#
Foto: Hilde Katrine Eriksen
#
Norges fiskerihøgskole jahn.johnsen@uit.no +4777646784 +47 930 868 42 Tromsø NFH A 422

Jahn Petter Johnsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i fiskeri- og oppdrettsforvaltning og organisering

Studieprogramleder for Fiskeri og havbruksvitenskap 2019-2021

Merittert underviser ved UiT Norges arktiske universitet

English home page


 • Song, Andrew M.; Johnsen, Jahn Petter; Morrison, Tiffany. Reconstructing governability: How fisheries are made governable. Fish and Fisheries 2018; Volum 19 (2). ISSN 1467-2960.s 377 - 389.s doi: 10.1111/faf.12262.
 • Johnsen, Jahn Petter; Jentoft, Svein. Transferable Quotas in Norwegian Fisheries. Springer Science+Business Media B.V. 2017 (15) ISBN 978-3-319-59169-8. ISSN 2212-6260.s 121 - 139.s doi: 10.1007/978-3-319-59169-8_6.
 • Johnsen, Jahn Petter. Creating political spaces at sea – governmentalisation and governability in Norwegian fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16 (1). ISSN 1872-7859.s 1 - 24.s doi: 10.1186/s40152-017-0071-7.
 • Johnsen, Jahn Petter. Is fisheries governance possible?. (fulltekst) Fish and Fisheries 2014; Volum 15 (3). ISSN 1467-2960.s 428 - 444.s doi: 10.1111/faf.12024.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Pushed or pulled? Understanding fishery exit in a welfare society context. (fulltekst) Maritime Studies 2013; Volum 12 (4). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/2212-9790-12-4.
  • Johnsen, Jahn Petter. Small-Scale Fisheries Governance in Norway: Hierarchy, Institutions and Markets. Springer Nature 2020 (23) ISBN 978-3-030-37370-2. ISSN 2212-6260.s 439 - 460.s doi: 10.1007/978-3-030-37371-9_21.
  • Johnsen, Jahn Petter; Finstad, Bjørn-Petter. Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.. Dreyer Forlag A/S 2020 ISBN 978-82-8265-544-6.s 195 - 215.
  • Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi. Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 216 - 224.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.022.
  • Song, Andrew M.; Johnsen, Jahn Petter; Morrison, Tiffany. Reconstructing governability: How fisheries are made governable. Fish and Fisheries 2018; Volum 19 (2). ISSN 1467-2960.s 377 - 389.s doi: 10.1111/faf.12262.
  • Johnsen, Jahn Petter; Søreng, Siri Ulfsdatter. The regulative lock-in: the challenge of establishing Sami fisheries governance in Norway. (fulltekst) Maritime Studies 2018; Volum 17 (3). ISSN 1872-7859.s 253 - 261.s doi: 10.1007/s40152-018-0119-3.
  • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance. Maritime Studies 2017; Volum 16 (9). ISSN 1872-7859.s 1 - 20.s doi: 10.1186/s40152-017-0063-7.
  • Johnsen, Jahn Petter; Jentoft, Svein. Transferable Quotas in Norwegian Fisheries. Springer Science+Business Media B.V. 2017 (15) ISBN 978-3-319-59169-8. ISSN 2212-6260.s 121 - 139.s doi: 10.1007/978-3-319-59169-8_6.
  • Johnsen, Jahn Petter. Creating political spaces at sea – governmentalisation and governability in Norwegian fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16 (1). ISSN 1872-7859.s 1 - 24.s doi: 10.1186/s40152-017-0071-7.
  • Mather, Charles; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Sridhar, Aarthi; Stephen, Johny. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16:20. ISSN 1872-7859.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s40152-017-0074-4.
  • Jentoft, Svein; Johnsen, Jahn Petter. The Dynamics of Small-Scale Fisheries in Norway: From Adaptamentality to Governability. Springer 2015 ISBN 978-3-319-17033-6.s 705 - 723.s doi: 10.1007/978-3-319-17034-3_36.
  • Johnsen, Jahn Petter. Is fisheries governance possible?. (fulltekst) Fish and Fisheries 2014; Volum 15 (3). ISSN 1467-2960.s 428 - 444.s doi: 10.1111/faf.12024.
  • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild. The creation of coastal space – how local ecological knowledge becomes relevant. (fulltekst) Maritime Studies 2014; Volum 13:2. ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/2212-9790-13-2.
  • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Local empowerment through the creation of coastal space?. Ecology & Society 2014; Volum 19 (2). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06465-190260.
  • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Pushed or pulled? Understanding fishery exit in a welfare society context. (fulltekst) Maritime Studies 2013; Volum 12 (4). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/2212-9790-12-4.
  • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 303 - 316.
  • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Hvem skal bruke kystsonen?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 13 - 17.
  • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Når alt henger sammen med altr - et teoretisk rammeverk for å studere kystarealforvaltning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 40 - 57.
  • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Borch, Trude Kristin; Andreassen, Otto; Buanes, Arild. Forhandlinger om plass - eksemplet Alta. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 61 - 80.
  • Hersoug, Bjørn; Borch, Trude Kristin; Johnsen, Jahn Petter. Kystsoneplanlegging i Lofoten - et middel i kampen om arealer, ressurser eller symboler?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 81 - 101.
  • Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Pihlstrøm, Malin. Fiskehelse krever plass. Veterinærer og fiskehelsebiologer som premissgivere for arealbruk i kystsonen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 179 - 198.
  • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. 12 teser om kystsoneforvaltning og norsk fiskeoppdrett. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 261 - 281.
  • Johnsen, Jahn Petter; Eliasen, Søren. Solving complex fisheries management problems: What the EU can learn from the Nordic experiences of reduction of discards. (fulltekst) Marine Policy 2011; Volum 35 (2). ISSN 0308-597X.s 130 - 139.s doi: 10.1016/j.marpol.2010.08.011.
  • Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, signe annie. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 405 - 425.
  • Johnsen, Jahn Petter; Holm, Petter; Sinclair, Peter R.; Bavington, Dean. Le poisson-cyborg, ou comment gérer l'ingérable?. Armand Colin 2011 ISBN 978-2-200-27150-3.s 209 - 218.
  • Johnsen, Jahn Petter; Holm, Petter; Sinclair, Peter R.; Bavington, Dean. The Rise of the Cyborg Fish: On Attempts to make Fisheries Manageable. 2011 ISBN 978-81-7993-402-9.s 83 - 94.
  • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. The Norwegian coastal employment system: What It Was and What It Is. (prosjekt) Maritime Studies 2011; Volum 10 (1). ISSN 1872-7859.s 31 - 56.
  • Johnsen, Jahn Petter; Murray, Grant Daniel; Neis, Barbara. North Atlantic Fisheries in Change. From Organic Associations to Cybernetic Organizations. (fulltekst) Maritime Studies 2009; Volum 7 (2). ISSN 1872-7859.s 55 - 82.
  • Sinclair, Peter R.; Johnsen, Jahn Petter; Ripley, Paul. Power and the Production of Science. Assessing Cod Stocks as the Mechanistic Fishery Collapses. (fulltekst) Maritime Studies 2009; Volum 7 (2). ISSN 1872-7859.s 35 - 53.
  • Johnsen, Jahn Petter; Holm, Petter; Sinclair, Peter; Bavington, Dean. The Cyborgization of the Fisheries. On Attempts to Make Fisheries Management Possible. (fulltekst) Maritime Studies 2009; Volum 7 (2). ISSN 1872-7859.s 9 - 34.
  • Johnsen, Jahn Petter. Forvaltning, styring og kybernetisering i norsk fiskerinæring. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2281-4.s 95 - 107.
  • Nordstrand, Kristin Berg; Johnsen, Jahn Petter. Lokalsamfunnet - infrastruktur eller kulisse for fisketurisme. Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-22807.s 303 - 320.
  • Murray, Grant Daniel; Neis, Barbara; Johnsen, Jahn Petter. Lessons Learned from Reconstructing Interactions between Local Ecological Knowledge, Fisheries Science and Fisheries Management in the Commercial Fisheries of Newfoundland and Labrador, Canada. (fulltekst) Human Ecology 2006; Volum 34 (4). ISSN 0300-7839.s 549 - 571.s doi: 10.1007/s10745-006-9010-8.
  • Johnsen, Jahn Petter. The evolution of the “harvest machinery”: why capture capacity has continued to expand in Norwegian fisheries. (fulltekst) Marine Policy 2005; Volum 29 (6). ISSN 0308-597X.s 481 - 493.s doi: 10.1016/j.marpol.2004.04.009.
  • Johnsen, Jahn Petter. Latour, natur,og havforskere - hvordan produsere natur?. Sosiologi i dag 2004 (2). ISSN 0332-6330.s 47 - 67.
  • Jacobsen, Eivind; Almås, Reidar; Johnsen, Jahn Petter. Introduksjon. Abstrakt forlag 2003 ISBN 978-82-7935-081-1.s 9 - 37.
  • Almås, Reidar; Haugen, Marit S.; Johnsen, Jahn Petter. Bygder og forskning i 20 år. Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-519-1816-2.s 9 - 17.
  • Johnsen, Jahn Petter. Fiskeren fra veidemann til "advokat". Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-519-1816-2.s 91 - 108.
  • Verstad, Berit; Husmo, Marit; Johnsen, Jahn Petter. Bygdeungdom og likestilling. Tapir Akademisk Forlag 2000.s 101 - 120.
  • Verstad, Berit; Husmo, Marit; Johnsen, Jahn Petter. Bygdeungdom og likestilling : den selvfølgelige, men slitsomme likestillingen. 2000.s 101 - 120.
  • Båtevik, Finn Ove; Heggen, Kåre; Olsen, Grethe Mattland; Husmo, Marit; Johnsen, Jahn Petter. Ny yrkesutdanning - kompetanse for regionane?. 1999 ISBN 82-518-3906-8.s 61 - 77.
  • Johnsen, Jahn Petter. Recruitment of fishermen in the late modernity. 1998.s 161 - -172.
  • Hoel, Alf Håkon; Johnsen, Jahn Petter. EFs fjernfiske: kriseløsning eller strategi?. 1993 ISBN 82-7595-009-0.s 91 - 104.
 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 199 - 216.
 • Carothers, Courtney; Criddle, Keith R.; Chambers, Cathrine P.; Cullenberg, Paula J.; Fall, James A.; Himes-Cornell, Amber H.; Johnsen, Jahn Petter; Kimball, Nicole S.; Menzies, Charles S.; Springer, Emilie S.. Fishing People of the North. Cultures, Economies, and Management Responding to Change. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 131 - 152.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskeren som forsvant? Avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring i et aktør-nettverk-perspektiv. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1918-5.
 • Jacobsen, Eivind; Almås, Reidar; Almas, Reidar; Johnsen, Jahn Petter; Johnsen, Jahn Petter. Den politiserte maten. Abstrakt forlag 2003 ISBN 978-82-7935-081-1.s 193 - 213.
 • Almås, Reidar; Haugen, Marit Synnøve; Johnsen, Jahn Petter. Bygdeforskning gjennom 20 år. Tapir Akademisk Forlag 2002 ISBN 82-519-1816-2.s 91 - 108.
 • Johnsen, Jahn Petter; Husmo, Marit. Fra bygd og fjord til kafébord?. Tapir Akademisk Forlag 2000 ISBN 82-519-1586-4.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective. Mare Conference 2022-06-25 - 2022-06-27 2022.
 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Salmon farming in the North: How do we regulate growth?. Fram Forum 2021; Volum 10. ISSN 1893-5532.s 50 - 53.
 • Johnsen, Jahn Petter; Rød, Henning. Snurrevad. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2021.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hekktråler. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020.
 • Johnsen, Jahn Petter. Drivgarn. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020.
 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Simonsen, Knud; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Young, Nathan; Johnsen, Jahn Petter; Sønvinsen, Signe A.; Robertsen, Roy. Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts. (fulltekst) 2020 (47/2020) ISBN 978-82-8296-664-1. ISSN 1890-579X.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Johnsen, Jahn Petter. Et ran av kysten?. Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Johnsen, Jahn Petter. Rettelse – ny feil følger!. Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny arealkrevende næring?. Blå skog-uka 2020-11-09 - 2020-11-13 2020.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Johnsen, Jahn Petter. Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?. Digitalt faglig seminar 2020-08-19 - 2020-08-19 2020.
 • Johnsen, Jahn Petter. Professor:-Viktig å vite hva en sammenligner faktisk lengde med.. (fulltekst) 2020.
 • Johnsen, Jahn Petter; Finstad, Bjørn-Petter. Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer. (fulltekst) Fiskeribladet 2020. ISSN 0805-5289.
 • Johnsen, Jahn Petter. Norsk fiskeripolitikk for dummies. (fulltekst) 2019.
 • Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth. "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. (fulltekst) 2019 (2/2019) ISBN 978-82-8296-579-8. ISSN 1890-579X.
 • Johnsen, Jahn Petter. Nytt kvotesystem - ny kurs?. Vesterålen skreikonferanse, Hvor går veien for skreien? 2019-02-14 - 2019-02-14 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter. Torskefiske. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter. Bifangst. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale? Om endringene i kvotesystemet. Årsmøte i Fiskarlaget Nord 2019-09-05 - 2019-09-05 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter. Tull med tall for Torbjørn Trondsen. (fulltekst) FiskeribladetFiskaren 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Det nye kvotesystemet. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale?. Lunsjseminar, BDO, Trondheim 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Tveiterås, Kathrine. Politiske kompromisser i praksis: Fiskeripolitikk og kvotesystem i Norge. Fagseminar for stortingsreferenter 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet. (fulltekst) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Vil ha kontakt med skippere. (fulltekst) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari; Aadland, Camilla. Forskere vil intervjue fiskeskippere. 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (fulltekst) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Roger B.; Ellingsen, Kari. Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet. (fulltekst) 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter. How to govern ungovernable objects?. The Shellfish Symposium 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.
 • Johnsen, Jahn Petter. Makrellstørje- fiske. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Marin planlegging som forvaltningsinstrument. Seminar om kystsoneplanlegging og datagrunnlag 2018-02-27 - 2018-02-27 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. What do the Great Barrier Reef management and Norwegian spatial fisheries management have in common?. ICES Workshop on Coexistence and Synergies in Marine Spatial Planning 2018-04-04 - 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Creation of political spaces at sea. Some lessons to be learned from spatial regulations in Norwegian fisheries. Little Tools Workshop 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Områdeforvaltning ute og hjemme, hva kan vi lære om flerbruk av sjø i Australia og i Norge?. Fagsamling for arealseksjonen i Fiskeridirektoratet av Troms og Finnmark 2018-04-25 - 2018-04-25 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Co-management(samforvaltning)og andre samfunnsvitenskapelige perspektiver inn mot reguleringen av fiskeri og akvakultur. Arbeidsmøte om fiskeri- og akvakulturlovgiving 2018-05-28 - 2018-05-29 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Mye og mangt om båta og folk. Nordnorsk Magasin 2018 (2). ISSN 0332-6004.s 31 - 31.
 • Johnsen, Jahn Petter. Lille Lofoten. (fulltekst) 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Marine governance and socio-ecological change: Examples from Great Barrier Reef and Norway. IDEAL Annual Meeting with International Scientific Commitee 2018-10-08 - 2018-10-14 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen. Den rettighetsbaserte dreining –Utviklingstrekk og utfordringer. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan kan et nytt kvotesystem innfri både næringens og samfunnets krav og forventninger?. Kyst, fiske og framtid 2018-11-22 - 2018-11-22 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Sluttseddel – fiskeri. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Småskalafiske. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Industrielle fiskerier. (fulltekst) Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Nytt kvotesystem for kystflåten: Muligheter og begrensinger. Møte i Lofotrådet 2018-12-12 - 2018-12-12 2018.
 • Johnsen, Jahn Petter. Den kybernetiske fiskerinæringas tilkomst/The Coming of the Cybernetic Fishing Industry. 2017 ISBN 978-82-303-3659-5.s 187 - 201.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (data) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.
 • Johnsen, Jahn Petter. How the Fisheries are made Governable – about Fish, Cyborgs and Spatial Regulations in Norway. Blue Box Seminar 2017-02-17 - 2017-02-17 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. Per Sandberg stadfester folkets eiendomsrett. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Johnsen, Jahn Petter. Recruitment Challenges in Norwegian Fisheries. Roundtable about Fogo Island fisheries 2017-05-20 - 2017-05-20 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan kan vi forstå fiskeriene?. (fulltekst) 2017.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.
 • Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi. Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). (fulltekst) 2017 (13/2017) ISBN 978-82-8296-502-6. ISSN 1890-579X.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan gjøre havet regjerlig?. UIT-frokost 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. What are the limits to the governability of a fishery? A talk about the power of creationism. IDEAL Research Centre, Annual meeting of Scientific commitee 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan kan fiskeridirektoratet styrke sin kompetanse innen kystsoneplanlegging?Hva kan være NFHs rolle?. Fiskeridirektoratets planforum 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Marshall, Nadine; Morrison, Tiffany. Two approaches to complexity and ecosystem management: How fisheries are made governable in Norway and Queensland, Australia (work in progress). People and the Sea MARE 2017 2017-07-04 - 2017-07-07 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. Regulering for orden, frihet eller bærekraft? Hvilke verdier ivaretar områdereguleringene i fiskeriene?. Forskningsdagene 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. How Norwegian salmon rawed to success in Japan. (fulltekst) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (omtale) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (omtale) 2017.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fra randen av Nord-europa til Ildlandet i sør. Nordnorsk Magasin 2016. ISSN 0332-6004.s 12 - 13.
