Bilde av Hauan, Marit Anne
Bilde av Hauan, Marit Anne
Norges arktiske universitetsmuseum marit.hauan@uit.no +4777645030 95744214

Marit Anne Hauan


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse


Mitt arbeidssted er Polarmuseet. I vårt vakre kontorbygg er det polar kulturvitenskap som er mitt hovedarbeidsfelt.

Jeg nærmer meg høy polare kulturelle tematikker med museologiske og kjønnede perspektiv. Museer er viktige kunnskapsproduserende institusjoner og skal derfor bli stilt spørsmål om. Hvilke virkeligheter trer fram? Hvilke polar fangsthistorier forteller utstillinger? Hvem er representert? Hva er blindsonene? Jeg har ledet og deltatt i arbeidet med å lage mange utstillinger der gjenstander, fortellinger og foto er redskaper for å framvise versjoner av menneskers praksiser.  Utstillinga Wanny og Henry er et samarbeidsprosjket mellom XARCs forskere og Anka Ryall. Den tar spørsmål om kjønn på alvor https://en.uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=634721

    


 • Brita Brenna, Marit Anne Hauan :
  Museologi, universitetsmuseer og aktivisme for ettertiden
  Ottar 2022
 • Silje Gaupseth, Marit Anne Hauan :
  Fotografiet, kavringen og pelsanorakken: Om å utforske og utfordre polare kjønnsnormer gjennom museumsgjenstander
  2022
 • Lena Aarekol, Marit Anne Hauan, Hanne Hammer Stien :
  Exhibiting the Arctic: A humanities-based analysis of climate change exhibitions at the Polar Museum in Tromsø
  Routledge 2021
 • Marit Anne Hauan :
  Fra Tromsø til manndom - Bernt Lies novelle om ishavet som arena for barndomserfaringer
  Fagbokforlaget 2019
 • Marit Anne Hauan :
  Kjønnede tablå i Polarmuseet
  Museumsforlaget AS 2018
 • Marit Anne Hauan, Brita Brenna :
  Museumskjønn?
  Museumsforlaget AS 2018
 • Marit Anne Hauan, Silje Gaupseth :
  Kjønn i isen. Fragmenter til ei ny polarhistorie.
  Museumsforlaget AS 2024
 • Marit Anne Hauan :
  Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time
  Orkana Forlag 2021
 • Marit Anne Hauan, Brita Astrid Staxrud Brenna :
  Kjønn på museum
  Museumsforlaget AS 2018
 • Marit Anne Hauan, Brita Brenna :
  Kjønn på museum
  Museumsforlaget AS 2018
 • Silje Gaupseth, Marit Anne Hauan :
  Polarhistorie på skeiva / Queering polar history
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Silje Gaupseth, Marit Anne Hauan :
  Polarhistorie på skeiva / Queering Polar History
  Museumsutstilling 2022 DATA
 • Marit Anne Hauan :
  Ny utstilling utfordrer synet på den maskuline polarhelten
  09. oktober 2022
 • Marit Anne Hauan :
  Hvorfor sender UiT gutta på tur?
  18. mai 2022
 • Marit Anne Hauan :
  Polarhelter som sin tids rockestjerner
  05. juni 2022
 • Gro Birgit Ween, Britt Kramvig, Hadi Strømmen Lile, Mikkel Berg-Nordlie, Tor A Benjaminsen, Liisa-Ravna Finbog m.fl.:
  «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus
  Khrono.no 03. januar 2022 FULLTEKST
 • Marit Anne Hauan :
  Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time
  2022
 • Marit Anne Hauan :
  Polare maskuliniteter; presentasjon av ny bok
  2022
 • Marit Anne Hauan :
  Opponent på doktordisputas: Samisk kulturarv tilbakeføres – hva skjer lokalt? stipendiat Eva Dagny Johansen
  2022
 • Marit Anne Hauan :
  Small town, high arctic pulse A queer tanner in Tromsø
  2022
 • Britt Kramvig, Gro Birgit Ween, Hadi Strømmen Lile, Liisa-Ravna Finbog, Tone Huse, Tor A Benjaminsen m.fl.:
  Samisk historie på samiske premisser
  Nordnorsk debatt - Nordlys 21. desember 2021 FULLTEKST
 • Marit Anne Hauan :
  Lussi-langnatt og Lucia feiring
  2021
 • Marit Anne Hauan, Henrik von Achen, Håkon Glørstad, Eli Kristine Økland Hausken :
