Bilde av Sollid, Hilde
Bilde av Sollid, Hilde
Institutt for språk og kultur hilde.sollid@uit.no +4777646175 918 43115 Tromsø SVHUM A 1032

Hilde Sollid


Professor i nordisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time: discursive constructions in the semiotic landscape of a teacher education building in Norway
  International Journal of Multilingualism 2023 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Introducing Indigenising education and citizenship
  Universitetsforlaget 2022 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Norway
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • William Fogarty, Hilde Sollid :
  The power of place and the ‘good citizen’
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Anja Maria Pesch, Maria Dardanou, Hilde Sollid :
  Kindergartens in Northern Norway as semiotic landscapes
  Linguistic Landscape 2021 ARKIV / DATA / DOI
 • Monica Sætermo, Hilde Sollid :
  Reported language attitudes among Norwegian speaking in-migrants in Tromsø
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Florian Hiss, Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Multilingual encounters in Northern Norway
  Acta Borealia 2021 ARKIV / DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget - fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 OMTALE
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Indigenising Education and Citizenship: Perspectives on Policies and Practices from Sápmi and beyond
  Universitetsforlaget 2022 FULLTEKST
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Dialektkrangel, dommeravgang og ramsalt kritikk av «Nordlyskvartalet»
  19. april 2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Tidsskalaer og affekt i diskurser om revitalisering av samisk språk
  2023
 • Hilde Sollid, Florian Hiss :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022
 • Hilde Sollid, Anja Maria Pesch :
  Investigating multilingualism in educational transitions
  2022
 • Hilde Sollid, Anja Maria Pesch :
  Views on Sámi language - past and present​
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Utdanning for, av og om urfolk – fra politikk til praksis
  2022
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  2022 FULLTEKST
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022
 • Hilde Sollid :
  Constructions of colonial relationships in Sámi language education policy in Norway
  2022
 • Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen :
  Sociolinguistic change in Norway - from unity («felleskulturen» eller «enhetskulturen”) to linguistic and cultural pluralism?
  2022
 • Aafke Diepeveen, Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid m.fl.:
  Language, Globalisation and the Nation. The workshop series from a Norwegian perspective
  2022
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Hilde Sollid :
  Urfolk og utdanning
  2022
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  Språklig og kulturelt mangfold i det semiotiske landskapet på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk​
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Seaibi
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Kristin Evju, Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis
  2021
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk I skolen: Fra overordna læreplan til lokal praksis
  2021
 • Hilde Sollid :
  Lingvistisk landskap og "verbing"
  09. mai 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  «Jævla hore, sett deg ned på kne»: Russepappa forsvarer grove russelåter
  06. mai 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Syn på språklæring i et læreplanverk for samisk som andrespråk
  2021
 • Hilde Sollid :
  Samiske perspektiv i LK20 – sett fra norskfaget​
  2021
 • Hilde Sollid, Christian Lomsdalen :
  LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen
  05. februar 2021 DATA
 • Hilde Sollid :
  Kvenene/norskfinnene i Norge
  Fagbokforlaget 2020
 • Hilde Sollid :
  Bitch, jævla homo og kvisetryne – nå tar unge selv et oppgjør med «helt vanlig språkbruk»
  02. november 2020 DATA
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Sámi curricula
  2020
 • Hilde Sollid :
  Syns det er fint med språkdebatt
  24. februar 2020 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Indigenizing Education and Citizenship – Policy and Practice
  2020
 • Irene Karin Larsen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Videosamtale om arbeid med samisk litteratur i norskfaget i vgs.
  2020
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Semiotic landscapes from emic and etic perspectives
  2020
 • Hilde Sollid :
  Indigenising education through language: The Case of Sámi as a Second Language in Norway
  2020
 • Thea Øvregard Røhme, Hilde Sollid :
  Bokmåls- og talemålsavvik i nynorske elevtekstar. Ein kvantitativ studie om bokmåls-­ og talemålsavvik i tekstar skrivne av elevar med nynorsk som hovudmål
  2020
 • Frida Skøyen Martinussen, Hilde Sollid :
  Muntligopplæring i norskfaget – sett fra et elevperspektiv. «Det e jo en øvesak, hvis man øve, blir det bedre!»
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

  I perioden 2021-2025 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger (MultiTrans)

  https://uit.no/project/multitrans

  Undervisning

  Jeg underviser om den norske språksituasjonen, og særlig om talemål og språklig mangfold, flerspråklighet, språkpolitikk og om språkvitenskapelige teorier og metoder.

  SVHUM A 1032

  Klikk for større kart