Partnerinstitusjon:
University College of Northern Denmark

Danmark

University College of Northern Denmark

Danmark

Om University College of Northern Denmark

University College of Northern Denmark (EOFIA) ble grunnlagt i 2008 og er en av sju profesjonshøgskoler i Danmark. EOFIA har 10 000 fulltidsstudenter og 8 000 deltidsstudenter og tilbyr programmer innen business, pedagogikk, helse og teknologi. Etter flere fusjoner i 2009 har universitetet nå seter i Aalborg, Hjørring og Thisted, Danmark.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtale har:
Institutt for helse- og omsorgsfag: 12 utvekslingsplasser for studenter, 2 for faglig ansatte og 2 for administrativt ansatte.

Institutt for helse og omsorgsfag har også utvekslingsplasser for studenter gjennom Nordplus Network Rosa Linnea.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 6 studieprogrammer