-23 - 2019-10-23 2019.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena. Ettermiddagssending fra NRK Troms: "Utstillingsåpning ved Polarmuseet". (https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02011019/13-06-2019?fbclid=IwAR3ly_55cLrNYyrsJOD1MhWUuQcQYPwHy1g49QvEyOA3YPODAzzA2SriafA#t=1h4m51.56s) 2019.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (https://uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=634721) 2019-06-13 - 2019.

 • Gaupseth, Silje. For første gang på nesten 30 år skal denne velkjente utstillingen endres: – Vi ønsket å slippe løs kjønnsforskere på materialet. 2019.

 • Gaupseth, Silje. Roald Amundsen og mangfoldet. Tale ved Amundsen-statuen 2019-05-17 - 2019-05-17 2019.

 • Gaupseth, Silje. Ada Blackjacks vennlige Arktis: Litterære fremstillinger av en ekspedisjonssyerske. Henrik-Steffens Vorlesungen 2019-05-07 - 2019-05-07 2019.

 • Gaupseth, Silje; Slettli Hansen, Christel. Også eventyrlystene kvinner reiste på fangst i Arktis. (https://forskning.no/historie-likestilling-partner/ogsa-eventyrlystne-kvinner-reiste-pa-fangst-i-arktis/1304870) 2019.

 • Gaupseth, Silje. Da Amundsen satte kursen mot Polhavet - ble konjakktønna liggende igjen i Tromsø. 2018.

 • Gaupseth, Silje. Vil ta Tromsø tilbake til 50-tallet med strandfest i Gamlebyen. (Fulltekst: https://www.itromso.no/nyheter/2018/06/12/Vil-ta-Troms%C3%B8-tilbake-til-50-tallet-med-strandfest-i-Gamlebyen-16912838.ece 2018.

 • Gaupseth, Silje. Markering av 90-årsdagen for Latham-ekspedisjonen. (Fulltekst: https://www.tromso.kommune.no/markering-av-90-aars-dagen-for-latham-ekspedisjonen.6123009-110070.html 2018.

 • Gaupseth, Silje. 90 år siden Amundsen forsvant. 2018.

 • Gaupseth, Silje. Den siste dagen han ble sett var her i Tromsø. (Fulltekst: https://www.itromso.no/nyheter/2018/06/18/%E2%80%93-Den-siste-dagen-han-ble-sett-i-live-var-her-i-Troms%C3%B8-16948457.ece 2018.

 • Gaupseth, Silje. Living Ice (freezer version). Vandreutstilling basert på forskningen til Arctic SIZE (Arctic Seasonal Ice Zone), UiT Norges arktiske universitet 2018-08-22 - 2020-08-22 2018.

 • Gaupseth, Silje. Fremstillingen av en polarheltinne: Ada Blackjack: A True Story of Survival in the Arctic. Forskningsseminar 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Gaupseth, Silje. Ada Blackjack: A Story of Survival in the Arctic av Jennifer Niven. Polar bokkafé 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.

 • Gaupseth, Silje. Bloggbidrag til Museumsviten: Den ufrivillige polarheltinnen. (https://forskning.no/blogg/museumsviten/den-ufrivillige-polarheltinnen) www.forskning.no 2018.

 • Gaupseth, Silje. Interview with Katja Aglert (KA). 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 18 - 25.

 • Gaupseth, Silje. Utfordrer de norske polarheltene. (https://www.itromso.no/kultur/2017/12/14/Utfordrer-de-norske-polarheltene-15756681.ece) 2018.

 • Gaupseth, Silje. Slik feiret de soldagen på Polarmuseet. (https://www.nordlys.no/soldagen/sola/polarmuseet/slik-feiret-de-soldagen-pa-polarmuseet/s/5-34-773167) 2018.

 • Gaupseth, Silje. How to Be a Heroic Explorer in a Friendly Arctic: A Chronotopic Approach to Self-Representation in Vilhjalmur Stefansson's The Friendly Arctic: The Story of Five Years in Polar Regions (1921). 2017.

 • Aarekol, Lena; Berge, Jørgen; Savinova, Tatiana; Gaupseth, Silje. Полярная ночь – жизнь и свет в темноте ночи [Polar Night – Life and Light in the Dead of Night]. Vandreutstilling 2017-10-06 - 2017-10-09 2017.

 • Aglert, Katja; Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. Videoverk 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Gaupseth, Silje. Friendly Arctic: Angry Inuk (innledning til Polart vin & viten-filmvisning). Polart vin & viten 2017-03-28 - 2017-03-28 2017.

 • Gaupseth, Silje. Nyhetssak til BFE-fakultetets nettsider: "En fest for miljøet i fjæra". (http://intranett.uit.no/intranet/vis-nyhet?p_document_id=380618) 2014.

 • Gaupseth, Silje; Federhofer, Marie-Theres; Aspaas, Per Pippin. Foreword. Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 7 - 8.

 • Gaupseth, Silje. "A Hero in the Friendly Arctic: Deconstructing Vilhjalmur Stefansson’s Rhetorical Maneuver". Arctic Frontiers 2012: Side event 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.

 • Gaupseth, Silje. Blogginnlegg på HSLs forskerblogg: "Den utstyrsløse polarekspedisjonen". 2011.

 • Gaupseth, Silje. Fire menn og en ekspedisjonssyerske. Kuiper 2011 (2). ISSN 0809-8212.

 • Gaupseth, Silje. "An Arctic Explorer’s Self-Portrayal: Vilhjalmur Stefansson’s Wanderings Through the Friendly Arctic". "Travels in the North" 2011-10-05 - 2011-10-06 2011.

 • Gaupseth, Silje. Konferanseforedrag: "A hero in the friendly Arctic: Deconstructing Stefansson’s rhetorical manoeuvre". Narrating the High North: Svalbard-konferansen 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Gaupseth, Silje. Children or shrewdness itself? The Inuit in Vilhjalmur Stefansson’s friendly Arctic. "Frozen heart/Freeze in hell - the seminar", i forbindelse med utstillinga "Iceploitation" 2011-04-08 - 2011-04-08 2011.

 • Gaupseth, Silje. Naive naturbarn eller ren klokskap? Inuittene i Vilhjalmur Stefanssons vennlige Arktis. Miniforedrag under litteraturfestivalen Ordkalotten 2010 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.

 • Braaten, Eva S; Gaupseth, Silje; Rødseth, Eirin. Spekulativt om islam i Tromsø. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 58 - 58.

 • Lindstad, Siri; Schimanski, Johan; Spring, Ulrike; Wærp, Henning Howlid; Gaupseth, Silje. Feltrapport: Til Arktis for å finne seg selv. Forskerforum 2010; Volum 42 (10). ISSN 0800-1715.s 24 - 26.

 • Gaupseth, Silje. Bidrag til interaktiv presentasjon av forskningsgruppa "Narrating the High North" under Forskningsdagene 2010. Forskningsdagene 2010 2010-09-25 - 2010-09-25 2010.

 • Gaupseth, Silje. Den utstyrsløse polarekspedisjonen. Kuiper 2010 (3-4). ISSN 0809-8212.s 52 - 59.

 • Gaupseth, Silje. Kultur og kropp. Intervju av sosiolog Åse Strandbu om minoritetsjenters forhold til kroppskulturer. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • Gaupseth, Silje. Den språkløse kvinnen. Intervju av litteraturviter AnnaCarin Billing om Cora Sandels noveller. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • Gaupseth, Silje. Samiske fedre og deres sønner. Intervju av Else Målfrid Boine om historiske endringer i den samiske mannsrollen. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2005.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe