Partnerinstitusjon:
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

Finland

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

Finland

Om HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (HAAGAHELIA) ble opprettet i 2007 gjennom en fusjon av Helsinki Business Polytechnic og Haaga Institute Polytechnic. HAAGAHELIA har omtrent 10 500 studenter og 630 ansatte fordelt på fem campuser i Helsinki, Porvo og Vierumaki.

Antall utvekslingsplasser

Handelshøgskolen i Tromsø: 1 utvekslingsplass for studenter.

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT Ingen treff for ditt søk, prøv å utvide søket