 • Johnsen, Jahn Petter. Framtidas kvotesystem? Revolusjon eller omkalfatring. Årsmøte Norges Kystfiskarlag 2016-05-12 - 2016-05-13 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter. Regulering mot grønt skifte: Noen tanker. Årsmøte Norges Kystfiskarlag 2016-05-12 - 2016-05-13 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter. How the fisheries became governable - the Cyborgization of the North Atlantic Fishing Industry. Science with Sushi- seminars (omtale) 2016-08-30 - 2016-08-30 2016.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter. Oppdrettsvirksomhetens mørke sider: Anmeldelse av Kjersti Sandvik, «Under overflaten. En skitten historie om det norske lakseeventyret.» Gyldendal 2016, Sakprosa, 256 s. Anmeldt av Jahn Petter Johnsen Nordnorsk Magasin 3-2016. (fulltekst) Nordnorsk Magasin 2016 (3). ISSN 0332-6004.s 28 - 29.
 • Gjertsen, Arild; Sandersen, Håkan Torleif; Johnsen, Jahn Petter. In search of the missing governance object: Climate adaption in Norwegian Aquaculture. Littoral 2016 2016-10-25 - 2016-10-27 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter. Norwegian fisheries management - an overview. Møte med Department of Agriculture and Fisheries, Queensland Government 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Havbruk: En autostrada uten huller eller.....?. Seminar om marin bioøkonomi 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan forvalte mennesker, koraller og havslanger. (fulltekst) 2016.
 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Report from fact-finding mission to Ghana 8-21 August 2015. (fulltekst) 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter. Noen refleksjoner omkring intervju og intervjuteknikk. Fagmøte for rådgivere i Fiskeridirektoratet 2015-03-03 - 2015-03-03 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter. You can not see that border under water! The use of spatial management at sea in Norway. Mare Conference, People and the Sea VIII 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.
 • Knol, Maaike; Bavinck, Maarten; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; van Leeuwen, Judith; Pascual-Fernandez, Jose J.; Raakjær, Jesper; van Tatenhove, Jan. Innovative marine governance for Blue Growth: Setting a research and training agenda. Mare Conference People and the Sea VIII 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter. Small-scale fisheries in Norway. Mare Conference: People and the Sea VIII 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter. Forvitring eller forandring. Framtida for kysten og fiskeriene. Strategiseminar Bud og Hustad forsikring 2015-09-05 - 2015-09-05 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild. Aquaculture governance and controversy in Norway. Aqualog Workshop: Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic. From controversy to dialogue 2015-04-14 - 2015-05-15 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter. Oral briefs about fisheries for international journalists on press trip with the Norwegian Coast Guard 20.-21. May 2015, hosted by The Norwegian Ministry of Foreign Affairs.. 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.
 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.
 • Johnsen, Jahn Petter; Celius, Håkon. Forvaltning av marine ressurser i kystsonen i Tvedestrand. En utforskende studie av aktører og berørte parters involvering i prosesser mot et lokalt tilpasset forvaltningsregime. (fulltekst) 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Bomkast om privatisering av havet Anmeldelse av Henning Røed, "Fiskehistorier" Forlaget Manifest, 2013. (fulltekst) Nordnorsk Magasin 2014; Volum 37 (1). ISSN 0332-6004.s 28 - 29.
 • Johnsen, Jahn Petter. Kystsamfunn, endring og fiskerienes kulturarv. Nordnorsk Magasin 2014; Volum 37 (1). ISSN 0332-6004.s 20 - 21.
 • Johnsen, Jahn Petter. Norge vil ikke ha fiskeriavtale i Arktis. (fulltekst) 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Norge bremser for fiskeriavtale i Arktis Intervju for oppslag i FiskeribladetFiskaren. 2014.
 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Johnsen, Jahn Petter. Organisering og rådgivning fra ICES til norsk forvaltning. Faglig konferanse (fulltekst) 2014-04-24 - 2014-04-24 2014.
 • Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy. Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?. (fulltekst) 2014 (37/2014) ISBN 978-82-8296-222-3. ISSN 1890-579X.
 • Johnsen, Jahn Petter. EUs fiskeripolitikk. Europastudiet NTNU 2014-09-17 - 2014-09-17 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Bør deltagerloven avvikles?. Fagseminar Fiskeridirektoratet 2014-10-01 - 2014-10-01 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. "Kampen om plass på kysten". Årsmøte i Nordland fylkesfiskarlag 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Forskning på fiskerirekruttering. (fulltekst) 2014.
 • Solås, Ann-Magnhild; Johnsen, Jahn Petter. Med lov og skjønn skal kysten forvaltes. 2014.
 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Oppsummering av funn fra spørreundersøkelse om arealbruk og arealtigang i oppdrettsnæringa. 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Det norske fiskeriforvaltningssystemet Rettigheter i fellesskapets tjeneste. Seminar for journaliststudneter fra Grønland 2014-04-01 - 2014-04-01 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. The creation of coastal space: How local ecological knowledge becomes relevant –some findings from iCoast. Forelsing for Høstskolestudenter 2014-09-15 - 2014-09-15 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter. Quotas in Society's service? The use of transferable quotas in the commercial Norwegian Coastal Cod Fisheries. Møte 2014-03-07 - 2014-03-07 2014.
 • Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang. (fulltekst) 2014 (27/2014) ISBN 978-82-8296-202-5. ISSN 1890-579X.
 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser. Norsk Sjømat 2014 (1). ISSN 0807-1551.s 28 - 29.
 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Torsethaugen, Knut; Sunde, Leif Magne; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Karlsen, Kine Mari. Havbruksnæringen lokalitetstilgang i et samfunnsperspektiv. Programkonferansen HAVBRUK 2014 2014-03-31 - 2014-04-02 2014.
 • Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang?. Styremøte i prosjekt havbruksnæringens lokalitetstilgang 2014-06-12 - 2014.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Kampen om plass på kysten. Årsmøte i Nordland fylkesfiskarlag 2014-10-03 - 2014.
