#
#
Norges arktiske universitetsmuseum marit.hauan@uit.no +4777645030 95744214 Tromsø Polarmuseet

Marit Anne Hauan


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse


Mitt arbeidssted er Polarmuseet. I vårt vakre kontorbygg er det polar kulturvitenskap som er mitt hovedarbeidsfelt.

Jeg nærmer meg høy polare kulturelle tematikker med museologiske og kjønnede perspektiv. Museer er viktige kunnskapsproduserende institusjoner og skal derfor bli stilt spørsmål om. Hvilke virkeligheter trer fram? Hvilke polar fangsthistorier forteller utstillinger? Hvem er representert? Hva er blindsonene? Jeg har ledet og deltatt i arbeidet med å lage mange utstillinger der gjenstander, fortellinger og foto er redskaper for å framvise versjoner av menneskers praksiser.  Utstillinga Wanny og Henry er et samarbeidsprosjket mellom XARCs forskere og Anka Ryall. Den tar spørsmål om kjønn på alvor https://en.uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=634721

    


 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Stien, Hanne Hammer. Exhibiting the Arctic: A humanities-based analysis of climate change exhibitions at the Polar Museum in Tromsø. Routledge 2021 ISBN 9781138586192.s 255 - 277.
 • Hauan, Marit Anne. Fra Tromsø til manndom - Bernt Lies novelle om ishavet som arena for barndomserfaringer. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 149 - 160.
 • Hauan, Marit Anne. Kjønnede tablå i Polarmuseet. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 211 - 226.
 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita. Museumskjønn?. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 9 - 23.
 • Hauan, Marit Anne. Ei lita bok biter seg fast. Wanny Woldstads fangstmannsberetning. (data) Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s 71 - 81.s doi: 10.7557/13.3071.
 • Hauan, Marit Anne. Ođđabeaigállát, Daban og juovlastállu. Juletradisjoner. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5.s 299 - 310.
 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Universitetsmuseenes gjøren. Om redskaper og relasjoner i museenes kunnskapsproduksjon. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 13 - 31.
 • Hauan, Marit Anne. Polare maskuliniteter. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 109 - 118.s doi: 10.7557/13.2320.
 • Hauan, Marit Anne; Evjen, Bjørg; Elstad, Åsa. The entrepeneurs. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.
 • Hauan, Marit Anne. Kunnskapssamtaler - samtaler til kunnskap. By og Bygd 2006 (XXXIX). ISSN 0084-8212.s 8 - 19.
 • Hauan, Marit Anne. En langsom tid er denne mørke vinter at overvinde."En lesning av Journal paa Slupen St Nicolai (1984). Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 302 - 313.
 • Hauan, Marit Anne. Et folk for seg. 2004.s 44 - 66.
 • Hauan, Marit Anne. Nord-Troms i verden - verden i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 174 - 181.
 • Hauan, Marit Anne. Det sterke, frie liv i villmarken. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 177 - 217.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a. Karlsøy og verden utenfor. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 9 - 20.
 • Hauan, Marit Anne. Det arktiske stedet mellom erfaring og ideologi. Skriftserie 1999 (27). ISSN 0805-0589.s 73 - 87.
 • Hauan, Marit Anne. Helten min heter Henry Rudi. Tradisjon 1994 (24). ISSN 0332-5997.s 11 - 22.
 • Hauan, Marit Anne. "No er du kommet i det kar du skal barkes". Tradisjon 1971 (21). ISSN 0332-5997.s 117 - 128.
 • Hauan, Marit Anne. Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time. Orkana Forlag 2021 ISBN 9788281044791.
 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud. Kjønn på museum. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 67 - 83.
 • Hauan, Marit Anne. Norwegian overwintering trapping: At the edge of civilization. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-299-5.
 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita. Kjønn på museum. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 211 - 226.
 • Hauan, Marit Anne. Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 23 - 35.
 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 85 - 104.
 • Hauan, Marit Anne. Maskuliniteter i Nord. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 207 - 223.
 • Lindgren, Anna-Riitta; Niemi, Einar A; Hauan, Marit Anne; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. 2007 (9) ISBN 82-92201-10-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 8.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge A. Karlsøy og verden utenfor. 2003 ISBN 82-7142-042-9.
 • Hauan, Marit Anne. Riddu Riddu - et sted å lære. 2003 ISBN 82-7142-042-9.
 • Hauan, Marit Anne. Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 ISBN 82-7142-042-9.s 53 - 63.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a; Zachariassen, Ketil. Karlsøy og verden utenfor Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.
 • Drivenes, Einar Arne; Hauan, Marit Anne; Wold, Helge A. Nordnorsk kulturhistorie, bind II. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 430 - 437.
 • Drivenes, Einar Arne; Hauan, Marit Anne; Wold, Helge a. Nordnorsk kulturhistorie bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 18 - 81.
 • Hauan, Marit Anne. Rapport fra Svalbard-seminar i Tromsø 19.-20.11.1987. 1988 (11) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0333-2802.s 113 - 122.
 • Ween, Gro Birgit; Kramvig, Britt; Lile, Hadi Strømmen; Berg-Nordlie, Mikkel; Benjaminsen, Tor A; Finbog, Liisa-Ravna; Huse, Tone; Hauan, Marit Anne; Stien, Kirsten Elisabeth. «Samenes historie» - perspektiver, representasjon og fokus. (fulltekst) Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Kramvig, Britt; Ween, Gro Birgit; Lile, Hadi Strømmen; Finbog, Liisa-Ravna; Huse, Tone; Benjaminsen, Tor A; Hauan, Marit Anne; Stien, Kirsten Elisabeth. Samisk historie på samiske premisser. (fulltekst) Nordnorsk debatt - Nordlys 2021.
 • Hauan, Marit Anne; Achen, Henrik von; Glørstad, Håkon; Hausken, Eli Kristine Økland. https://www.uib.no/aktuelt/147440/universitetsmuseet-brobygger-mellom-fortid-og-n%C3%A5tid-mellom-akademia-og-samfunn. UiB Innsikt: Universiteetsmuseet - brobygger mellom fortid og nåtid, forskning og samfunn 2021-11-06 - 2021-11-06 2021.
 • Hauan, Marit Anne. Lussi-langnatt og Lucia feiring. Ettermiddagssending NRK Troms 2021-12-13 - 2021-12-13 2021.
 • Hauan, Marit Anne. 2 filmintervju om nordlys og folketro til utstillinga Under lyset/Under the light. Permanent utstilling 2020-11-22 - 2025-12-31 2020.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2020-10-10 - 2020-12-05 2020.
 • Hauan, Marit Anne. Om å smykke ut et forskningsskip. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-440-1.s 59 - 77.
 • Hauan, Marit Anne. Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019; Volum 30. ISSN 0802-7285.s 283 - 285.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-03-04-10.
 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (data) 2019-06-13 - 2019.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-05-02 - 2019-09-09 2019.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-06-06 - 2019-08-08 2019.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. utstilling 2019-02-03 - 2019-03-10 2019.
 • Hauan, Marit Anne. Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Tidsskrift for kulturforskning 2019; Volum 18 (2). ISSN 1502-7473.s 121 - 122.
 • Pedersen, Helge Christian; Hauan, Marit Anne. Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet. 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Løchen, Maja-Lisa. Kvinnehjerter Podcast-intervju med 50 forskere, UiT 50 år. (data) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.
 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Jubileumspodcast. 2018.
 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet. 2018.
 • Reigstad, Marit; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - jubileumspodcast fra UiT: Marit Reigstad. 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Gussgard, Anne Margrete. Terapihund hjelper pasienter til bedre munnhelse. (data) (prosjekt) 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Jul og trolldom. Podcast i serien Observatoriet, laget i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum.. (data) 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - Forskningspodcast, UiT Norges arktiske universitet. 2018.
 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Liv Helene Willumsen forsker på hekser og trolldomsprosesser. 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. DNAet i blodet ditt røper hvordan du lever. Podcast-intervju med 50 forskere, Observatoriet Jubileumspodcast UiT 50 år.. (fulltekst) 2018.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-27 - 2017-02-12 2017.
 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.
 • Broderstad, Else Grete; Hauan, Marit Anne. Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures. Arctic Arts Summit 2017 2017-06-22 - 2017-06-22 2017.
 • Fonneland, Trude A.; Hauan, Marit Anne. Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter. Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017-06-01 - 2017-09-01 2017.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-08 - 2017-02-28 2017.
 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2016-09-03 - 2016-10-30 2016.
 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.
