Bilde av Holiman, Kirsten Katharina Barton
Bilde av Holiman, Kirsten Katharina Barton
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak kirsten.k.holiman@uit.no +4777646863 Her finner du meg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Seniorkonsulent/Infotorget

Stillingsbeskrivelse

Ansatt i Seksjon for forskning, utdanning og formidling som er en del av fakultetsadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Jobber på Infotorget som er en del av seksjonen og hele fakultetets førstelinjetjeneste.

Arbeidsoppgaver på Infotorget er blant annet:

-Veilede og informere studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere  og besøkende/publikum generelt.

-Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk, samt  stemple rett kopi.

-Publisere informasjon på UiTs intranett, Fakultets – og Universitetstavla.

-Ha ansvaret for og publisere informasjon/nyheter via Infoskjermene ved Helsefak.

-Utlån/utleie av rom samt postervegger ved Helsefak.

-Administrere og låne ut besøkskort .

-Håndtere innleveringer/utleveringer etter avtale ( arbeidskravsbøker etc.).

-Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjema er tilgjengelig.

- Oversetter fra norsk til engelsk

 Biografiske data:

Utdannet Cand. Philol fra UiT Norges arktiske universitet 2012.

Studiekonsulent  ved institutt for historie des. 2014- juli 2016

Studiekonsulent ved institutt for språk og kultur, aug 2016-juli 2018

Ansatt ved UiT, Helsefak, Seksjon for formidlingstjenester fra aug. 2018-d.d.


 • Espen Wæhle, Kirsten Katharina Barton Holiman :
  Adrian Jacobsen
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Hvilke statshemmeligheter gjemmer de på? Den Norske Historiskeforening (HIFO) - Historikeren Nr. 1-2011 January 1, 2011


  Forskningsinteresser

  Polar- og vitenskapshistorie 

  Johan Adrian Jacobsen

  Human Zoo

  https://uit.no/labyrint/a/Johan_Adrian_Jacobsen


  CV

  Bachelor i historie 2009

  Master i historie 2012