 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Johnsen, Jahn Petter. Framtidig lokalitetstilgang - Gir krav og dokumentasjon areal og goodwill?. TEKMAR 2014 2014-12-02 - 2014.
 • Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari. Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (4). ISSN 0332-7132.s 46 - 48.
 • Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Robertsen, Roy; Johnsen, Jahn Petter. Hva må til for å løfte produksjonen fram mot 2030?. Norsk Sjømatsråds Havbrukskonferanse 2013-11-28 - 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Kampen om plass på kysten. Teknas kursdager 2013-01-10 - 2013-01-11 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Larsen, Trine Holm. Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning. Sluttkonferanse (fulltekst) 2013-04-17 - 2013-04-17 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskeri- og kystsamfunn i endring – kulturarvens rolle. Attraksjonskraft Nordnorge Nasjonal kystkulturkonferanse (fulltekst) 2013-04-23 - 2013-04-25 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Toften, Hilde; Hoel, Alf H.; Robertsen, Børre. Hva må til for å sikre verdiskapning og bærekraftig vekst i havbruksnæringa i Troms?. Samrådsmøte havbruksstrategi form Troms 2013-03-14 - 2013-03-14 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. "Forskning gir svaret". 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Marin planlegging som forvaltningsinstrument – hvorfor engasjere seg?. Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy - Innspillsseminar 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.
 • Johnsen, Jahn Petter. Intervju om rekruttering i forbindelse med oppslag om forgubbing i fiskeryrket i NRK Nordland. 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Governability and governmentality in fisheries governance!. MARE Conference – People and the Sea VII – Maritime Futures 2013-06-25 - 2013-06-28 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Politiske og sosiologiske perspektiver på fordeling av ressursrenten. Temakonferanse 2013-08-21 - 2013-08-21 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruksnæringens lokalitetstilgang - Utfordringer og kunnskapsbehov. Arbeidsmøte 2013-04-18 - 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Noen refleksjoner omkring intervju og intervjuteknikk (med påfølgende gruppearbeid/øvelse). Fiskeridirektoratets Planforum 2013-11-13 - 2013-11-13 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskerinæringa og ombygginga av kysten. Gjesteforelesing på geografi NTNU 2013-10-24 - 2013-11-24 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. EUs fiskeripolitikk. Europastudiet ved NTNU 2013-10-23 - 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Bruken av sjøareala – kamp om plass?. Planseminar om planlegging i sjø 2013-11-20 - 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Velger familie og fritid fremfor fiskeryrket. (fulltekst) 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskere slutter. 2013.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fra nasking til næring - samarbeid om lokal utvikling. Nordnorsk Magasin 2012 (1). ISSN 0332-6004.s 15 - 17.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Can the development towards Marine Spatial Planning strengthen local power?. International Symposium on Rebuilding Collapsed Fisheries and Threatened Communities 2012-09-30 - 2012-10-04 2012.
 • Johnsen, Jahn Petter. Framtidsblikk på nordiske kystsamfunn: Hvilke muligheter og valg står kystsamfunnene overfor?. "Fiskeripolitikk i bevegelse" Nordisk fiskerikonferanse (fulltekst) 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Areal som forvaltningsobjekt. Sluttkonferanse iKyst (fulltekst) 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. En marin stormakt. Fiskaren 2012; Volum 5 (136). ISSN 0015-3095.s 16 - 16.
 • Johnsen, Jahn Petter. Er fiskerne og havforskerne egentlig gode venner?. Fiskerikandidaten 2011.s 10 - 11.
 • Johnsen, Jahn Petter; Holm, Petter. Quotas in Society’s Service? The use of transferable quotas in the commercial Norwegian Coastal Cod Fisheries. Fishing People of the North 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.
 • Bjørkan, Maiken; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter. Fishing for Advice: The Case of the Norwegian Reference Fleet. 2011 ISBN 9788282660259.
 • Johnsen, Jahn Petter. Myter eller fakta om folk fra vest og nord. Anmeldelse av: Jan Vea To kulturer. En sammenliknende undersøkelse av det vestnorske og det nordnorske kystsamfunnet med hovedvekt på det 19. og 20. århundret Høyskoleforlaget, Kristiansand, 480 s. Illustrert. Nordnorsk Magasin 2010 (2). ISSN 0332-6004.s 32 - 32.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystplanlegging og utvikling Foredrag for FKD. Fagmøte/infomøte FKD 2010-04-13 - 2010.
 • Johnsen, Jahn Petter. Rettigheter i fellesskapets tjeneste:Eksempel fra det norske kystfisket. Seminarer om fiskeriforvaltningene i Norden (fulltekst) 2010-06-09 - 2010-06-10 2010.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Arealressurs, styring og kompleksitet. Havbruk 2010 Programkonferanse 2010-04-19 - 2010-04-21 2010.
 • Johnsen, Jahn Petter. ICoast. Coastal Area Management and Challenges in Norway. Water Biological Resources Development in the Arctic Region and International Cooperation (SEDOV seminar) 2010-09-16 - 2010-09-17 2010.
 • Johnsen, Jahn Petter. What are the effects of stimulating longline fisheries with special reference to regional development?. Workshop on longlining (fulltekst) 2010-10-19 - 2010-10-20 2010.
 • Johnsen, Jahn Petter. Intervju om mulig salg av Nergård-konsernet til Aker. 2010.
 • Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Oppdrettsnæringens minimale araelbeslag er i svak vekst og sterk endring. Norsk Fiskeoppdrett 2010; Volum 35 (8). ISSN 0332-7132.s 48 - 51.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fisker mot strømmen. 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Hvordan kan fiskerinæringa rekruttere?. Sjømatdagene 2009-01-20 - 2009-01-21 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystutvikling. Møte i Finnmark sjølaksefiskerforening 2009-06-20 - 2009-06-20 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystutvikling I-kyst. Foredrag for arealutvalget. Faglig møte, ekspertutvalget for arealbruk i kystsonen 2009-12-10 - 2009-12-10 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Hvordan kan fiskerinæringa rekruttere? Foredrag for Havavdelinga i FKD onsdag 11. mars 2007. Faglig møte 2009-03-11 - 2009-03-11 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter. Ikyst Integrert kystutvikling, Tromsømiljøets bidrag. Faglig møte, workshop 2009-03-23 - 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hvordan skal kysten se ut i framtida?. Faglig møte, workshop 2009-03-23 - 2009-03-24 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter. Scientific fishery knowledge – a key to understand changes in fishery and coastal cultures?. Celebrating Coastal Culture in Portuguese and Norwegian Everyday Life 2009-07-08 - 2009-07-10 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.
 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Skal rydde vei for vekst på kysten. 2009.
 • Eliasen, Søren; Sverdrup-Jensen, Sten; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter. Nordic experience of fisheries management. Seen in relation to the reform of the EU Common Fisheries Policy. (fulltekst) (sammendrag) 2009 ISBN 978-92-893-1952-2.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.
 • Johnsen, Jahn Petter. "Lettlest om Lofoten" Bokmelding. Rolf M Aagaard og John-Arne Ø. Gundersen : Lofoten, mannen - skreien - havet. Cappelen Damm, 2008 206s. Nordnorsk Magasin 2009 (1). ISSN 0332-6004.s 33 - 33.
 • Johnsen, Jahn Petter. Endring i fiskeriene. Fiskaren 2009. ISSN 0015-3095.
 • Johnsen, Jahn Petter. Vil sparke Røkke - lever selv på spesialregel. 2009.
 • Maurstad, Anita; Hauan, Marit Anne; Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter; Braathen N., Jonette; Sunnanå, Knut. Se Torsken – en utstilling om torskens mange ansikt. Vandreutstilling 2008-09-26 - 2013-12-31 2008.
 • Johnsen, Jahn Petter. Optimistiske fiskere. 2008.
 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom marked og nettverk: Om fiskerirekruttering og sysselsettingsystemer i fiske. 2008.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fisker i dag, ikke som før. Nordnorsk Magasin 2007 (2). ISSN 0332-6004.s 4 - 7.
 • Johnsen, Jahn Petter; Murray, Grant Daniel; Neis, Barbara; Holm, Petter. Fisheries systems in change – towards cybernetic organisations in the fisheries. People and the Sea IV: 'Who Owns the Coast?' 2007-07-05 - 2007-07-07 2007.
 • Sinclair, Peter R.; Johnsen, Jahn Petter; Ripley, Paul. Power and the Production of Science: Assessing Cod Stocks as the Cyborg Fishery Collapses. People and the Sea IV: 'Who Owns the Coast?' 2007-07-05 - 2007-07-07 2007.
 • Johnsen, Jahn Petter. Co-management in small-scale fisheries – does it solve any problems?. Small-scale fisheries - A challenge for fisheries management (data) 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.
 • Johnsen, Jahn Petter. Hva i all verden er det som har skjedd i Nord-Norge?. Nordnorsk Magasin 2006; Volum 29 (2). ISSN 0332-6004.s 6 - 6.
 • Johnsen, Jahn Petter. Norges Fiskarlag – Fra representant for breie samfunnsinteresser til styringsinstrument?. Norges Fiskarlags sekretærkonferanse 2006-03-07 - 2006-03-08 2006.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fangstmaskineri og kybernetikk Teknologisk og regional utvikling i norsk fiske. Regionalpolitisk seminar i Nuuk 2006-05-19 - 2006-05-22 2006.
 • Johnsen, Jahn Petter. How Ideology Counts From Human Organizations to Cybernetic Organization in Primary Food Production. 16. World Congress of Sociology 2006-07-23 - 2006-07-29 2006.
 • Johnsen, Jahn Petter. The Coming of the Cyborg Fish. How resource management is made possible. Revidert presentasjon bygd på presentasjonen ved samme navn på Mare-konferansen "People and the sea, Amsterdam 2005. Rambu-prosjektseminar 2006-02-07 - 2006-02-08 2006.
 • Johnsen, Jahn Petter. The Cyborg Fish Hompepage. Nettside for prosjektet "The coming of the Cyborg Fish - how management becomes possible". (prosjekt) 2006.
 • Johnsen, Jahn Petter; Murray, Grant Daniel; Neis, Barbara. How knowledge changes in the fisheries. 2006 (3/06). ISSN 0801-7263.
 • Johnsen, Jahn Petter; Holm, Petter; Sinclair, Peter R.; Raanes, Stein Arne. The coming of the Cyborg Fish: How resource management is made possible. Mare Conference People and the Sea III (fulltekst) (prosjekt) 2005-07-07 - 2005-07-09 2005.
 • Forbord, Magnar; Johnsen, Jahn Petter. Political rhetoric, conception of ‘the farmer,’ and implications for recruitment. Paper 09/04. 2004.
 • Johnsen, Jahn Petter; Murray, Grant Daniel; Neis, Barbara. How knowledge changes in the fisheries. XI World Congress of Rural Sociology 2004-07-25 - 2004-07-30 2004.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiske - fra livsstil til yrke. 2003 (nr 5/03). ISSN 1503-2736.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fra storfortelling til småhistorier: Essay i vitenskapsteori. 2003 (nr 4/03). ISSN 0801-7263.
 • Johnsen, Jahn Petter. Paradigm lost?: The post-modern situation in the fisheries in Finnmark, Norway. 2003 (nr 5/03). ISSN 0801-7263.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring. (fulltekst) 2002.
 • Johnsen, Jahn Petter. Marine samfunn - Samfunnsmessige forutsetninger for økt verdiskapning i marin sektor. Befolkningsutvikling i kystsamfunn. 2002 (nr 2/02). ISSN 1503-2035.
 • Johnsen, Jahn Petter. Konsekvenser av omsettelige kvoter i norsk fiske : prøveforelesning for dr.scient.-graden i fiskerivitenskapved Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø 28.02.03. 2002 (nr 1/02). ISSN 1503-2736.
 • Johnsen, Jahn Petter. Bokanmeldelse av: Ungdom : i spenninga mellom det lokale og det globale / Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust og Tormod Øia (red.). Tidsskrift for ungdomsforskning 2002; Volum 2 (1). ISSN 1502-7759.s 91 - 94.
 • Johnsen, Jahn Petter. Flipper and the recruitment to the Norwegian fishing fleet. 1999 (nr 1/99). ISSN 0801-7263.
 • Johnsen, Jahn Petter. Kvifor er det ingen ungar i fjøra?. Nordnorsk Magasin 1996; Volum 19 (3/4). ISSN 0332-6004.s 24 - 25.
 • Holm, Petter; Johnsen, Jahn Petter. Hovedavtalen for fiskerinæringa ved en norsk EF-tilpasning. 1990.
 • Johnsen, Jahn Petter. Fiskeriutvikling ved Lake Victoria: et resultat av planlagt organisering og planløs tilpasning. (fulltekst) 1989.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Marin ressursforvaltning, fiskeri- og oppdrettsforvaltning og utvikling i verdens fiskerier

