#
#
Norges fiskerihøgskole signe.a.sonvisen@uit.no +4777646028 Tromsø NFH B 501

Signe Annie Sønvisen


Første amanuensis


 • Syversen, Tore; Lilleng, Grethe; Vollstad, Jørgen; Bård, Hanssen; Sønvisen, Signe Annie. Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway. Marine Pollution Bulletin 2022; Volum 179. ISSN 0025-326X.s doi: 10.1016/j.marpolbul.2022.113711.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. The impact of fisheries management on fishers' health and safety: A case study from Norway. Marine Policy 2022; Volum 140. ISSN 0308-597X.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.marpol.2022.105066.
 • Sønvisen, Signe A.; Vik, Christian. Shaping aquaculture management—an interest tug o’ war. Sustainability 2021; Volum 13 (16). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13168853.
 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 118 - 124.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.039.
 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019; Volum 70 (2). ISSN 1641-9251.s 100 - 106.s doi: 10.5603/IMH.2019.0016.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017; Volum 68 (4). ISSN 1641-9251.s 203 - 210.s doi: 10.5603/IMH.2017.0038.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance. Maritime Studies 2017; Volum 16 (9). ISSN 1872-7859.s 1 - 20.s doi: 10.1186/s40152-017-0063-7.
 • Mather, Charles; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Sridhar, Aarthi; Stephen, Johny. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16:20. ISSN 1872-7859.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s40152-017-0074-4.
 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie; Asche, Frank. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy 2016; Volum 63. ISSN 0308-597X.s 1 - 7.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.017.
 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy 2015; Volum 53. ISSN 0308-597X.s 141 - 148.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.12.002.
 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marine Policy 2015; Volum 62. ISSN 0308-597X.s 213 - 217.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.021.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap på norske fiskefartøy.. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie. Multilingual crews on Norwegian fishing vessels: Implications for communication and safety on board. Marine Policy 2014; Volum 43. ISSN 0308-597X.s 301 - 306.s doi: 10.1016/j.marpol.2013.06.013.
 • Sønvisen, Signe Annie. Contemporary fisher images: Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies 2014; Volum 34. ISSN 0743-0167.s 193 - 203.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.01.011.
 • Sønvisen, Signe Annie. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes, and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies 2013; Volum 12 (8). ISSN 1872-7859.s 1 - 26.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 303 - 316.
 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 353 - 372.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.
 • Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, signe annie. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 405 - 425.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. The Norwegian coastal employment system: What It Was and What It Is. (prosjekt) Maritime Studies 2011; Volum 10 (1). ISSN 1872-7859.s 31 - 56.
 • Sønvisen, Signe Annie; Vik, Christian. Shaping Aquaculture Management – An interest Tug O’War. Digital Transformation in the Arctic (DITA) 2022-05-19 - 2022-05-19 2022.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective. Mare Conference 2022-06-25 - 2022-06-27 2022.
 • Sønvisen, Signe Annie. Rekruttering og sysselsetting i endring. Håp i Havet 2021 2021-02-17 - 2021-02-18 2021.
 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Salmon farming in the North: How do we regulate growth?. Fram Forum 2021; Volum 10. ISSN 1893-5532.s 50 - 53.
 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie; Walderhaug, Ståle; Ræder, Truls Bakkejord. Arbeidskraft i Nord. 2021 ISBN 978-82-14-06451-3.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.
 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with fisheries stakeholder at Seattle Maritime College 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.
 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with the longline freezer fleet in Seattle 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.
 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.
 • Sønvisen, Signe Annie. Forgubbing i fiskeflåten?. Nor-Fishing 2018-09-23 - 2018-09-24 2018.
 • Sønvisen, Signe Annie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS - Oljemessa 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.
 • Sønvisen, Signe Annie. Plast fra havbruk – verdifull ressurs?. Internasjonalt seminar 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Sønvisen, Signe Annie. Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentasjon på årsmøtet til Norges kystfiskarlagt 2018-05-09 - 2018-05-10 2018.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.
 • Sønvisen, Signe Annie; Katja, Hydle. Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av forskningsresulater i prosjektet: VirkeVerdi (FHF) 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Kine, Jakobsen; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.
 • Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. 2018 ISBN 978-82-14-06646-3.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. 2017.
