Personkort bilde

Marit Anne Hauan

Førsteamanuensis Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon


 

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Stien, Hanne Hammer. Exhibiting the Arctic: A humanities-based analysis of climate change exhibitions at the Polar Museum in Tromsø. Routledge 2020 ISBN 9781138586192.s 255 - 277.

 • Hauan, Marit Anne. Fra Tromsø til manndom - Bernt Lies novelle om ishavet som arena for barndomserfaringer. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 149 - 160.

 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita. Museumskjønn?. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 9 - 23.

 • Hauan, Marit Anne. Kjønnede tablå i Polarmuseet. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 211 - 226.

 • Hauan, Marit Anne. Ođđabeaigállát, Daban og juovlastállu. Juletradisjoner. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5.s 299 - 310.

 • Hauan, Marit Anne. Ei lita bok biter seg fast. Wanny Woldstads fangstmannsberetning. (data) Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s 71 - 81.s doi: 10.7557/13.3071.

 • Hauan, Marit Anne. Polare maskuliniteter. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 109 - 118.s doi: 10.7557/13.2320.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Universitetsmuseenes gjøren. Om redskaper og relasjoner i museenes kunnskapsproduksjon. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 13 - 31.

 • Hauan, Marit Anne; Evjen, Bjørg; Elstad, Åsa. The entrepeneurs. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.

 • Hauan, Marit Anne. Kunnskapssamtaler - samtaler til kunnskap. By og Bygd 2006 (XXXIX). ISSN 0084-8212.s 8 - 19.

 • Hauan, Marit Anne. En langsom tid er denne mørke vinter at overvinde."En lesning av Journal paa Slupen St Nicolai (1984). Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 302 - 313.

 • Hauan, Marit Anne. Et folk for seg. 2004.s 44 - 66.

 • Hauan, Marit Anne. Det sterke, frie liv i villmarken. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 177 - 217.

 • Hauan, Marit Anne. Nord-Troms i verden - verden i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 174 - 181.

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a. Karlsøy og verden utenfor. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 9 - 20.

 • Hauan, Marit Anne. Det arktiske stedet mellom erfaring og ideologi. Skriftserie 1999 (27). ISSN 0805-0589.s 73 - 87.

 • Hauan, Marit Anne. Helten min heter Henry Rudi. Tradisjon 1994 (24). ISSN 0332-5997.s 11 - 22.

 • Hauan, Marit Anne. "No er du kommet i det kar du skal barkes". Tradisjon 1971 (21). ISSN 0332-5997.s 117 - 128.

 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita. Kjønn på museum. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 211 - 226.

 • Hauan, Marit Anne. Norwegian overwintering trapping: At the edge of civilization. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-299-5.

 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud. Kjønn på museum. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 67 - 83.

 • Hauan, Marit Anne. Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 23 - 35.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne. Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 85 - 104.

 • Lindgren, Anna-Riitta; Niemi, Einar A; Hauan, Marit Anne; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. 2007 (9) ISBN 82-92201-10-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 8.

 • Hauan, Marit Anne. Maskuliniteter i Nord. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 207 - 223.

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge A. Karlsøy og verden utenfor. 2003 ISBN 82-7142-042-9.

 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a; Zachariassen, Ketil. Karlsøy og verden utenfor Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.

 • Hauan, Marit Anne. Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 ISBN 82-7142-042-9.s 53 - 63.

 • Hauan, Marit Anne. Riddu Riddu - et sted å lære. 2003 ISBN 82-7142-042-9.

 • Drivenes, Einar Arne; Hauan, Marit Anne; Wold, Helge A. Nordnorsk kulturhistorie, bind II. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 430 - 437.

 • Drivenes, Einar Arne; Hauan, Marit Anne; Wold, Helge a. Nordnorsk kulturhistorie bind 1. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 18 - 81.

 • Hauan, Marit Anne. Rapport fra Svalbard-seminar i Tromsø 19.-20.11.1987. 1988 (11) ISBN 00-000-0000-0. ISSN 0333-2802.s 113 - 122.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2020-10-10 - 2020-12-05 2020.

 • Hauan, Marit Anne. 2 filmintervju om nordlys og folketro til utstillinga Under lyset/Under the light. Permanent utstilling 2020-11-22 - 2025-12-31 2020.

