Partnerinstitusjon:
Bond University

Australia

Bond University

Australia

Om Bond University

Bond University (BOND) ble grunnlagt i 1989 og er rangert som et av de beste små universitetene i verden. BOND har omtrent 4 000 studenter og 1 000 ansatte og er lokalisert nær byen Robina ved Gold Coast, Queensland.

Det juridiske fakultet har utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer