Partnerinstitusjon:
University College of Northern Denmark

Danmark

University College of Northern Denmark

Danmark

Om University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark (UCN) ble opprettet i 2008 etter en lang rekke med fusjoner.

Universitetet har 9 500 studenter og over 900 ansatte. 

UCN er fordelt på flere campus, i byene Aalborg, Hjørring og Thisted.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtale har:
Institutt for helse- og omsorgsfag: 12 utvekslingsplasser for studenter, 2 for faglig ansatte og 2 for administrativt ansatte.

Institutt for helse og omsorgsfag har også utvekslingsplasser for studenter gjennom Nordplus Network Rosa Linnea.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 studieprogrammer