 • Hauan, Marit Anne. Om å smykke ut et forskningsskip. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-440-1.s 59 - 77.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (data) 2019-06-13 - 2019.

 • Hauan, Marit Anne. Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019; Volum 30. ISSN 0802-7285.s 283 - 285.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-03-04-10.

 • Hauan, Marit Anne. Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Tidsskrift for kulturforskning 2019; Volum 18 (2). ISSN 1502-7473.s 121 - 122.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. utstilling 2019-02-03 - 2019-03-10 2019.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-06-06 - 2019-08-08 2019.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-05-02 - 2019-09-09 2019.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Løchen, Maja-Lisa. Kvinnehjerter Podcast-intervju med 50 forskere, UiT 50 år. (data) 2018.

 • Pedersen, Helge Christian; Hauan, Marit Anne. Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet. 2018.

 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Liv Helene Willumsen forsker på hekser og trolldomsprosesser. 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. DNAet i blodet ditt røper hvordan du lever. Podcast-intervju med 50 forskere, Observatoriet Jubileumspodcast UiT 50 år.. (fulltekst) 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - Forskningspodcast, UiT Norges arktiske universitet. 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.

 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Jul og trolldom. Podcast i serien Observatoriet, laget i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum.. (data) 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Gussgard, Anne Margrete. Terapihund hjelper pasienter til bedre munnhelse. (data) (prosjekt) 2018.

 • Reigstad, Marit; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - jubileumspodcast fra UiT: Marit Reigstad. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Jubileumspodcast. 2018.

 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-27 - 2017-02-12 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-08 - 2017-02-28 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Hauan, Marit Anne. Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter. Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017-06-01 - 2017-09-01 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Hauan, Marit Anne. Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures. Arctic Arts Summit 2017 2017-06-22 - 2017-06-22 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2016-09-03 - 2016-10-30 2016.

 • Hauan, Marit Anne; Arntzen, Johan Eilertsen; Beck, Ellen-Marie; Damman, Julia Holme; Hansen, John. Vikingtid - da og nå. Vitenskapet 2015-04-15 - 2015-06-15 2015.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Intervju i Oddasat NRK Sapmi om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Intervju med TV2 Nyheter om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. 8.oktober 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Fyrsten har arvet kjærligheten for Arktis av sin tippoldefar. (data) 2015.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Polarnigth exhibition. Transantlantic Science week 2015-11-04 - 2015-11-06 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Mytenes vikinger. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 58 - 63.

 • Hauan, Marit Anne. Circumpolar Expressions and Identities Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. International Symposium og utstilling 2015-02-27 - 2015-05-10 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. Vandreutstilling Sami Stories 2014-05-10 - 2014-08-31 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Graff, Ola. Joik på museum. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Hauan, Marit Anne. Anna Furumark (red). Att störa homogenitet. Lund:Nordic Academic Press 2013. 208 s. ISBN 978-9187351-22-8. Nordisk Museologi 2014; Volum 1. ISSN 1103-8152.s 113 - 115.

 • Hauan, Marit Anne. Masculinization of the Arctic. Arctic Modernity Conference 2014 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.

 • Hauan, Marit Anne. Wanny Woldstad – polarpioner og fangstkvinne! Wanny Woldstad erobret Arktis som fangstkvinne, husholderske og forteller. Svalbardseminar 2013-01-29 - 2013-01-29 2013.

 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Graff, Ola; Hauan, Marit Anne. Symboler i folkemusikk, folketro og kunst i kirkekunstsamlingen, Tromsø Museum. Desembernatt 2013 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Hauan, Marit Anne. Bokmelding: Larmer i fjell. Buldrer i hav. Haaløygminne : Håløygminne 2012; Volum 23 (1). ISSN 0333-0931.s 378381 - .

 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita Staxrud; Silven, Eva. Nordisk Museologi. Nordisk Museologi 2012 (2). ISSN 1103-8152.s 1 - 3.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Kalde kyster - nære relasjoner. 2011.

 • Mathisen, Mariann; Hauan, Marit Anne; Aarekol, Lena. Cold Coasts - Close Relationships. Vandreutstilling i samarbeid med russisk museum 2011-12-14 - 2011.

 • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Niemi, Einar a; Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.

