Linda-Nesby-2.jpg
Foto: Torje Jenssen
Linda-Nesby-2.jpg
Institutt for språk og kultur linda.nesby@uit.no +4777644873 47627895 Tromsø SVHUM A 3029A

Linda Nesby


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskerinteresser:

 • Humanistisk helse- og sykdomsforskning (medical humanities)
 • Patografier
 • Litteratur og medisin
 • Narrativ medisin
 • Skandinavisk samtidslitteratur
 • Knut Hamsun
 • Celebritetsstudier
 • Forskningsveiledning 

Leder forskningsgruppen Health, Art and Society (HAS)

Nestleder forskning Institutt for språk og kultur (ISK)


 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. "I'm just so scared of how I'm affecting the students." Challenges and possibilities of introducing public health and life mastery in the norwegian language arts. Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/ADNO.7848.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget. (fulltekst) Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7848.
 • Nesby, Linda Hamrin. Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns Victoria (1898). Nordlit 2020 (47). ISSN 0809-1668.s 266 - 284.s doi: 10.7557/13.5656.
 • Nesby, Linda Hamrin. Pathographies and Epiphanies: Communicating about Illness. European Journal of Scandinavian Studies 2019; Volum 49 (2). ISSN 2191-9399.s 278 - 294.s doi: 10.1515/ejss-2019-0021.
 • Nesby, Linda Hamrin. Sønnetapene. Lyriske sorguttrykk i Nick Caves "Skeleton Tree" (2016) og Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage (2017). (fulltekst) K&K: kultur og klasse 2019 (8). ISSN 0905-6998.s 167 - 190.
 • Nesby, Linda Hamrin. "Jeg gjør nu ikke regning paa synderlig lang livsfrist". Unaturlig narrativ og håp i Henrik Wergelands dødsleiedikt. (fulltekst) Acta Universitatis Carolinae Philologica 2019 (3). ISSN 0567-8269.s 45 - 62.s doi: 10.14712/24646830.2019.29.
 • Nesby, Linda Hamrin. Living with illness Together and alone facing severe illness in four Scandinavian cancer stories. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 235 - 250.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116967.
 • Nesby, Linda Hamrin; Johansen, May-Lill. Why do we read illness stories? Paul Kalanithi’s When Breath Becomes Air (2016) read in the light of Rita Felski. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 187 - 202.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116964.
 • Nesby, Linda Hamrin; Dahl Hambro, Cathinka. Text and Context: The Patient as Text - Revisited. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019; Volum 16 (31). ISSN 1604-3405.s 5 - 25.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116954.
 • Nesby, Linda Hamrin. Patografien som genre og funksjon : Ulla-Carin Lindquists Ro utan åror : en bok om livet och döden (2004) og Ole Robert Sundes Penelope er syk (2017). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2019; Volum 106 (1). ISSN 0013-0818.s 54 - 68.s doi: 10.18261/issn.1500-1989-2019-01-05.
 • Nesby, Linda. Når livet møter fortellingen : Cecilie Engers Mors gaver (2013) som selvbiografisk sykdomsfortelling. Norsk Litterær Årbok 2017. ISSN 0078-1266.s 107 - 124.
 • Nesby, Linda. Beundring og opposisjon. Forholdet mellom Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. European Journal of Scandinavian Studies 2017; Volum 47 (1). ISSN 2191-9399.s 67 - 90.s doi: 10.1515/ejss-2017-0004.
 • Nesby, Linda. Radesyken som litterær og medisinsk praksis. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2.s 201 - 219.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Youth blogging and serious illness. Medical Humanities 2016; Volum 42 (1). ISSN 1468-215X.s 46 - 51.s doi: 10.1136/medhum-2015-010723.
 • Nesby, Linda. Om sykdomsskildringer i blogg og bok. Portal forlag 2016 ISBN 978-82-8314-071-2.s 367 - 389.
 • Nesby, Linda. På gjengrodde stier: Pasienten som forteller. Nordlit 2016; Volum 38. ISSN 0809-1668.s 137 - 151.s doi: 10.7557/13.3761.
 • Nesby, Linda; Lauritzen, Lise-Mari. Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole. Norsklæreren 2016; Volum 4. ISSN 0332-7264.
 • Nesby, Linda. Svermer og strateg. Om innovasjon, vitalisme og karnevalisme i Hamsuns Sværmere (1904). Hamsun-selskapets skriftserie 2016; Volum 31. ISSN 0803-2688.
 • Nesby, Linda. Om åndssvake i etterkrigstidens Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 (12/13). ISSN 0029-2001.s 1263 - 1267.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0303.
 • Nesby, Linda Hamrin. Å skrive som Hamsun. Om bruken av Hamsun i Knausgård-resepsjonen. Hamsun-selskapets skriftserie 2011. ISSN 0803-2688.
