KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi er tilknyttet NT-fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning.

For mer info om KvaNT-prosjektet, se under KvaNT 2019-2022.


Nyheter og aktiviteter

Ledig stilling: Førstelektor/universitetslektor innen matematikk

Det er nå en ledig stilling utlyst ved Institutt for matematikk og statistikk gjennom prosjektet "Fleksibelt, regionalt kompetansetilbud for lærere i kjemi og matematikk med programmering" med arbeidsoppgaver bl.a. knyttet til å utvikle og drifte et fleksibelt videreutdanningstilbud for lærere. 

22.12.2022


Læringsfestivalen digital 23. november 2022

Korleis leggje til rette for at studentane lærer å lære? Dette er eitt av spørsmåla Læringsfestivalen digital tek opp 23. november med bidrag bl.a. frå Maarten Beerepoot, UiT – Noregs arktiske universitet. Læringsfestivalen digital er gratis og ope for alle.

23.10.2022


Progress report: SusSTEMEd - placing sustainability at the core of STEM education at UiT

The Beacon (fyrtårn) project SusSTEMEd aims at developing a world-class, sustainable curriculum in the chemical and materials sciences that is grounded in a contemporary socio-economic and ecological context. November 23 2022 Professor Abhik Ghosh will present progress over the first year of the project as well as some plans for the future.

23.10.2022


Integrating Sustainability into the Curriculum Workshop

Through UiT’s new strategic plan UiTs strategi 2022–2030 | UiT sustainability is one area our university will take particular responsibility. October 11 NT-fak hosted a workshop for inspiration for how to integrate sustainability into courses and studies led by Dr. Susan Kaspari, CWU Geological Sciences. Susan is a visiting Fulbright Scholar at UiT and NPI for 2022/2023.

19.10.2022


Rapport: Brukerkurs i matematikk - En prøveordning for prosjektbasert undervisning

Brukerkurs i matematikk har gjennomgått en større revisjon i perioden 2019-2021 hvor KvaNT har vært dypt involvert. Emnet ble omgjort med 3 større gruppeinnleveringer, kalt prosjekter, med avsluttende muntlig gruppeeksamen og inkluderte utvikling av aktiviteter i gruppetimene og tilhørende læringsmateriell bl.a. digitale selvrettende tester. Rapport om arbeidet som helhet kan leses her.

01.07.2022


Uniped ute med nytt nummer

Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk er ute med ett nytt nummer – og der er det et par artikler aktuelle for undervisere i fagmiljøene ved IVT og NT-fak. Den ene artikkelen omhandler fysikkundervisning, og da hva som fremmer samarbeidslæring i innovative læringsaktiviteter. Den andre artikkelen omhandler masterveiledning i kjemi. Spre dem gjerne!

24.06.2021


Gruppelærerdagen høst 2022

Gruppelærerdagen på NT-fak høsten 2022 blir fredag 19. august. Les mer her.

20.06.2022


MNT konferansen 2023

MNT konferansen 2023 blir 16.-17. mars i Stavanger.  Tenker du på om du muligens skal sende inn bidrag til MNT-konferansen? Ønsker du å utvikle din undervisning i fellesskap med andre, vil du ha en mer vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring? NT-fak i samarbeid med IVT har det pågående prosjektet Kultur for deling. Til høsten ønsker vi å samle undervisere i en felles prosess frem mot MNT-konferansen 2023. Les mer og meld din interesse her!

15.06.2022 


Rapport om gjennomstrømming og frafall NT-fak

KvaNT-prosjektets rapport om gjennomstrømming og frafall NT-fak kan nå lastes ned her HER

Torsdag 10. februar kl 10.15-11.00 vil vi presentere rapporten og gi en kort oversikt over resultater og anbefalinger. Velkommen! (https://uit.zoom.us/j/66329789658?pwd=MU05RE82ZzJFVzAyWXZEVjlvMnpZdz09, Meeting ID: 663 2978 9658, Password: 993620)

01.02.2022


Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022

Result ved UiT Norges arktiske universitet inviterer til konferansen Utdanningskvalitet i endring – mellom realiteter og idealer 7. og 8. februar 2022. Tema som belyses er: Hva har økt nasjonalt og lokalt fokus på utdanningskvalitet ført til for studenter, for undervisere og for utdanningsledere som jobber med utvikling og styrking av undervisning og læring? Hvordan kan vi identifisere utfordringer og finne mulige løsninger, og hva kan vi lære av hverandre? 

Les mer og meld deg på HER:

21.01.2022


Læringsfesitvalen - digitale rundebordkonferansar i februar 2022

I februar kan du bli med på to digitale rundebordkonferansar i regi av Læringsfestivalen:

  • Forskningsbasert undervisning og forskning på egen virksomhet – hva, hvorfor og hvordan?
  • Eksamen med programmeringsoppgaver hvor studenter kan teste koden sin underveis – muligheter og utfordringer

Les mer og meld deg på HER.

21.01.2022


UiTs utdanningskvalitetskonferanse 28. november 2021

Ikke gå glipp av UiTs utdanningskvalitetskonferanse! Fra KvaNT bidrar Øistein Søvik og Hilja Huru under Track 1: Emne og studieplanutvikling.

24.11.2021


Webinarfestivalen 24. november 2021

Delta på på Webinarfestivalen 24. november 2021! Fra UiT og NT-fak bidrar Maarten Beerepoot og
David Coucheron med innlegget "
Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett". Det er ingen påmelding, bare å møte opp i zoom.

27.10.2021


Realfagslektorforum høst 2021 har startet opp

Realfaglektorforum er et faglig-sosial tilbud for lektorstudentene i realfag. I høst leder studentassistentene Jenny Landrø og Martin Johansen forumet i samarbeid med mentorordningen,  Skolelaben og KvaNT. Det blir faglig-sosiale møter i løpet av høsten i Skolelaben for førsteårsstudentene, og noen større arrangement hvor alle kull på studieprogrammet inviteres til å være med.

15.09.2021


NT-faks undervisningsseminar H21: PBL-seminar 26. august 2021

Velkommen til seminar om PBL - Problembasertlæring med erfaringer fra Aalborg universitet - Problem-based learning, experiences from Aalborg University with Ole Hejlesen, Professor at Head of Medical Informatics Grp, and others from Dept of Health Science and Technology. 

11.06.2021


Kan fusk på hjemmeeksamen forhindres? KvaNT-lunsjseminar 15. juni 2021 kl 11.15-13.00

For hjemmeeksamen som skjer helt uten tilsyn, er fusk en større bekymring enn for mange andre vurderingsformerProf. Guttorm Sindre ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU vil presentere sin forskning på fusk i MNT-fagene. I tillegg vil vi få noen erfaringer fra NT-fak ved prof. Boris Kruglikov og universitetslektor Øistein Søvik, begge fra Institutt for matematikk og statistikk. 

03.06.2021


Universitets-/førsteslektor i kjemi tilknyttet KvaNT-prosjektet

Det er nå utlyst en ettårig stilling tilknyttet KvaNT! Mer om stillingen HER. Søknadsfrist 9. juni 2021.

02.06.2021


Crash course in NUMBAS: KvaNT lunch seminar June 3, 11.15-12.00

Welcome to crash course in NUMBAS with Elena Malyutina, førstelektor at KvaNT. Are you curious on NUMBAS? Malyutina will give an introduction to the sentral functionality and the main tips you need to get started.

Numbas is an easy way to create online tests. Our free web-based system helps you build the exams you need to challenge your students, complete with videos and interactive diagrams. Really versatile maths e-assessment | Numbas

26.05.2021


KvaNT lunch seminar May 25, 11.15-12.00

”Challenges being a teaching assistant and how to deal with them – findings from a European research project” med Madeleine Lorås, NTNU. Mer info under KvaNT-seminarer.

05.05.2021


European First Year Experience Conference (EFYE) June 7th-9th 2021

Registration deadline May 15th. Participation requires registration but no fee.

KvaNT has three posters at the conference.

22.04.2021


Læringsfestivalen 10.-11. mai 2021

Påmelding til Læringsfestivalen er åpen, med tidlig-pris frem til 26. april. 

Det er flere bidrag fra UiT på festivalen, bl.a. fra KvaNT.

08.04.2021


H5P i helsefaglig pedagogisk webinar 18.03.21 

Læring handler om aktiv deltakelse, og H5P kan skape læringsinnhold som motiverer og engasjerer studentene i læringsprosessen. Kom og la deg inspirere! 

Bl.a. vil stipendiat Børge Irgens fra IMS/KvaNT dele sine erfaringer.

09.03.2021


Invitation to the Teaching Assistant day March 23 2021

At the beginning of each semester since the spring of 2020 we have arranged “Gruppelærerdagen”. It is a simple training offer for bachelor, master and PhD students who teaches as teaching/learning assistants at the Faculty of Science and Technology. Gruppelærerdagen is in Norwegian, and we have received several request for an offer in English. We are therefore happy to invite you to the first TA-day at NT-fak on March 23 2021!

05.03.2021


Bidrag fra NT-fak på MNT-konferansen 2021

KvaNT med flere fra NT-fak deltar med bidrag på årets MNT-konferanse! Se konferanseprogrammet og påmelding HER.

05.03.2021


Rapport fra workshopserien "Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene"

I felles initiativ arrangerte Result, ITA, IVT og NT en workshopserie høsten 2020 med mål om å kartlegge og definere behov for verktøy for både undervisning og vurdering ved UiT innen MNT-fagene. Rapport fra kartleggingen med anbefalinger om veien videre er nå tilgjengelig på uit.no/nt/kvant.

05.03.2021


Logo



Ansvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 03.09.2023 20:47