 • Hauan, Marit Anne. Soldag og halleluja stemning. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.

 • Hauan, Marit Anne; Østvold, Kristine. Med sitt nærvær, blonder foran vinduene og blomster på bordet - siviliserte kvinnene polarhistoria. --------------------------------------------------------------------------------Av Kristine ØstvoldPublisert 30.08.2006 15:18 Med sitt nærvær, blonder i vinduene og blomter på bordet siviliserte kvinenne polarhistoria. 2006.

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Småkvalfangst og lokalkultur i Skrova. (omtale) ? 2004; Volum 26.s 73 - 83.

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Med fotfeste i folkets røtter? : folketradisjonen og den nordnorske identiteten. Ottar 2004 (251). ISSN 0030-6703.s 13 - 22.

 • Hauan, Marit Anne; Myrvoll, Marit. "...til gavn for vitenskapen?". Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.

 • Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne. Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3. (fulltekst) 2000 (3/2000) ISBN 82-7251-440-0. ISSN 1890-579X.

 • Karlstad, Mari; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. vi e no vi. webutstilling 2000-12-01 - 2000.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Drauens mange hensikter. Ottar 1997 (1). ISSN 0030-6703.s 34 - 45.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Det flyr en engel over Alstadhaug Petter Dass og hans dager. Ottar 1997 (5). ISSN 0030-6703.s 54 - 64.

 • Grønbech, Dagrunn; Hoel, Alf Håkon; Hauan, Marit Anne; Kalland, Arne; Beyer Broch, Harald. Cultural perspectives of norwegian small type whaling. 1992.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2020-10-10 - 2020-12-05 2020.

 • Hauan, Marit Anne. 2 filmintervju om nordlys og folketro til utstillinga Under lyset/Under the light. Permanent utstilling 2020-11-22 - 2025-12-31 2020.

 • Hauan, Marit Anne. Om å smykke ut et forskningsskip. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-440-1.s 59 - 77.

 • Gaupseth, Silje; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Ryall, Anka. Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic. Museumsutstilling (data) 2019-06-13 - 2019.

 • Hauan, Marit Anne. Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Anders Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019; Volum 30. ISSN 0802-7285.s 283 - 285.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-03-04-10.

 • Hauan, Marit Anne. Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Tidsskrift for kulturforskning 2019; Volum 18 (2). ISSN 1502-7473.s 121 - 122.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. utstilling 2019-02-03 - 2019-03-10 2019.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-06-06 - 2019-08-08 2019.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2019-05-02 - 2019-09-09 2019.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Løchen, Maja-Lisa. Kvinnehjerter Podcast-intervju med 50 forskere, UiT 50 år. (data) 2018.

 • Pedersen, Helge Christian; Hauan, Marit Anne. Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet. 2018.

 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Liv Helene Willumsen forsker på hekser og trolldomsprosesser. 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. DNAet i blodet ditt røper hvordan du lever. Podcast-intervju med 50 forskere, Observatoriet Jubileumspodcast UiT 50 år.. (fulltekst) 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - Forskningspodcast, UiT Norges arktiske universitet. 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.

 • Willumsen, Liv Helene; Hauan, Marit Anne. Jul og trolldom. Podcast i serien Observatoriet, laget i forbindelse med UiTs 50-årsjubileum.. (data) 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel; Gussgard, Anne Margrete. Terapihund hjelper pasienter til bedre munnhelse. (data) (prosjekt) 2018.

 • Reigstad, Marit; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet - jubileumspodcast fra UiT: Marit Reigstad. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Observatoriet. 2018.

 • Flaten, Gøril Eide; Hauan, Marit Anne; Ringvold, Geir Hevnskjel. Jubileumspodcast. 2018.

 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-27 - 2017-02-12 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2017-01-08 - 2017-02-28 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Hauan, Marit Anne. Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter. Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017-06-01 - 2017-09-01 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Hauan, Marit Anne. Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures. Arctic Arts Summit 2017 2017-06-22 - 2017-06-22 2017.

 • Karlstad, Mari; Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. Utstilling 2016-09-03 - 2016-10-30 2016.