 • Nesby, Linda Hamrin. Hamsun-disputas: "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Innlegg fra 1. opponent Britt Andersen og 2. opponent Atle Kittang og svar fra doktoranden. Nordlit 2009; Volum høst (25). ISSN 0809-1668.s 291 - 328.
 • Nesby, Linda Hamrin. Landstrykere og pikaresken. Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 149 - 162.
 • Nesby, Linda Hamrin. Anmeldelse av P. T. Andersens Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.
 • Nesby, Linda Hamrin. En studie av Knut Hamsuns Pan (1894) med vekt på naturrepresentasjonen. 2006 (21) ISBN 82-91002-38-X. ISSN 0803-2688.s 11 - 43.
 • Nesby, linda hamrin. Ståle Dingstad (red.): "Den litterære Hamsun". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (02). ISSN 0013-0818.s 213 - 215.
 • Nesby, linda hamrin. På jakt etter tema og plot. Tid, sted, identitet i Knut Hamsuns Pan (1894). Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 45 - 65.
 • Nesby, Linda Hamrin. The Sense of Decadense in Knut Hamsun's Hunger. 2004.s 29 - 47.
 • Nesby, Linda Hamrin. Knut Hamsuns Sult. Et eksempel på dekadanselitteratur?. Nordlit 2003 (13). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, Linda Hamrin. Tekst og hypertekst - om hvordan mediet preger budskapet. Nordlit 1999 (7). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, Linda Hamrin. Ironi og metafiksjonalitet i Siste Kapitel. Agora 1999. ISSN 0800-7136.
 • Nesby, Linda Hamrin. Sinne, samhold og kjendiser. Sykdomsskildringer i skandinavisk samtidslitteratur. (fulltekst) Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215045115.
 • Nesby, Linda; Wærp, Henning Howlid. Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007.. 2007 ISBN 978-82-91002-44-6.
 • Johnsson, Henrik; Nesby, Linda Hamrin; Løkholm Ramberg, Ingri. Hamsun og grenser/Hamsun and Borders. 2021.
 • Nesby, Linda Hamrin. Intervju Ole Robert Sunde. Intervju 2021-10-20 - 2021-10-20 2021.
 • Nesby, Linda Hamrin. Intervju Karoline Brændjord. Intervju 2021-11-11 - 2021-11-11 2021.
 • Pedersen, Trine Opdahl; Busch, Hella Veierud; Nesby, Linda Hamrin. «Det er det same kva det heiter» En analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017). 2020.
 • Nesby, Linda Hamrin; Federhofer, Marie-Theres. Tre kvinners erfaringer med brystkreft gjennom to århundrer. Vendepunkt 2019.s 33 - 38.
 • Nesby, Linda Hamrin. Sorgen i kunsten. Sorgen og livet er en formidlingsrekke over fire datoer (1/9/16/23 oktober) tilknyttet fotoutstillingen og bokutgivelsen «Farvel, min venn» av Trine Hamran. 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Nesby, Linda Hamrin. Hvordan skriver vi om sykdom?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Nesby, Linda; Ramberg, Ingri Løkholm; Gooldbeck-Wood, Sandra. Lørdagsuniversitetet 10. november 2018 Pasienthistorier - Et møte mellom medisin og litteratur (Tromsø). Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2018-11-10 - 2018-11-10 2018.
 • Ramberg, Ingri Løkholm; Nesby, Linda; Hansen, Sigrid Agnethe. Litteraturvitenskap og medisin. 2018.
 • Ramberg, Ingri Løkholm; Goldbeck-Wood, Sandy; Nesby, Linda. Pasientfortellinger - et møte mellom litteratur og medisin. Lørdagsuniversitetet 2018-11-10 - 2018.
 • Nesby, Linda. Intervju Vigdis Hjort. Bokhusets Høstfestival 2018-10-21 - 2018-10-21 2018.
 • Nesby, Linda. Intervju Laila Stien. Finnmark litteraturfestival 2018-11-02 - 2018-11-02 2018.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Nesby, Linda Hamrin. Psykisk helse i skolen. Pro Ted Senter for fremragende lærerutdanning 2018.
 • Nesby, Linda; McGowan, Jérémie; Schimanski, Johan Henrik; Wolfe, Stephen. Border Aesthetics Book Launch. Border Aesthetics Book Launch (omtale) (prosjekt) 2017-05-16 - 2017.
 • Nesby, Linda. Intervju Helga Flatland. 2017.
 • Nesby, Linda. Intervju Torvald Steen. 2017.
 • Nesby, Linda. En perspektivrik patografi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0857.
 • Nesby, Linda Hamrin. Intervju med Tore Rem. Det hamsunske mørke 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju Gaute Heivoll. Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 2016-11-18 - 2016-11-18 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Ordkalotten internasjonale litteraturfestival 2016-11-17 - 2016-11-17 2016.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Midt-troms bibliotek 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.
 • Nesby, Linda. Om medisin og litteratur. Seminar om litteraturformidling 2015-11-26 - 2015.
 • Strand, Nina; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. - La pasienten være førsteforfatter!. 2015.
 • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Pasienthistorier kan bidra til bedre behandling. (data) 2015.