  https://www.uib.no/aktuelt/147440/universitetsmuseet-brobygger-mellom-fortid-og-n%C3%A5tid-mellom-akademia-og-samfunn
  2021
 • Marit Anne Hauan :
  2 filmintervju om nordlys og folketro til utstillinga Under lyset/Under the light
  Permanent utstilling 2020
 • Marit Anne Hauan :
  Om å smykke ut et forskningsskip
  Orkana Forlag 2020
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  Museumsutstilling 2020
 • Silje Gaupseth, Lena Aarekol, Marit Anne Hauan, Anka Ryall :
  Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic
  Museumsutstilling 2019 DATA
 • Marit Anne Hauan :
  Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie
  Tidsskrift for kulturforskning 2019 ARKIV
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  utstilling 2019
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  Utstilling 2019
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  Utstilling 2019
 • Marit Anne Hauan :
  Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis
  Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Marit Reigstad, Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold :
  Observatoriet - jubileumspodcast fra UiT: Marit Reigstad
  25. oktober 2018
 • Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold :
  Observatoriet - Forskningspodcast, UiT Norges arktiske universitet
  20. november 2018
 • Helge Christian Pedersen, Marit Anne Hauan :
  Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet
  04. september 2018
 • Liv Helene Willumsen, Marit Anne Hauan :
  Liv Helene Willumsen forsker på hekser og trolldomsprosesser
  10. desember 2018
 • Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold :
  DNAet i blodet ditt røper hvordan du lever. Podcast-intervju med 50 forskere, Observatoriet Jubileumspodcast UiT 50 år.
  15. november 2018 FULLTEKST
 • Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold, Maja-Lisa Løchen :
  Kvinnehjerter Podcast-intervju med 50 forskere, UiT 50 år
  04. januar 2018 DATA
 • Øyvind Ravna, Marit Anne Hauan :
  Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna
  19. mars 2018 FULLTEKST
 • Gøril Eide Flaten, Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold :
  Observatoriet
  01. juni 2018
 • Gøril Eide Flaten, Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold :
  Jubileumspodcast
  05. april 2018
 • Marit Anne Hauan, Geir Hevnskjel Ringvold, Anne Margrete Gussgard :
  Terapihund hjelper pasienter til bedre munnhelse
  01. november 2018 PROSJEKT / DATA
 • Liv Helene Willumsen, Marit Anne Hauan :
  Jul og trolldom. Podcast i serien Observatoriet, laget i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum.
  13. desember 2018 DATA
 • Marit Anne Hauan, Mari Boine, Eva Josefsen, Odd Mattis Hætta, Carola Babette Kleemann :
  Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne
  2018
 • Marit Anne Hauan :
  Norwegian overwintering trapping: At the edge of civilization
  Orkana Forlag 2018
 • Else Grete Broderstad, Marit Anne Hauan :
  Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures
  2017
 • Trude A. Fonneland, Marit Anne Hauan :
  Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter
  Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017
 • Hanne Hammer Stien, Lena Aarekol, Marit Anne Hauan :
  Exhibiting Arctic Climate Change
  2017
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  Utstilling 2017
 • Mari Karlstad, Marit Anne Hauan :
  Following Arctic Fashion
  Utstilling 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

  Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

  Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.


  Medlem i forskningsgruppe