KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi og er et 2-årig prosjekt 2019-2020 tilknyttet NT-fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning.

Prosjektet vil samarbeide aktivt med fakultetets fagmiljøer og fokusere på utdanningsfaglige problemstillinger ved fakultetet knyttet til;

  1. Gjennomstrømning på fakultetets realfaglige studieprogram.
  2. Utvikling og innføring av studentaktive undervisningsformer i emner ved fakultetet.
  3. Bruk av programmering og IKT i realfag og teknologiske fag.
  4. Utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanningen i realfag 8-13.

 
Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 25.02.2021 16:12