Personkort bilde

Marianne Iversen

Rådgiver Institutt for informatikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jobber som adminstrativt ansatt på Institutt for Informatikk (IFI) og på prosjektet KvaNT (Kvalitet i utdanning NT-fak 2019-2020).

Arbeidsområder:

 • Utadrettet virksomhet og formidling (web, rekruttering, skolelab m.m.)
 • Førsteårsstudenter (oppfølging og tilrettelegging, mentorordning m.m)
 • Saksbehandling
 • KvaNT

 

 

 • West, Alexander Christopher; Mizoro, Yasutaka; Wood, Shona; Ince, Louise M.; Iversen, Marianne; Jørgensen, Even Hjalmar; Nome, Torfinn; Sandve, Simen Rød; Martin, Samuel A. M.; Loudon, Andrew S. I.; Hazlerigg, David. Immunologic Profiling of the Atlantic Salmon Gill by Single Nuclei Transcriptomics. Frontiers in Immunology 2021; Volum 12. ISSN 1664-3224.s doi: 10.3389/fimmu.2021.669889.

 • Iversen, Marianne; Mulugeta, Teshome Dagne; West, Alexander Christopher; Jørgensen, Even Hjalmar; Martin, Samuel A. M.; Sandve, Simen Rød; Hazlerigg, David. Photoperiod-dependent developmental reprogramming of the transcriptional response to seawater entry in Atlantic salmon (Salmo salar). G3: Genes, Genomes, Genetics 2021; Volum 11 (4). ISSN 2160-1836.s doi: 10.1093/g3journal/jkab072.

 • Iversen, Marianne; Mulugeta, Teshome Dagne; Blikeng, Børge Gellein; West, Alexander Christopher; Jørgensen, Even Hjalmar; Sandve, Simen Rød; Hazlerigg, David. RNA profiling identifies novel, photoperiodhistory dependent markers associated with enhanced saltwater performance in juvenile Atlantic salmon. PLOS ONE 2020; Volum 15 (4). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0227496.

 • West, Alexander Christopher; Mizoro, Yasutaka; Wood, Shona Hiedi; Iversen, Marianne; Ince, Louise; Jørgensen, Even; Nome, Torfinn; Sandve, Simen Rød; Loudon, Andrew S.I.; Hazlerigg, David. A single nuclei transcriptomic analysis of the Atlantic salmon gill through smoltification and seawater transfer. BioRxiv 2020. ISSN 0362-4331.s doi: 10.1101/2020.09.03.281337.

 • West, Alexander Christopher; Iversen, Marianne; Jørgensen, Even Hjalmar; Sandve, Simen Rød; Hazlerigg, David; Wood, Shona Hiedi. Diversified regulation of circadian clock gene expression following whole genome duplication. PLoS Genetics 2020; Volum 16 (10). ISSN 1553-7390.s doi: 10.1371/journal.pgen.1009097.

 • Iversen, Marianne; Myhr, Anne Ingeborg; Wargelius, Anna. Approaches for delaying sexual maturation in salmon and their possible ecological and ethical implications. Journal of Applied Aquaculture 2016; Volum 28 (4). ISSN 1045-4438.s 330 - 369.s doi: 10.1080/10454438.2016.1212756.

 • Iversen, Marianne; Grønsberg, Idun; van den Berg, Jonnie; Fischer, Klara; Aheto, Denis Worlanyo; Bøhn, Thomas. Detection of Transgenes in Local Maize Varieties of Small-Scale Farmers in Eastern Cape, South Africa. PLOS ONE 2014. ISSN 1932-6203.s 1 - 21.s doi: 10.1371/journal.pone.0116147.

 • Iversen, Marianne; Aars, Jon; Haug, Tore; Alsos, Inger Greve; Lydersen, Christian; Bachmann, Lutz; Kovacs, Kit. The diet of polar bears (Ursus maritimus) from Svalbard, Norway, inferred from scat analysis. Polar Biology 2013; Volum 36 (4). ISSN 0722-4060.s 561 - 571.s doi: 10.1007/s00300-012-1284-2.

 • Nordgård, Lise; Bøhn, Thomas; Gillund, Frøydis; Grønsberg, Idun Merete; Iversen, Marianne; Myhr, Anne Ingeborg; Okeke, malachy ifeanyi; Okoli, Arinze Stanley; Venter, Hermoine; Wikmark, Odd Gunnar. Uncertainty and Knowledgegaps related to Environmental Risk Assessment of GMOs. (Fulltekst: DOI:10.13140/RG.2.1.1947.7847 2015.

 • Grønsberg, Idun Merete; Gillund, Frøydis; Nordgård, Lise; Husby, Jan; Hilbeck, Angelika; Iversen, Marianne; Myhr, AI. Miljørisiko ved soppresistent genmodifisert raps. Fokus 2015.

 • Myhr, Anne Ingeborg; Iversen, Marianne; Olsvik, Ørjan. GM-laks - ingen reell trussel for norsk lakseindustri. (Fulltekst: http://fiskeribladetfiskaren.no/innhold/leserinnlegg/?innlegg=674 FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Grønsberg, Idun Merete; Gillund, Frøydis; Nordgård, Lise; Iversen, Marianne; Husby, Jan; Hilbeck, Angelika; Myhr, Anne Ingeborg. Environmental Risk of fungus Resistant Oilseed Rape. (Fulltekst: DOI:10.13140/RG.2.1.4831.3684 2015.

 • Nordgård, Lise; Bøhn, Thomas; Gillund, Frøydis; Grønsberg, Idun Merete; Iversen, Marianne; Myhr, Anne Ingeborg; Okeke, malachy ifeanyi; Okoli, Arinze Stanley; Venter, Hermoine; Wikmark, Odd Gunnar. Uncertainty and Knowledgegaps related to Environmental Risk Assessment of GMOs. (Fulltekst: DOI:10.13140/RG.2.1.1947.7847 2015.

 • Grønsberg, Idun Merete; Gillund, Frøydis; Nordgård, Lise; Husby, Jan; Hilbeck, Angelika; Iversen, Marianne; Myhr, AI. Miljørisiko ved soppresistent genmodifisert raps. Fokus 2015.

 • Myhr, Anne Ingeborg; Iversen, Marianne; Olsvik, Ørjan. GM-laks - ingen reell trussel for norsk lakseindustri. (Fulltekst: http://fiskeribladetfiskaren.no/innhold/leserinnlegg/?innlegg=674 FiskeribladetFiskaren 2015.

 • Grønsberg, Idun Merete; Gillund, Frøydis; Nordgård, Lise; Iversen, Marianne; Husby, Jan; Hilbeck, Angelika; Myhr, Anne Ingeborg. Environmental Risk of fungus Resistant Oilseed Rape. (Fulltekst: DOI:10.13140/RG.2.1.4831.3684 2015.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe