KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi er tilknyttet NT-fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning.

For mer info om KvaNT-prosjektet, se under KvaNT 2019-2022.


LogoAnsvarlig for siden: Huru, Hilja Lisa
Sist oppdatert: 23.02.2024 14:52