Personkort bilde

Signe Annie Sønvisen

Første amanuensis Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Fisheries and aquaculture management
 • Fisheries and aquaculture development
 • Recruitment and employment in fisheries and aquaculture
 • Qualitative and quantitative methods

FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap

SVF-3555 Marine Planning

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 118 - 124.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.039.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019; Volum 70 (2). ISSN 1641-9251.s 100 - 106.s doi: 10.5603/IMH.2019.0016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017; Volum 68 (4). ISSN 1641-9251.s 203 - 210.s doi: 10.5603/IMH.2017.0038.

 • Mather, Charles; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Sridhar, Aarthi; Stephen, Johny. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16:20. ISSN 1872-7859.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s40152-017-0074-4.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance. Maritime Studies 2017; Volum 16 (9). ISSN 1872-7859.s 1 - 20.s doi: 10.1186/s40152-017-0063-7.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie; Asche, Frank. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy 2016; Volum 63. ISSN 0308-597X.s 1 - 7.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.017.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap på norske fiskefartøy.. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marine Policy 2015; Volum 62. ISSN 0308-597X.s 213 - 217.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.021.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy 2015; Volum 53. ISSN 0308-597X.s 141 - 148.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.12.002.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie. Multilingual crews on Norwegian fishing vessels: Implications for communication and safety on board. Marine Policy 2014; Volum 43. ISSN 0308-597X.s 301 - 306.s doi: 10.1016/j.marpol.2013.06.013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Contemporary fisher images: Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies 2014; Volum 34. ISSN 0743-0167.s 193 - 203.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.01.011.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 303 - 316.

 • Sønvisen, Signe Annie. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes, and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies 2013; Volum 12 (8). ISSN 1872-7859.s 1 - 26.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 353 - 372.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.

 • Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, signe annie. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 405 - 425.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. The Norwegian coastal employment system: What It Was and What It Is. (prosjekt) Maritime Studies 2011; Volum 10 (1). ISSN 1872-7859.s 31 - 56.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with fisheries stakeholder at Seattle Maritime College 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with the longline freezer fleet in Seattle 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. 2018 ISBN 978-82-14-06646-3.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. Forgubbing i fiskeflåten?. Nor-Fishing 2018-09-23 - 2018-09-24 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS - Oljemessa 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Plast fra havbruk – verdifull ressurs?. Internasjonalt seminar 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentasjon på årsmøtet til Norges kystfiskarlagt 2018-05-09 - 2018-05-10 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Katja, Hydle. Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av forskningsresulater i prosjektet: VirkeVerdi (FHF) 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Kine, Jakobsen; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. 2017 ISBN 978-82-7174-295-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (data) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017. ISSN 0802-085X.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levende lagring - næring med framtid?. 2017.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). 2017 ISBN 978-82-14-06208-3.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016 2016-09-01 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916 2016-11-17 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016 2016-04-19 - 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi på laksens premisser. 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa?. Dialogkonferanse 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Får vi folk til en moderne fiskerinæring?. Conference 2016-09-20 - 2016-09-21 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine. Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. 2016 ISBN 9788214060799.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. 2016.

 • Forberg, Bjørn Tore; Sønvisen, Signe Annie. Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og fjord 2015; Volum 3 (5).s 10 - 11.

 • Fjørtoft, Kay Endre; Tjora, Åsmund; Holmen, Ingunn Marie; Jensen, Irene Anite; Sønvisen, Signe Annie; Rødseth, Ørnulf Jan; Behlke, Rico; Steinebach, Christian. SARiNOR: WP2- Alarmering og varsling. 2015 ISBN 978-82-7174-266-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Høye, Erik U. De har Norges triveligste arbeidsplass. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fiskere er lykkligst på jobb. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Om trivsel i fiskeriene. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar 2015; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 27 - 32.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-11-27 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-09-13 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.

 • Holmen, Ingunn Marie; Eldby, Jørn; Sønvisen, Signe Annie; McGuinness, Edgar. Safety and maintenance management of marine operations in the Arctic – learning from fisheries​. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020. 2014 ISBN 978-82-14-05757-7.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – I dag og fram mot 2020. 2014.

 • Sønvisen, Signe Annie. Future of small-scale, fisheries-dependent communities - in an employment perspective. North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health" 2014-08-25 - 2014-08-27 2014.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi gir muligheter. Tromstrygd skolen 2013-10-04 - 2013.

 • Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita. Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change. 2013 ISBN 9788282660693.

 • Sønvisen, Signe Annie. Subject formation and pragmatism. The Mare Conference 2013 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox. The Mare Conference 2011 2011-07-06 - 2011-07-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. What do you mean recruitment? The Recruitment Paradox. Fishing People of the North Symposium 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Sønvisen, signe annie. -Ingen forgubbing. 2011.

 • Sønvisen, signe annie. Rekruttering i Lofoten. Foredrag 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community wasn’t dead after all – Value orientation among Norwegian fishers. EASST Conference 2010-09-02 - 2010-09-04 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community Wasn’t Dead After All. CES summer school 2009-07-06 - 2009-07-09 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.

 • Sønvisen, Signe Annie. COASTAL COMMUNITIES AND EMPLOYMENT SYSTEMS IN CHANGE IN THE CYBORG ERA:Knowledge gaps in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. MARE conference 2007-07-02 - 2007-07-05 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie. Changes in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. KystogFisk workshop 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie; Pajot, Germain; Anmarkrud, Thomas. Survey of Fisheries Rehabilitation in Sri Lanka. 2006.

