Partnerinstitusjon:
Bond University

Australia

Bond University

Australia

Om Bond University

Bond University (BOND) ble grunnlagt i 1989 og er rangert som et av de beste små universitetene i verden. BOND har omtrent 4 000 studenter og 1 000 ansatte og er lokalisert nær byen Robina ved Gold Coast, Queensland.

Det juridiske fakultet har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Trimesterordning

1. Trimester: januar - april

2. Trimester: mai-august

3. Trimester: september-desember

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

1 standard emne=10 credit points og tilsvarer 7,5 ECTS. UiT-studenter må derfor ta 4 10cp-emner for å fylle fulltids-student-kravet for et semester.

Det kreves at man har fullført minst to semester (fulltid) og har minimum karakteren C i snitt (tilsvarende 2.5/4.00 i det amerikanske systemet).

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer