KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi er tilknyttet NT-fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Prosjektet var opprinnelig et 2-årig prosjekt 2019-2020, nå forlenget ut juni 2022.

Prosjektet vil samarbeide aktivt med fakultetets fagmiljøer og fokusere på utdanningsfaglige problemstillinger ved fakultetet knyttet til;

  1. Gjennomstrømning på fakultetets realfaglige studieprogram.
  2. Utvikling og innføring av studentaktive undervisningsformer i emner ved fakultetet.
  3. Bruk av programmering og IKT i realfag og teknologiske fag.
  4. Utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanningen i realfag 8-13.

 


Nyheter

Invitation to the Teaching Assistant day March 23 2021

At the beginning of each semester since the spring of 2020 we have arranged “Gruppelærerdagen”. It is a simple training offer for bachelor, master and PhD students who teaches as teaching/learning assistants at the Faculty of Science and Technology. Gruppelærerdagen is in Norwegian, and we have received several request for an offer in English. We are therefore happy to invite you to the first TA-day at NT-fak on March 23 2021!

05.03.2021


Bidrag fra NT-fak på MNT-konferansen 2021

KvaNT med flere fra NT-fak deltar med bidrag på årets MNT-konferanse! Se konferanseprogrammet HER.

05.03.2021


Rapport fra workshopserien "Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene"

I felles initiativ arrangerte Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. Rapport fra kartleggingen med anbefalinger om veien videre er nå tilgjengelig på uit.no/nt/kvant.

05.03.2021
Ansvarlig for siden: Hilja Lisa Huru
Sist oppdatert: 05.03.2021 14:30