 • Bryceson, Ian; Havnevik, Kjell J.; Isinika, Aida; Jørgensen, Ivar; Melamari, Lota; Sønvisen, Signe. Management of Natural Resources Programme, Tanzania. Mid-term Review of TAN-092 Phase III (2002-2006). 2005.

 • Edwards, Peter; Rimmer, Michael; Nghia, Truong Trong; Duc, Do Thi Minh; Sønvisen, Signe Annie. Building advanced research, education and extension capacity of Research Institute for Aquaculture No.1. 2005.

 • Sønvisen, Signe Annie. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). The allocation of space in Norwegian aquaculture-from local lottery to central planning?. 2003.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with fisheries stakeholder at Seattle Maritime College 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with the longline freezer fleet in Seattle 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. 2018 ISBN 978-82-14-06646-3.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. Forgubbing i fiskeflåten?. Nor-Fishing 2018-09-23 - 2018-09-24 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS - Oljemessa 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Plast fra havbruk – verdifull ressurs?. Internasjonalt seminar 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentasjon på årsmøtet til Norges kystfiskarlagt 2018-05-09 - 2018-05-10 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Katja, Hydle. Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av forskningsresulater i prosjektet: VirkeVerdi (FHF) 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Kine, Jakobsen; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (omtale) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. 2017 ISBN 978-82-7174-295-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (data) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017. ISSN 0802-085X.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levende lagring - næring med framtid?. 2017.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). 2017 ISBN 978-82-14-06208-3.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016 2016-09-01 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916 2016-11-17 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016 2016-04-19 - 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi på laksens premisser. 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa?. Dialogkonferanse 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Får vi folk til en moderne fiskerinæring?. Conference 2016-09-20 - 2016-09-21 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine. Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. 2016 ISBN 9788214060799.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. 2016.

 • Forberg, Bjørn Tore; Sønvisen, Signe Annie. Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og fjord 2015; Volum 3 (5).s 10 - 11.

 • Fjørtoft, Kay Endre; Tjora, Åsmund; Holmen, Ingunn Marie; Jensen, Irene Anite; Sønvisen, Signe Annie; Rødseth, Ørnulf Jan; Behlke, Rico; Steinebach, Christian. SARiNOR: WP2- Alarmering og varsling. 2015 ISBN 978-82-7174-266-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Høye, Erik U. De har Norges triveligste arbeidsplass. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fiskere er lykkligst på jobb. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Om trivsel i fiskeriene. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar 2015; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 27 - 32.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-11-27 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-09-13 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.

 • Holmen, Ingunn Marie; Eldby, Jørn; Sønvisen, Signe Annie; McGuinness, Edgar. Safety and maintenance management of marine operations in the Arctic – learning from fisheries​. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020. 2014 ISBN 978-82-14-05757-7.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – I dag og fram mot 2020. 2014.

 • Sønvisen, Signe Annie. Future of small-scale, fisheries-dependent communities - in an employment perspective. North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health" 2014-08-25 - 2014-08-27 2014.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi gir muligheter. Tromstrygd skolen 2013-10-04 - 2013.

 • Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita. Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change. 2013 ISBN 9788282660693.

 • Sønvisen, Signe Annie. Subject formation and pragmatism. The Mare Conference 2013 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox. The Mare Conference 2011 2011-07-06 - 2011-07-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. What do you mean recruitment? The Recruitment Paradox. Fishing People of the North Symposium 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Sønvisen, signe annie. -Ingen forgubbing. 2011.

 • Sønvisen, signe annie. Rekruttering i Lofoten. Foredrag 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community wasn’t dead after all – Value orientation among Norwegian fishers. EASST Conference 2010-09-02 - 2010-09-04 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community Wasn’t Dead After All. CES summer school 2009-07-06 - 2009-07-09 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.

 • Sønvisen, Signe Annie. COASTAL COMMUNITIES AND EMPLOYMENT SYSTEMS IN CHANGE IN THE CYBORG ERA:Knowledge gaps in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. MARE conference 2007-07-02 - 2007-07-05 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie. Changes in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. KystogFisk workshop 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie; Pajot, Germain; Anmarkrud, Thomas. Survey of Fisheries Rehabilitation in Sri Lanka. 2006.

 • Bryceson, Ian; Havnevik, Kjell J.; Isinika, Aida; Jørgensen, Ivar; Melamari, Lota; Sønvisen, Signe. Management of Natural Resources Programme, Tanzania. Mid-term Review of TAN-092 Phase III (2002-2006). 2005.

 • Edwards, Peter; Rimmer, Michael; Nghia, Truong Trong; Duc, Do Thi Minh; Sønvisen, Signe Annie. Building advanced research, education and extension capacity of Research Institute for Aquaculture No.1. 2005.

 • Sønvisen, Signe Annie. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). The allocation of space in Norwegian aquaculture-from local lottery to central planning?. 2003.

 • Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, signe annie.
  Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. s. 405-425
  BYGDEFORSK UiT

  Sønvisen S.A., Johnsen, J.P, Vik, J. (2011) The Norwegian employment system: What It Was and What It Is. Mast vol. 10, no. 1.

  Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie.
  Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4) s. 20-21
  BYGDEFORSK UiT

  [Loading...]