Litteratur og lesing

Nettverk for litteratur- og lesedidaktisk forskning

Litteratur og lesing er et faglig forum for vitenskapelig ansatte ved UiT med interesse for litteratur- og lesedidaktikk. Nettverket har medlemmer fra norsk-, engelsk- og fremmedspråksdidaktikk ved ILP i Tromsø og Alta, samt fra nordisk litteraturvitenskap ved ISK.

Medlemmer