  Undervisning

  Pedagogisk mappe

   

  PhD-veiledning (Hoved og biveileder)

  6. Smith, Glen (2018) Governance and power in the planning of Scotland's seas

  5. Solås, Ann-Magnhild (2014) Regjerlig kyst? Kunnskap og politikk i kystsoneplanlegging

  4. Solstrand, Maria-Victoria (2014) Marine tourism fisheries - Challenges of governance and governability Northern Norway as a case study  

  3. Sønvisen, Signe Annie (2013) Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change 

  2. Bay-Larsen, Ingrid Agathe (2013) Bureaucrats and Boundaries. The changing intersection between experts, local communities and environmental administration in nature protection

  1. Bjørkan, Maiken (2011) Fishing for Advice: the case of the Norwegian Reference Fleet 

   

  Veiledning masteroppgaver (Hoved- og medveileder)

   45. Jonassen, Runa Ösp Gudmundsdottir (2022) Bevaring av marine områder i Norge. en studie av hvordan det norske rammeverket for bevaring av marine områder gjennomføres i praksis. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  44. Balstad, Rachel Margrethe (2022) Bærekraft i handel med fersk laks og torsk mellom Norge og Frankrike En studie av tiltak og holdninger til bærekraft blant norske eksportører og franske importører. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  43. Myrbakken, Petter Straumsnes (2022) Hvordan er hensynene til fiskeri og havbruk ivaretatt i kystsoneplanleggingen. En analyse av planprosesser i Vesteråeln og Oslofjorden. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  42.  Nordstrand, Ole Erik Aal (2022) An analysis of the "on/off" Barents Sea capelin fishery. Implications for sustainable management of a fluctuating fish stock. Master Thesis in International fisheries Management.

  41. Danielsen, Marte Sofie (2022) Sosial bærekraft i sjømatnæringen- Er næringen klar for åpenhetsloven? En kartlegging av norske sjømatbedrifters arbeid og rapportering på menneskerettigheter. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  40. Panta, Barsha (2022). Cage fish farming for the livelyhood improvement of the local people in Kulekhani, Nepal. Master Thesis in International Fisheries Management

  39. Gamst Vilde Elfrida (2022) Sysselsettingsystem i havbruksnæringen. En undersøkelse av sysselsettingssystemet i tre havbruksbedrifter 

  37 og 38. Harland, Amalie Oda; Hemmingsen, Ingvild Kamilla (2021) Implementering av havbruk til havs - Kan havbruk ut til territorialgrensen øke næringens arealtilgang? Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  36. Valøy, Evelyn (2021) Politisk skjønn eller objektive kriterier? En studie av lokalitetstillatelsens kriterier og lokalitets-MTB som forvaltningsinstrument. Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  35. Richardsen, Birthe (2021) Åpen gruppe som rekrutteringsarena for fiskeri- Vil åpen gruppe kunne fungere som en rekrutteringsvei for unge fiskere i dagens fiskerisysselsettingssystem? Masteroppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap

  34. Eilertsen, Remy Andre' (2020) Capture based aquaculture and sustainability. The social and economic perspective. Master thesis in International Fisheries Management

  33. Singh, Sourab (2020) Challenges for implementation of the FAO's Voluntary Guidelines for Securing Small-scale Fisheries. A case study of Small-Scale fisheries in India. Master thesis in International Fisheries Management.  