 • Hauan, Marit Anne; Arntzen, Johan Eilertsen; Beck, Ellen-Marie; Damman, Julia Holme; Hansen, John. Vikingtid - da og nå. Vitenskapet 2015-04-15 - 2015-06-15 2015.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Following Arctic Fashion. Museumsutstilling 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Intervju i Oddasat NRK Sapmi om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Intervju med TV2 Nyheter om utstillinga Following Arctic Fashion. 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Following Arctic Fashion. 8.oktober 2015-10-08 - 2016-04-01 2015.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Fyrsten har arvet kjærligheten for Arktis av sin tippoldefar. (data) 2015.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Polarnigth exhibition. Transantlantic Science week 2015-11-04 - 2015-11-06 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Mytenes vikinger. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 58 - 63.

 • Hauan, Marit Anne. Circumpolar Expressions and Identities Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. International Symposium og utstilling 2015-02-27 - 2015-05-10 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.

 • Hauan, Marit Anne. Sami Stories Art and Identity of an Arctic People. Vandreutstilling Sami Stories 2014-05-10 - 2014-08-31 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Graff, Ola. Joik på museum. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Hauan, Marit Anne. Anna Furumark (red). Att störa homogenitet. Lund:Nordic Academic Press 2013. 208 s. ISBN 978-9187351-22-8. Nordisk Museologi 2014; Volum 1. ISSN 1103-8152.s 113 - 115.

 • Hauan, Marit Anne. Masculinization of the Arctic. Arctic Modernity Conference 2014 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.

 • Hauan, Marit Anne. Wanny Woldstad – polarpioner og fangstkvinne! Wanny Woldstad erobret Arktis som fangstkvinne, husholderske og forteller. Svalbardseminar 2013-01-29 - 2013-01-29 2013.

 • Bergesen, Rognald Heiseldal; Graff, Ola; Hauan, Marit Anne. Symboler i folkemusikk, folketro og kunst i kirkekunstsamlingen, Tromsø Museum. Desembernatt 2013 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.

 • Hauan, Marit Anne. Bokmelding: Larmer i fjell. Buldrer i hav. Haaløygminne : Håløygminne 2012; Volum 23 (1). ISSN 0333-0931.s 378381 - .

 • Hauan, Marit Anne; Brenna, Brita Staxrud; Silven, Eva. Nordisk Museologi. Nordisk Museologi 2012 (2). ISSN 1103-8152.s 1 - 3.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Kalde kyster - nære relasjoner. 2011.

 • Mathisen, Mariann; Hauan, Marit Anne; Aarekol, Lena. Cold Coasts - Close Relationships. Vandreutstilling i samarbeid med russisk museum 2011-12-14 - 2011.

 • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Niemi, Einar a; Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.

 • Hauan, Marit Anne. Soldag og halleluja stemning. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.

 • Hauan, Marit Anne; Østvold, Kristine. Med sitt nærvær, blonder foran vinduene og blomster på bordet - siviliserte kvinnene polarhistoria. --------------------------------------------------------------------------------Av Kristine ØstvoldPublisert 30.08.2006 15:18 Med sitt nærvær, blonder i vinduene og blomter på bordet siviliserte kvinenne polarhistoria. 2006.

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Småkvalfangst og lokalkultur i Skrova. (omtale) ? 2004; Volum 26.s 73 - 83.

 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Med fotfeste i folkets røtter? : folketradisjonen og den nordnorske identiteten. Ottar 2004 (251). ISSN 0030-6703.s 13 - 22.

 • Hauan, Marit Anne; Myrvoll, Marit. "...til gavn for vitenskapen?". Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.

 • Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne. Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3. (fulltekst) 2000 (3/2000) ISBN 82-7251-440-0. ISSN 1890-579X.

 • Karlstad, Mari; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. vi e no vi. webutstilling 2000-12-01 - 2000.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Drauens mange hensikter. Ottar 1997 (1). ISSN 0030-6703.s 34 - 45.

 • Hauan, Marit Anne; Karlstad, Mari. Det flyr en engel over Alstadhaug Petter Dass og hans dager. Ottar 1997 (5). ISSN 0030-6703.s 54 - 64.

 • Grønbech, Dagrunn; Hoel, Alf Håkon; Hauan, Marit Anne; Kalland, Arne; Beyer Broch, Harald. Cultural perspectives of norwegian small type whaling. 1992.

 • [Loading...]