Lill Tove Fredriksen


Førsteamanuensis i samisk litteratur


 • Lill Tove Fredriksen :
  Art Write Cope and Sámi Birgengoansttat
  Lexington Books 2024
 • Lill Tove Fredriksen :
  Sara Kristine Vuolab
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Boksamtale med Beate Bursta: "Kofta og jeg"
  2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Frostblomster i akademika:Om forskningens dobbeltrolle i forhold til det samiske
  Ságat Samisk avis AS 13. februar 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Go muitaleaddjit dohppejit peanna/Når fortellere tar tak i penna
  2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Samiske litteraturdager: Språket og det grenseoverskridende
  25. januar 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Go muitaleaddjit dohppejit peanna/Når fortellere tar tak i penna
  2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Samtale: Storytelling in the Humanities
  2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Frostblomster i akademia
  Khrono.no 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Akademihka jiekŋabánit: Dutkan guovtte­njunát bulkoriin
  Ávvir 16. februar 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  I verste fall står vi overfor «doublespeak» om samisk kultur
  iTromsø 14. februar 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Tina Harnesk
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 28. februar 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nordkalottfolkeskikk
  Ságat Samisk avis AS 05. mars 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nordkalottfolkeskikken
  iTromsø 06. mars 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Nordkalottfolket árvvuhisvuohta
  Ávvir 08. mars 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Sámi giella, girjjálašvuohta ja Eurohpá váldepolitihkka. Diehtojuohkin Kongsbakken joatkkaskuvlaohppiide
  2024
 • Lill Tove Fredriksen :
  Starter opp sør- og lulesamisk masterprogram
  31. mars 2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Sámi dutkan Norgga dutkanráđi hálddus/Samisk forskning i Forskningsrådets regi
  2024
 • Lill Tove Fredriksen :
  Reminiscence and Autobiography in the Sámi Literary Tradition
  2024 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Et blikk tilbake og fram: Introduksjon til samisk litteratur
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ellen Thorsdalen
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ii diehtán guovllus gávdno lávlun­árbevierru
  24. mars 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ođđa Stuorradiggedieđáhus sámi giela, kultuvrra ja servodaga birra
  24. mars 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Dološ sámi lávlunárbevierru
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Kommer hjem med sangene som stilnet
  07. mars 2023 OMTALE / DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Hvor var ungene? Fornorskning da som nå
  Ságat Samisk avis AS 15. mars 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Stuorradiggedieđáhus sámegiela hárrái. Dasa lea stuorra dárbu
  24. mars 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En samisk sangtradisjon i Porsanger
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  SAUVEGARDER L'HÉRITAGE SAMI
  03. april 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Introduksjon av de samiske forfatterne Sara Vuolab, Ánná Káisá Partapuoli og Ole-Henrik Lifjell
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Urfolk - kunnskap i skolen og veien videre
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En samisk sangtradisjon i Porsanger/Porsáŋggu dološ lávlunárbevierru
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Overlevernes sang - fortellingen om fornorskningsinternatene
  Ságat Samisk avis AS 30. mai 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Overlevernes sang - fortellingen om fornorskningsinternatene
  Avisa Tromsø 01. juni 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Seilon sieluid luohti - dáruiduhttininternáhtaid muitalus
  Ávvir 30. mai 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  When Storytellers Step Into Written Literature
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ann-Helén Laestadius
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Living with the Land - a Necessity or a Love Story?
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Káfestallan ja siidaguoibmi
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Samisk barn tvunget på internat: Illustrasjoner fra samisk litteratur - og en historie
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Samtale om teaterstykket Sálva/Håndtak med manusforfatter Juhu Sire/Siri Broch Johansen
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Ávvusárdni Rauni Magga Lukkarii / Festtale til Rauni Magga Lukkari
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Geigii Gonagasa ánsumedálljja Lukkarii
  26. september 2023 DATA / OMTALE
 • Lill Tove Fredriksen :
  Gonagasa ánsumedálljjá oaččui
  27. september 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Kongen hedrer Rauni Magga Lukkari
  26. september 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Hun har turt å gi noen litt inn
  25. september 2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  Keynote: Hvordan snakker avmakten? Samiske barns stemmer i møtet med internatsystemet
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Meahcci - doppe gos mii eallit
  2023
 • Lill Tove Fredriksen :
  Dáhttu ja máhttu: Go muitaleaddjit šaddet peannagiehtan
  2023 DATA
 • Lill Tove Fredriksen :
  En mann og en metafor. En samiske sangtradisjon i en historisk kontekst.
  2023

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   

  • Samisk samtidslitteratur, prosa.
  • Urfolksperspektiv i forskning
  • Samisk folklore og historisk kontekst


  Vedlegg: