H P13A8125 copy2.jpg
H P13A8125 copy2.jpg
Institutt for språk og kultur hilde.sollid@uit.no +4777646175 918 43115 Tromsø SVHUM A 1032

Hilde Sollid


Professor i nordisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Introducing Indigenising education and citizenship
  2022
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Norway
  2022
 • William Fogarty, Hilde Sollid :
  The power of place and the ‘good citizen’
  2022
 • Anja Maria Pesch, Maria Dardanou, Hilde Sollid :
  Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes
  Linguistic Landscape 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Monica Sætermo, Hilde Sollid :
  Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Florian Hiss, Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Multilingual encounters in Northern Norway
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Språklig mangfold som språkpolitikk i klasserommet
  Målbryting 2019 ARKIV / DOI
 • Hilde Sollid :
  Klasserommet: arena for samspill mellom materielle ressurser og språklige praksiser
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Indigenising Education and Citizenship: Perspectives on Policies and Practices from Sápmi and beyond
  2022
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget - fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2022
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
  2022
 • Hilde Sollid :
  Urfolk og utdanning
  2022
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  Språklig og kulturelt mangfold i det semiotiske landskapet på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk​
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Seaibi
  2022
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2022
 • Hilde Sollid :
  Samiske perspektiv i LK20 – sett fra norskfaget​
  2021
 • Hilde Sollid, Christian Lomsdalen :
  LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen
  05. februar 2021 DATA
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis
  2021
 • Hilde Sollid :
  «Jævla hore, sett deg ned på kne»: Russepappa forsvarer grove russelåter
  06. mai 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Lingvistisk landskap og "verbing"
  09. mai 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Syn på språklæring i et læreplanverk for samisk som andrespråk
  2021
 • Kristin Evju, Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis
  2021
 • Hilde Sollid :
  Indigenising education through language: The Case of Sámi as a Second Language in Norway
  2020
 • Hilde Sollid :
  Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice
  2020
 • Frida Skøyen Martinussen, Hilde Sollid :
  Muntligopplæring i norskfaget – sett fra et elevperspektiv. «Det e jo en øvesak, hvis man øve, blir det bedre!»
  2020
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Sámi curricula
  2020
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen, Kristin Evju :
  Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?
  2020
 • Hilde Sollid :
  Kunnskap om samiske forhold i lærerutdanningene – muligheter og utfordringer
  2020
 • Hilde Sollid :
  Hvordan har samisk språk påvirka de norske dialektene i nord?
  2020
 • Irene Karin Larsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.
  2020
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Samisk i norskfaget i Kunnskapsløftet 2020
  2020 DATA / OMTALE
 • Hilde Sollid :
  Syns det er fint med språkdebatt
  24. februar 2020 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Kvenene/norskfinnene i Norge
  Fagbokforlaget 2020
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Semiotic landscapes from emic and etic perspectives
  2020
 • Hilde Sollid :
  Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk»
  02. november 2020 DATA
 • Thea Øvregard Røhme, Hilde Sollid :
  Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål
  2020
 • Hilde Sollid :
  Tromsødialekten – en omsvermet skjønnhet
  Nordlys 19. juni 2019 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Language education policy – the case of Sámi in Norway
  2019
 • Hilde Sollid :
  Vi må snakke om samisk
  Språkprat 2019 FULLTEKST
 • Lasse Østnes Pedersen, Hilde Sollid, Lise-Mari Lauritzen :
  Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet
  2019
 • Paulette van der Voet, Hilde Sollid :
  Revitalisation through Sami Language education. A critical discourse analysis of the curricula from kindergarten to upper secondary school in Norway
  2019
 • Hilde Sollid :
  Minoritetene i læreplanverket – med særlig vekt på kvensk
  2019 OMTALE
 • Hilde Sollid :
  Váriin, vákkiin, vuonain
  ICE-bloggen 26. april 2019 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Learning on land in the globalised village
  2019
 • Hilde Sollid :
  Hva skjer med tromsødialekta?
  20. juni 2019 FULLTEKST
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  The role of place in Sámi language education
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

  I perioden 2021-2025 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger (MultiTrans)

  https://uit.no/project/multitrans

  Undervisning

  Jeg underviser om den norske språksituasjonen, og særlig om talemål og språklig mangfold, flerspråklighet, språkpolitikk og om språkvitenskapelige teorier og metoder.
  SVHUM A 1032

  Klikk for større kart