Antropologisk forskningsseminar: "Kofta og jeg", boksamtale med Beate Bursta

I samarbeid med Samisk senter, feirer forskningsgruppa EA:RTH samisk uke og inviterer til boksamtale om Beate Burstas nye bok; «Kofta og jeg: Om å tråkle sammen en sjøsamisk familiehistorie» (Utenfor allfarvei Forlag 2023). 

Ingen gikk i kofte da Beate Bursta vokste opp i et norsk fiskevær ytterst på finnmarkskysten på 1970- og 80-tallet. Foreldrene hennes snakket samisk kun dersom noe skulle holdes hemmelig for henne, eller hvis eldre slektninger var på besøk. Men gradvis endres fortellingene om hvem familien er: Er egentlig stedet så norsk som det framsto da hun vokste opp? Forfatteren begynner selv å lengte etter å bære kofta. Gjennom å lære seg å sy kofte, nøster hun også opp i noen tråder i sin egen historie og identitet. I boka tar hun leseren med på sin lange oppdagelsesprosess. Hun bygger på sin egen familiehistorie, men også historier fra folk hun har møtt på koftekurs eller i sin utforskning av de mange spørsmål hun har møtt i arbeidet med kofta og det å bære kofta.    

 

 

I forskningsseminaret vil Beate Bursta fortelle om arbeidet med boka. Hvorfor var det viktig å skrive denne boka? Hvordan kan vi forstå arbeidet ned kofta som en inngang til å forstå samfunn, kultur, tilhørighet og relasjoner mellom folk. Hvordan bidrar boka til å belyse de gjennomgripende fornorskningsprosesser som spesielt den sjøsamiske befolkningen opplevde? Hvordan kan vi utforske vår nære historie når så mye er fortiet og preget av brudd? Hvilke bidrag gir boka til akademiske debatter?

 

Vi har invitert et lite panel som vil dele sine leseropplevelser av boka, og reflektere over noen av disse spørsmålene:

Lill Tove Fredriksen (førsteamanuensis i samisk litteratur, UiT) https://uit.no/ansatte/lill.tove.fredriksen  

Ove Stødle (leder Mearrasiida, sjøsamisk senter i Indre Billefjord) https://mearrasiida.no/index.php//fou-samarbeid

Erika Nergård Nilsen (masterstudent antropologi).

Bente Sundsvold (førsteamanuensis visuell antropologi, UiT) vil lede samtalene.

 

Beate Bursta har bakgrunn fra Visuelle kulturstudier/sosialantropologi og har tidligere jobbet flere år ved UiT, Campus Alta. Hun har jobbet med formidling av samisk og nordnorsk kultur og samfunn gjennom undervisning, filmproduksjon, utstillinger, og debuterer nå som forfatter med denne boka. I dag kombinerer hun krabbefiske og arbeid i forskningsprosjekter som i FUGLAN VEIT. Her er et knippe av noen av hennes filmer: Smierru (2005), Báikkis báikai (2006), Kofta & Kilten (2014).

 

The seminar will be In Norwegian, but English speakers are welcome.

 

In the book "Kofta og jeg" - Beate Bursta describes the process of finding the correct Sámi costume, the gákti for her area and the process of making It.  Simultaneously, she stiches together her own Sea Sámi family history.  In the book we join her In her process of discovering her hidden and silenced Sea Sámi background.

 

"Nobody wore the gákti when Beate Burstad grew up in a small fishing village on the coast of Finnmark In the 1970s and 80s.   Her parents spoke Sámi only when they wanted secrecy for their children, or when older relatives were visiting. Slowly the stories of the family changes: Is the place as Norwegian as it appeared when she grew up? The author starts to long for wearing the gákti. Through the process of sewing the gákti, she winds up some threads of her own family history and Identity. "

Når: 09.02.24 kl 10.15–12.00
Hvor: SV-HUM B-1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet, Ansatte
E-post: bente.sundsvold@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
kofta og jeg 022024