Partnerinstitusjon:
University of Montpellier

Frankrike

University of Montpellier

Frankrike

Om University of Montpellier

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Du må dokumentere språkkompetanse i fransk på minimum B2-nivå ved søknadstidspunktet til Universitetet i Montpellier.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 studieprogrammer