Sápmi og UiT – Sápmi ja UiT

På den samiske nasjonaldagen inviterer vi til miniforedragsserie. Med foredragsholdere fra mange forskjellige fag får du bli kjent med ulike deler av UiT – og kunnskap om et bredt utvalg av temaer. | Mii bovdet minilogaldallanráidui Sámi álbmotbeaivve. Logaldallit ovddastit máŋggaid iešguđetlágan fágasurggiid, nu ahte beasat oahpásmuvvat UiT iešguđet osiide – ja oaččut dieđuid iešguđet surggiid ja fáttáid birra.

 

Foredrag


Tid:
tirsdag 6. februar kl 10.15-12.00
Sted: Teorifagbygget hus 1, aud.2

Det serveres kaffe og te!

Program:

10.15: Velkommen/Buresboahtin, Kathrine Tveiterås, prorektor

10.20: 6. februar – ein nasjonaldag i støypeskeia. Ketil Zachariassen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

10.30: Fosen-saken, sameretten og det grønne skiftet. Øyvind Ravna, professor, Juridisk fakultet

10.40: Fra «Fortellinger om helse» til spørsmål i spørreskjema - Hva skjer i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3? Inger Dagsvold, førsteamanuensis, Senter for samisk helseforskning

10.50: Go muitaleaddjit dohppejit peanna/Når fortellere tar tak i penna. Lill Tove Fredriksen, førsteamanuensis, Institutt for språk og kultur

11.00: Pause

11.10: Då samane skifta språk til samisk. Trond Trosterud, professor, Senter for samisk språkteknologi

11.20: Noen refleksjoner om Sápmi og samiske temaer sin plass i Norge i 2024. Torjer Olsen, instituttleder, Senter for samiske studier

11.30: Sámi AI lab. Lars Ailo Bongo, professor UiT og Sámi allaskuvlla

11.40: Joik fra arkivet Luohtevuorkkás: Sámi soga lávlla. Camilla Brattland, førsteamanuensis, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

11.50: På jakt etter samisk språk og kulturmangfold på skoler i Midt-Finnmark. universitetslektor Greta Heim og førsteamanuensis Veronica Bergan, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk


Goas: maŋŋebárgga guovvamánu 6. beaivvi dii  10.15-12.00
Gos: Teorifágagárdin viessu 1, aud.2

Guossohat gáfe ja deaja!

Prográmma:

10.15: Velkommen/Buresboahtin, Kathrine Tveiterås, prorektor

10.20: 6. februar – ein nasjonaldag i støypeskeia. Ketil Zachariassen, vuosttašamanueansa, Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta

10.30: Fosen-saken, sameretten og det grønne skiftet. Øyvind Ravna, professor, Juridihka fakultehta

10.40: Fra «Fortellinger om helse» til spørsmål i spørreskjema - Hva skjer i Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3? Inger Dagsvold, vuosttašamanueansa, Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš

10.50: Go muitaleaddjit dohppejit peanna/Når fortellere tar tak i penna. Lill Tove Fredriksen, vuosttašamanueansa, Giela ja kultuvrra instituhtta

11.00: Boddu

11.10: Då samane skifta språk til samisk. Trond Trosterud, professor, Sámi giellateknologiija guovddáš

11.20: Noen refleksjoner om Sápmi og samiske temaer sin plass i Norge i 2024. Torjer Olsen, instituhttajođiheaddji, Sámi dutkamiid guovddáš

11.30: Sámi AI lab. Lars Ailo Bongo, professor UiT ja Sámi allaskuvlla

11.40: Joik fra arkivet Luohtevuorkkás: Sámi soga lávlla, Camilla Brattland, vuosttašamanueansa, Norgga árktalaš universitehtamusea ja dáiddafágaid akademiija

11.50: På jakt etter samisk språk og kulturmangfold på skoler i Midt-Finnmark. universitehtalektor Greta Heim ja vuosttašamanueansa Veronica Bergan, Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta

Når: 06.02.24 kl 10.15–12.00
Hvor: Teorifagbygget hus 1, aud.2
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Ansvarlig: Arnstein Johnskareng
Legg i kalender