 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). 2017 ISBN 978-82-14-06208-3.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. 2017.
 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levende lagring - næring med framtid?. 2017.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017. ISSN 0802-085X.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (data) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.
 • Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. 2017 ISBN 978-82-7174-295-9.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (omtale) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016 2016-09-01 - 2016.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. 2016.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. 2016 ISBN 9788214060799.
 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine. Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Sønvisen, Signe Annie. Får vi folk til en moderne fiskerinæring?. Conference 2016-09-20 - 2016-09-21 2016.
 • Sønvisen, Signe Annie. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa?. Dialogkonferanse 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.
 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi på laksens premisser. 2016.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016 2016-04-19 - 2016.
 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916 2016-11-17 - 2016.
 • Fjørtoft, Kay Endre; Tjora, Åsmund; Holmen, Ingunn Marie; Jensen, Irene Anite; Sønvisen, Signe Annie; Rødseth, Ørnulf Jan; Behlke, Rico; Steinebach, Christian. SARiNOR: WP2- Alarmering og varsling. 2015 ISBN 978-82-7174-266-9.
 • Forberg, Bjørn Tore; Sønvisen, Signe Annie. Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og fjord 2015; Volum 3 (5).s 10 - 11.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-09-13 - 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-11-27 - 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie. Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar 2015; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 27 - 32.
 • Sønvisen, Signe Annie. Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie. Om trivsel i fiskeriene. 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie. Fiskere er lykkligst på jobb. 2015.
 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Høye, Erik U. De har Norges triveligste arbeidsplass. 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.
 • Holmen, Ingunn Marie; Eldby, Jørn; Sønvisen, Signe Annie; McGuinness, Edgar. Safety and maintenance management of marine operations in the Arctic – learning from fisheries​. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.
 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health" 2014-08-25 - 2014-08-27 2014.
 • Sønvisen, Signe Annie. Future of small-scale, fisheries-dependent communities - in an employment perspective. North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.
 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – I dag og fram mot 2020. 2014.
 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020. 2014 ISBN 978-82-14-05757-7.
 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi gir muligheter. Tromstrygd skolen 2013-10-04 - 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.
 • Sønvisen, Signe Annie. Subject formation and pragmatism. The Mare Conference 2013 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.
 • Sønvisen, Signe Annie. Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change. 2013 ISBN 9788282660693.
 • Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita. Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.
 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.
 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox. The Mare Conference 2011 2011-07-06 - 2011-07-09 2011.
 • Sønvisen, signe annie. Rekruttering i Lofoten. Foredrag 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.
 • Sønvisen, signe annie. -Ingen forgubbing. 2011.
 • Sønvisen, Signe Annie. What do you mean recruitment? The Recruitment Paradox. Fishing People of the North Symposium 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.
 • Sønvisen, Signe Annie. Community wasn’t dead after all – Value orientation among Norwegian fishers. EASST Conference 2010-09-02 - 2010-09-04 2010.
 • Sønvisen, Signe Annie. Community Wasn’t Dead After All. CES summer school 2009-07-06 - 2009-07-09 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.
 • Sønvisen, Signe Annie. Changes in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. KystogFisk workshop 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.
 • Sønvisen, Signe Annie. COASTAL COMMUNITIES AND EMPLOYMENT SYSTEMS IN CHANGE IN THE CYBORG ERA:Knowledge gaps in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. MARE conference 2007-07-02 - 2007-07-05 2007.
 • Sønvisen, Signe Annie; Pajot, Germain; Anmarkrud, Thomas. Survey of Fisheries Rehabilitation in Sri Lanka. 2006.
 • Edwards, Peter; Rimmer, Michael; Nghia, Truong Trong; Duc, Do Thi Minh; Sønvisen, Signe Annie. Building advanced research, education and extension capacity of Research Institute for Aquaculture No.1. 2005.
 • Bryceson, Ian; Havnevik, Kjell J.; Isinika, Aida; Jørgensen, Ivar; Melamari, Lota; Sønvisen, Signe. Management of Natural Resources Programme, Tanzania. Mid-term Review of TAN-092 Phase III (2002-2006). 2005.
 • Sønvisen, Signe Annie. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). The allocation of space in Norwegian aquaculture-from local lottery to central planning?. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  2019
  Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.

  2017
  Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.

  2016
  Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.

  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.

  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.

  2014
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Contemporary fisher images; Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies, Vol. 34, pp 193-203.

  2013
  Johnsen, J.P, Vik, J. og Sønvisen, S.A. 2013. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. I Jentoft, S., Nergård, J-I. og Røvik, K.A (red) Hvor går Nord-Norge – Politiske tidslinjer. Stamsund: Orkana Akademiske.

  2013
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies (MAST) 2013; Volume 12(1), p. 1-26.

  2012
  Sønvisen, Signe Annie. 2012. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. In: Fishing People of the North – Cultures, Economies and Management Responding to Change. Proceedings from the 27th Lowell Wakefield Fisheries Symposium, Alaska Sea Grant.

  2011
  Sønvisen, Signe A., Jahn Peter Johnsen, and Jostein Vik. 2011. The Coastal Employment System - what it was and what it is. MAST 10 (1), pp 31-56.

  2011
  Vik, Jostein, Jahn Peter Johnsen, and Signe A. Sønvisen. 2011. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts og lokalsamfunnspolitikk in Rurale brytninger edited by M. S. Haugen and E. P. Stræte. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

   


  Forskningsinteresser

  • Fisheries and aquaculture management
  • Fisheries and aquaculture development
  • Recruitment and employment in fisheries and aquaculture
  • Qualitative and quantitative methods

  Undervisning

  FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap

  SVF-3555 Marine Spatial Planning
  CV

  Education

  2007-2013
  PhD: Coastal Communities and Employment Systems? Networks and Communities in Change

  2001-2003
  MSc International Fisheries Management, (NCFS/UoT).

  1991-1996
  BSc Economics and Environmental Studies (University of Victoria, Canada)    


  1988-1991
  High school - Gulf Island Secondary School (Saltspring Island, Canada)
   

  Work Experience

  2018-present
  Associate Professor, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø.


  2019-2020
  Deputy Head of Department, Norwegian College of Fishery Science, Univeristy of Tromsø.


  2017-2018
  Research Manager at SINTEF Ocean for the research groups Managment, Climate and Safety.


  2013-2017
  Researcher at SINTEF Fisheries and Aquaculture/Ocean


  2003-2007
  Project Coordinator of International Relations, NCFS/UoT.

   
   Ongoing projects

  Compareit -  Opportunities and challenges with innovations in aquaculture production systems


  Auroral - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas large scale applications (project participant).


  Climate change and value chains in the Arctic (project participant).


  DIVA – Incrased digital competency i ocean education (WP leader)


  Develop – Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects of technology, industry and regulation (NFR) (project participant)

  SMADI – Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (UD) (project leader)


  Balance – Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands (NFR) (WP leader)


  HermChain - Digitalisering ved bruk av blokkjede-teknologi for sikker dokumentasjon av fangst, transport og behandling av hvitfisk (RFF) (project worker).


  GearTrack – Teknologi for tyverisikring og posisjonering av utstyr (RFF) (project worker).
  2020


   

   Scientific Publications (since 2015)

  2019
  Mariann Sandsund, Anita Øren, Trine Thorvaldsen, Ingunn Holmen, Signe Sønvisen, Cecilie Thon Heidelberg, Lisbeth Aasmoe. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. Int.Marit. Health 70(2):100-106.


  2019
  Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen, Holmen and Øren. Work environment and health in the fishing fleet: results from a survey amongst Norwegian fishers. Int Marit Health 2017; 68, 4:203-210.


  2017
  Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.


  2016
  Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.


  2015
  Thorvaldsen, T; Sønvisen, S. and Holmen I.M. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap må norske fiskefartøy. In Sikkerhet i norske farvann, Antonsen S. and Kongsvik T. (eds). Oslo: Gyldendal.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.


   

  Most recent scientific reports

  2020
  Solås et al. Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts. Nofima report 47/2020.
   
  2019
  Appraisal: Fish for Development Programme – institutional cooperation between Ghana and Norway. Mai 2019.
   
  2018
  Thorvaldsen, Holmen, Aasmoe, Sønvisen, et al. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helefremmende faktorer. SINTEF rapport: 2018:0287.
   
  2018
  Høst et al. From shool to skipper – Recrutiment and generational change in Nordic fisheries. Oxford Research.
   
  2017
  Richardsen, Sønvisen, Bull-Berg og Grindvoll. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016. SINTEF rapport: OC2017A-120.
   
  2017
  Sønvisen, S.A., Johnsen J.P, og Vik J. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. Rapport 1/2017 Bygdeforsk.
   
  2017
  Sønvisen SA, Syversen T., og Bekkevoll, A. TeineSpor. SINTEF Nord rapport nr. 2017:00102 – Restricted.
   
  2017
  Sønvisen, S.A. and Standal D. Levendelagring: En framtidig næring? SINTEF rapport A28012.
   
  2016
  Thorvaldsen, T.M; Sønvisen, S.A., Holmen I.M.; Øren, A. Fiskerhelseundersøkelsen - Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. SINTEF rapport A27653.
   
  2016
  Holte E.A., Sønvisen S.A., Holmen, I.M. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer. SINTEF rapport MT2015 F-182 (oppdrag for NFR og IN)MT2015 F-182
   
  Popular Scientific Articles and Media Contributions (since 2015)

  2018
  Mest optimisme i Norge. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.


  2018
  Lærer ikke å fiske på skolen. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.


  2017
  Levende lagring – næring med framtid? FiskeribladetFiskaren 27.01.2017


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. Nett.no 280.01.2017.


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – samarbeid på tvers må til få å utvikle ny havteknologi. Holte og Sønvisen, Sysla, 26.01.2017


  2017
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknoloig. Gemini 26.01.2017.


  2016
  Mest bekymret for helsa. http://www.fjt.no/nyheter/2016/08/29/Dette-bekymrer-de-norske-fiskerne-mest-13253628.ece


  2016
  Kyst og fjord – Norfisning issue


  2016
  Hvordan er rekrutteringen til fiskerinæringen? 13.06.2016 Radio Nordkapp


  2016
  Forsket på Norges triveligste yrke. Kyst og fjord, Juni 2016.


  2016
  Derfor trives fiskerne så godt i jobben sin. FiskeribladetFiskaren.18.06.2020. https://fiskeribladet.no/nyheter/?lukk_cookieinfo=ja&artikkel=47558


  2015
  Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar nr. 4-2015 p. 27-32


  2015
  Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. Norwegian Broadcasting Company (NRK-Nordnytt) http://www.nrk.no/troms/_-vi-har-landets-farligste-yrke_-men-ingen-trives-sa-godt-som-oss-1.12422450. 22. June 2015.


  2015
  Om trivsel i fiskeriene. Nyhetsettermiddag (P2), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.


  2015
  Fiskere er lykkligst på jobb. Nordpå! (P1), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.


  2015
  De har Norges triveligste arbeidsplass. http://forskning.no/fiskerifag-arbeid/2015/06/de-har-norges-triveligste-arbeidsplass-0. 22. June 2015.


  2015
  Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og Fjord, nr. 3, årgang 5.


  Conferences and Presentations (since 2015)

  2021
  Rekruttering og sysselsetting i endring. Digitalt foredrag for Håp i Havet, 2021.


  2021
  GDPR in research project (Presentasjon for BFE supervisors obligatory for employees attending the Result, UiT course in research supervision in the academic year 2020/2021)


  2019
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with the freezer longline fleet in Seattle, WA, USA. 11th November 2019.


  2019
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with fishing industry at the Seattle Maritime College, WA, USA. 11th November 2019.


  2019
  Who shall populate the fisheries?- the fisher occupation in the age of the fourth industrial revolution (4IR). Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019


  2019
  Acceptance of aquaculture growth by non-aquaculture industry stakeholders. Mare Conference, Univeristy of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019.


  2018
  Forgubbing i fiskeflåten? Har endringsprosessene i fiskerinæringa påvirket rekruttering? Presentasjon på stand, Norfishing, Aug. 2018


  2018
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session on Aquaculture (Oljemessa), Stavanger Aug. 2018


  2018
  Plast fra havbruk – verdifull ressurs? Internasjonalt Seminar Tromsø 27.09.2018.


  2018
  Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Svolvær 9.5.2018.


  2018
  Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation? Ocean Week Conference, Trondheim, Norway. June 2018.


  2018
  Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av resultater for FHF fra prosjektet Fra virkemidler til verdi: Hvordan få mer verdiskaping ut av marin FoU.


  2017
  Historic and Contemporary Employment and recruitment Patterns the Norwegian fishing fleet. Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 


  2016
  Får vi folk til en moderne fiskerinæring? Presentation at the conference Fisk & Folk in Havøysund 20.-21.September.


  2016
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session Transition – Aquaculture (Oljemessa)


  2016
  Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? Presentation at dialogue conference North Cape. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? in Honningsvåg, 6-8 juni 2016.


  2016
  Paradise Lost? Transformation of Fisheries Employment Systems in Norway. 4th Nordic Conference on Rural Research. 22-24 May, University of Akureyri, Iceland


  2016
  Teknologi for utnyttelse av havrommet – teknologiske synergier og framtidige utviklingsbehov. Presentasjon for Sogn og Fjordane maritim forening, Loen April 2016.


  2016
  Fisher Health Survey Results (Fiskerhelse undersøkelsen). Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Mortsund, Lofoten 12-13. Mai 2016.


  2015
  Governing fishers' bodies. The MARE Conference, University of Amsterdam, Netherlands.


  2015
  Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Presentation for Tromstrygd-skolen, Tromsø. Nov. 2015.


  Teaching

  2021
  Responsible and teaching Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap (FSK-1121)


  2020
  Responsible and teaching Marine Planning (SVF-3555)


   

  International Scientific Review

  Reviewer for Sociologia Ruralis, MAST, Marine Policy, ICES journal, Ambio, Journal of Social Science and Medicine.

   

  Other Relevant Experience

  2020-present
  Redaksjonråd for Økonomiskfiskeriforskning


  2019-present
  NFH representant Fiskerifaglig forum (FFF)


  2019-present
  Deputy leader for the research programme Fjord og Kyst, Fram senteret


  2006-2012
  Member of the Steerring Commitee for Internship (Co-Op) At NCFS


  2006-2008
  Deputy chair for SEMUT (Center for Environment and Development Studies at UiT)


   


  NFH B 501