 • Nesby, Linda. Pasienthistorier. En kilde til bedre behandling?. Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Nesby, Linda. Lars Berg. Nasjonal forfatter fra Nord-Norge.. Ordkalotten 2015-10-02 - 2015.
 • Nesby, Linda. Intervju med Linnéa Myhre. Ordkalotten 2015-10-03 - 2015.
 • Nesby, Linda. Intervju med Wenche Mühleisen. Ordkalotten 2015-10-03 - 2015.
 • Nesby, Linda. Foredrag om lesing og litterær begrepsbruk. Seminar om litteraturformidling 2015-11-26 - 2015.
 • Nesby, Linda. Vakkert om livets siste fase. En anmeldelse av Gaute Heivolls roman De fem årstidene.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. Seminar Litteraturens dansk-norske kredsløb 1814-2014 2014-03-01 - 2014-03-02 2014.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Johannes V. Jensen. Forakt og fascinasjon. Lørdagsuniversitetet 2014-04-05 - 2014-04-05 2014.
 • Nesby, Linda. Narrativ medisin som forskningsfelt. Forfatterstudiet 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Autentisitet og empowerment i bloggbaserte patografier. Nordic network for narrative medicine 2014-05-05 - 2014-05-06 2014.
 • Nesby, Linda. Blogging about fatal illness. Krankheit in kinder- und jugendliterarischen Medien 2014-04-11 - 2014-04-12 2014.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Oversett og undervurdert. Dagbladet 2014. ISSN 0805-3766.
 • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; Volum 134 (14). ISSN 0029-2001.s 1366 - 1368.s doi: 10.4045/tidsskr.14.0218.
 • Nesby, Linda. Patografien som blogg og bok. IASS-konferanse 2014-08-05 - 2014.
 • Nesby, Linda. Knut Hamsun og Danmark. Hamsunfantasier 2014-08-14 - 2014.
 • Salamonsen, Anita; Nesby, Linda. Halvparten så vanskelig - dobbelt så morsomt: Om sampublisering av artikler og kronikker. Seminar for Ph.D. studenter og veiledere ved IKL og ISS 2014-11-10 - 2014-11-10 2014.
 • Nesby, Linda. Intervju med Kim Leine. Ordkalotten Internasjonale LItteraturfestival 2014-10-04 - 2014-10-04 2014.
 • Nesby, Linda. Seminar om Grønland i litteratur og forskning. Seminar om Grønland i littertur og forskning 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Nesby, Linda. Intervju med Cecilie Enger. Finnmark internasjonale litteraturfestival 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.
 • Ettung, Grethe; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Pasient- og pårørendetekster kan forbedre helsetjenestene. 2014.
 • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita. Brukerhistorier kan bedre og utvikle helsetjenestene. 2014.
 • Nesby, Linda. Brit Bildøen og Nikolaj Frobenius i samtale med Linda Nesby, Førsteamanuensis i nordisk litteratur ved UiT. 2013.
 • Nesby, Linda. Hva om Hamsun var nazist?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Nesby, Linda. Hav og vann i norsk lyrikk. Forskningsdagene i Tromsø 2013 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.
 • Nesby, Linda Hamrin. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet. 2009.
 • Nesby, Linda. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet.. 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Nesby, Linda Hamrin. Leder for "Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007". Hamsun-selskapets skriftserie 2008. ISSN 0803-2688.s 7 - 7.
 • Nesby, Linda Hamrin. Anmeldelse av Atle Næss: Roten av minus én. Nordlit 2006; Volum høst (20). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. Helene Uri: "De beste blant oss". Nordlit 2006 (19). ISSN 0809-1668.s 121 - 125.
 • Nesby, linda hamrin. The role of nature in Pan (1894). Hamsun-dagene i Milano 2005-11-17 - 2005-11-19 2005.
 • Nesby, Linda Hamrin. Biografi i ubalanse. Nordlit 2004. ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. Krono-bio-topos. En studie av tidens betydning i Markens Grøde. Den 3. internasjonale Hamsun-konferanse 2003 2003-09-25 - 2006-09-27 2003.
 • Nesby, Linda Hamrin. Regional dikter i sentrum for oppmerksomheten. Ravnetrykk : Universitetsbiblioteket i Tromsøs skriftserie 2001. ISSN 0804-4554.
 • Nesby, Linda Hamrin. Standard nytt om selvbiografier. Nordlit 1999; Volum vår (5). ISSN 0809-1668.
 • Nesby, linda hamrin. ...Livets Roman og Døden som siste Kapitel. En analyse av Knut Hamsuns roman "Siste Kapitel" (1923) med utgangspunkt i begrepet ironi. 1998.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

   

  • Litteratur og medisin
  • Humanistisk helse- og sykdomsforskning
  • Patografier
  • Sykdomsnarrativer
  • Narrativ medisin
  • Skandinavisk samtidslitteratur
  • Hamsuns forfatterskap
  • Celebritetsstudier 
  • Dekadanse
  • Digital litteratur  SVHUM A 3029A

  Klikk for større kart