  32. Olsen, Rosa (2020) Rekruttering av fiskere på Færøyene. En studie av sysselsettingsssytemet og rekrutteringsmeskanismene i den færøyiske fiskeflåte. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap.

  31. Rasmussen, Sofie Krogh (2020) Rekruttering til fiskeri i Lebesby kommune. Hvordan har reguleringssystemet påvirket sysselsettingssystemet i fiske i et lokalsamfunn i Lebesby? Masteroppgave Fiskeri- og havbruksvitenskap.

  30. Hansen, Runar (2020) Hva påvirker store kystfartøys valg av landingssted? En studie av relasjoner og tilhørighet til lokalsamfunn. Masteroppgave Fiskeri- og havbruksvitenskap.

  29. Nguyen Thi Ha Nguyen (2019) Climate change impacts on livelihoods in marine ecosystem dependent coastal communities in Vinh Luong commune, Nha Trang city with special reference to gender issues.  Program: Marine Ecosystem Management and Climate Change, NTU, NORHED.

  28. Darko, George (2019) Livelyhood impacts of adaptive measures in relation to coastal inundation and submersion in Ghana. The case of Ningo-Prampram coastal area in the greater Accra region. NORHED-program: Marine Ecosystem Management and Climate Change, NTU.  

  27. Grønli, S. L (2019) Muligheter for vekst? En studie av hvordan det nye vekstregimet i norsk havbruksnæring påvirker et oppdrettsselskaps muligheter og stratgier for vekst. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  25 og 26.  Jensen,  S. og J. Gamst (2019) Hvilke ressurser kan små fiskeindustribedrifter mobilisere for å sikre seg råstoff? En studie av relasjon mellom fiskefartøy og fiskeindustrien. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  24. Meinert, P. (2019 ) Eierskap i fiskeflåten. En studie av fartøyeierskap og integrasjon i den norske fiskerinæringen. Masteroppgave i fiskeri- og havbruksvitenskap. 

  23. Osokina, M. (2019) Insitutional aspects of the fisheries management among the Sami people living in the Murmansk region. Master thesis in International Fisheries Management. 

  22. Jentoft, A. R. (2018) The struggle to govern the Snow Crab (Chinoecetes Opilio) in the Barents Sea. Master thesis in International Fisheries Management, UiT.

  21. Århus, A.  (2018) Kast det på havet, eller? Mastergradsoppgave i Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT.

  20. Yokie, A. A. (2017) Perceptions in local communities of the drivers behind ecological changes that take place in Bich Dam, Nha Trang Bay MPA. Master, NORHED, Nha Trang University, Vietnam.  

  19. Huynh Nguen Phuc. (2017) Vulnerability and adaptation of coastal aquaculture and fishing households to impacts of climate cahnge in Quy Nhon City. Master, NORHED, Nha Trang University, Vietnam.

  18. Lund, E-K. (2016) Hvorfor trives kystfiskere så godt når yrket er fysisk krevende og risikoutsatt? En studie av arbeidseksponeringer i kystfiskeflåten og potensielle jobbressurser

  17. Molua, M. E. (2016) Implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries; an institutional solution in fisheries management. The case of the ground-fisheries IFMP, Canada

  16. Anker-Henriksen, O. G. (2015) Bidrar Aquaculture Stewardship Council til å fremme økt bærekraftighet hos norsk oppdrett? Casestudie: Grieg Seafood Finnmarks implementeringsprosess av ASC laksestandard  

  15. Fosso, Yvonne (2015) Int. Fish. Man.  Not Public

  14. Kolflaath, B. S. (2015) The new Common Fisheries Policy and its landing obligation- Implications for governability and legitimacy. A case study of the Scottish mixed roundfish trawl fishery  

  13. Voronova, O. (2015) Implementation of the Ecosystem Approach to Fisheries in the North-East Atlantic. A case study of how the Joint Norwegian-Russian Fishery Commission has worked with the EAF   

  12. Celius, H. (2014) Forvaltning av marine ressurser i kystsonen i Tvedestrand. En utforskende studie av aktører og berørte parters involvering i prosesser mot et lokalt tilpasset forvaltningsregime 

  11. Paudel, N. (2014)  Socio-economic impact of fish farming in indigenous communities, Phewa Lake, Pokhara, Nepal

  10. Sobang, N. B. (2014) Access to fishing grounds and adaptive strategies. The case of Chorkor and Nungua Fishing Communities of Greater Accra, Ghana 

  9. Otterlei, L. K. (2011) The European Union's fisheries partnership agreements: a governability assessment of the case of the Republic of Mozambique 

  8. Nguyen, T. H. H. (2010) Co-management in Trao Reef marine reserve, Vietnam : a transaction costs approach 

  7. Høgi, M. (2010) Risky businesses : a perspective on fishers' risk in the oil versus fish dilemma in Lofoten and Vesterålen  

  6. Paulus, Sarah C. (2009) Int. Fish. Man. Not Public

  5. Korankye, T. (2008) Dealing with HIV/AIDS and poverty in fishing communities : how risky are artisanal marine fisher-folks at Elmina in Ghana? 

  4. Mutatina, A. (2008) Interactive governance approach in mariculture activities in Tanzania : a case study at Mlingotini Village, Bagamoyo  

  3. Belandria O. A. (2007) Fisheries governance mode as a result of political ideologies: The case of the sardine fishery in North-East Venezuela 

  2. Dyspriani, P. (2007) Governance and the study of shrimp revitalization program in Indonesia  

  1. Sønvisen, I. S. (2007) Institusjonsbygging i Vietnam: En bistandssuksess