 • Hauan, Marit Anne; Arntzen, Johan Eilertsen; Beck, Ellen-Marie; Damman, Julia Holme; Hansen, John. Vikingtid - da og nå. Vitenskapet 2015-04-15 - 2015-06-15 2015.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.
 • Hauan, Marit Anne. Circumpolar Expressions and Identities Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. International Symposium og utstilling 2015-02-27 - 2015-05-10 2015.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Mytenes vikinger. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 58 - 63.
 • Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - .
 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Polarnigth exhibition. Transantlantic Science week 2015-11-04 - 2015-11-06 2015.
 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Fyrsten har arvet kjærligheten for Arktis av sin tippoldefar. (data) 2015.
 • Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. 8.oktober 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.
 • Hauan, Marit Anne. Intervju med TV2 Nyheter om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.
 • Hauan, Marit Anne. Intervju i Oddasat NRK Sapmi om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.
 • Hauan, Marit Anne. Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. Vandreutstilling Sami Stories 2014-05-10 - 2014-08-31 2014.
 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.
 • Hauan, Marit Anne. Masculinization of the Arctic. Arctic Modernity Conference 2014 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Hauan, Marit Anne. Anna Furumark (red). Att störa homogenitet. Lund:Nordic Academic Press 2013. 208 s. ISBN 978-9187351-22-8. Nordisk Museologi 2014; Volum 1. ISSN 1103-8152.s 113 - 115.
 • Hauan, Marit Anne; Graff, Ola. Joik på museum. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Graff, Ola; Hauan, Marit Anne. Symboler i folkemusikk, folketro og kunst i kirkekunstsamlingen, Tromsø Museum. Desembernatt 2013 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.
 • Hauan, Marit Anne. Wanny Woldstad – polarpioner og fangstkvinne! Wanny Woldstad erobret Arktis som fangstkvinne, husholderske og forteller. Svalbardseminar 2013-01-29 - 2013-01-29 2013.
 • Hauan, Marit Anne. Bokmelding: Larmer i fjell. Buldrer i hav. Haaløygminne : Håløygminne 2012; Volum 23 (1). ISSN 0333-0931.s 378381 - .
 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita Staxrud; Silven, Eva. Nordisk Museologi. Nordisk Museologi 2012 (2). ISSN 1103-8152.s 1 - 3.
 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Kalde kyster - nære relasjoner. 2011.
 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.
 • Mathisen, Mariann; Hauan, Marit Anne; Aarekol, Lena. Cold Coasts - Close Relationships. Vandreutstilling i samarbeid med russisk museum 2011-12-14 - 2011.
 • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.
 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.
 • Niemi, Einar a; Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Hauan, Marit Anne. Soldag og halleluja stemning. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Hauan, Marit Anne; Østvold, Kristine. Med sitt nærvær, blonder foran vinduene og blomster på bordet - siviliserte kvinnene polarhistoria. --------------------------------------------------------------------------------Av Kristine ØstvoldPublisert 30.08.2006 15:18 Med sitt nærvær, blonder i vinduene og blomter på bordet siviliserte kvinenne polarhistoria. 2006.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Småkvalfangst og lokalkultur i Skrova. (omtale) ? 2004; Volum 26.s 73 - 83.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Med fotfeste i folkets røtter? : folketradisjonen og den nordnorske identiteten. Ottar 2004 (251). ISSN 0030-6703.s 13 - 22.
 • Hauan, Marit Anne; Myrvoll, Marit. "...til gavn for vitenskapen?". Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.
 • Karlstad, Mari; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. vi e no vi. webutstilling 2000-12-01 - 2000.
 • Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne. Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3. (fulltekst) 2000 (3/2000) ISBN 82-7251-440-0. ISSN 1890-579X.
 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Det flyr en engel over Alstadhaug Petter Dass og hans dager. Ottar 1997 (5). ISSN 0030-6703.s 54 - 64.
 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Drauens mange hensikter. Ottar 1997 (1). ISSN 0030-6703.s 34 - 45.
 • Grønbech, Dagrunn; Hoel, Alf Håkon; Hauan, Marit Anne; Kalland, Arne; Beyer Broch, Harald. Cultural perspectives of norwegian small type whaling. 1992.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

  Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

  Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.


  Medlem i forskningsgruppe  Polarmuseet