XARC

Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic

XARC er ei tverrfaglig forskningsgruppe for vitenskapelige ansatte ved UMAK med interesse for nytolkning av polare praksiser i lys av kjønn, museologi og dyr- og menneske-studier.

Fagfeltene antropologi/kulturvitenskap, historie, litteraturvitenskap og folkloristikk er representert i gruppa.

Medlemmene har jevnlige møter og diskuterer egne arbeider, nyere forskningslitteratur og arbeider med pågående søknader. Det er videre lagt stor vekt på å skape et eksternt nettverk.

Utstillinga Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis (2019) er skapt av gruppas medlemmer.

Utstillings- og forskningsprosjektet «Queering the Polar Museum» er knyttet til forskningsgruppa.

Våre ambisjoner er:

Vår virksomhet styrker UMAKs og dermed også UiT Norges arktiske universitets arbeid for å innfri FNs bærekraftmål nr. 5 og 15.

Prosjektmedlemmene står bak følgende arbeider:

 

Våre ambisjoner er: 

Prosjektdeltakerne


Logg inn / Login